18 Νοε 2011

ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΤΙΜΑΙΟΣ

Κάθε Τετάρτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Συστηματική και σε βάθος ανάλυση όλων
των Πλατωνικών Έργων:

Μετά την ολοκλήρωση του "Κριτία - Λόγος Περί αρχαιοτάτων Αθηνών και Ατλαντίδος",

Έναρξη διδασκαλίας νέου Πλατωνικού Έργου

στις 7-12-2011, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 7 μ.μ.:

«Τίμαιος / Περί Φύσεως - Λόγος Περί του Παντός».


Ως διδακτικό βιβλίο θα χρησιμοποιηθεί η έκδοση του Παπύρου.


11 Νοε 2011

1 Οκτ 2011

5oς ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ * ΚΥΚΛΟΣ 12 ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2011-2012

Την 1η Κυριακή μετά και την έναρξη κάθε Ιερού Μηνός
(21η του κάθε συμβατικού μηνός)

Ώρες 12 - 5 μ.μ.

1

25 Σεπτεμβρίου 2011


ΕΣΤΙΑ 21/9 – 20/10
ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣ

Θέμα: Ο Κύκλος των Ψυχών. H Kάτω Πορεία.
Η μεταθανάτιος πορεία τής Ψυχής και οι Δικαστές του Άδου.
Ανάλυσις συμφώνως προς την Ελληνική – Ορφική Θεολογία και τα λεπτομερώς αναφερόμενα στους διαλόγους «Φαίδων / Περί Ψυχής» και «Γοργίας / Περί Ρητορικής» του Πλάτωνος.

2

23 Οκτωβρίου 2011


ΑΡΗΣ 21/10 – 20/11
ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΡΕΩΣ

Θέμα: Αριστοτέλους, Μικρά Φυσικά:
Περί Ύπνου και Εγρηγόρσεως.

3

27 Νοεμβρίου 2011


ΑΡΤΕΜΙΣ 21/11 – 20/12
ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Θέμα: Αριστοτέλους, Μικρά Φυσικά:
Περί Ενυπνίων & Περί της καθ’ Ύπνον Μαντικής.

4

18 Δεκεμβρίου 2011


ΗΦΑΙΣΤΟΣ 21/12 – 20/1
ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΦΑΙΣΤΟΥ

Θέμα: Ιπποκράτους, Όρκος 1 και 2, Νόμος, και Περί Ευσχημοσύνης.
Ιατροφιλοσοφία – Επανασύνδεσις της Ιατρικής με την Φιλοσοφία: «Μετάγειν δη την σοφίην ες την ιατρικήν και την ιατρικήν ες την σοφίην• ιατρός γαρ φιλόσοφος ισόθεος» (Ιπποκράτης).
5

22 Ιανουαρίου 2012


ΗΡΑ 21/1 – 20/2
ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΡΑΣ

Θέμα: Ιπποκράτους, Περί Αρχαίας Ιατρικής.
Ιατροφιλοσοφία – Επανασύνδεσις της Ιατρικής με την Φιλοσοφία: «Ιατρική δε πάλαι πάντα υπάρχει και αρχή και οδός ευρημένη» (Ιπποκράτης).
6

26 Φεβρουαρίου 2012

ΠΟΣΕΙΔΩΝ 21/2 – 20/3
ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ

Θέμα: Επίκουρος, Κύριαι Δόξαι και Επιστολή προς Μενοικέα. Οι βασικές δοξασίες της διδασκαλίας τού Επικούρου.


7

25 Μαρτίου 2012


ΑΘΗΝΑ 21/3 – 20/4
ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

Θέμα: Κέβητος, Πίναξ.
Συμβολική περιήγησις στο Ιερό του Κρόνου, όπου ανέκειτο ως ιερόν ανάθημα ο Πίνακας που αναλυτικά αποσυμβολίζεται εδώ.

8

22 Απριλίου 2012


ΑΦΡΟΔΙΤΗ 21/4 – 20/5
ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ

Θέμα: Η Μαντεία των Αστραγάλων.
Ένα καθαρά Ελληνικό και πλήρες Μαντικό Σύστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σήμερα.

9

 27 Μαΐου 2012


ΑΠΟΛΛΩΝ 21/5 – 20/6
ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ

Θέμα: Απολλωνίου Τυανέως, Απολογία.
Η συγκλονιστική Απολογία του Απολλωνίου ενώπιον του Αυτοκρατορικού Δικαστηρίου της Ρώμης. Επιλογή από τους Λόγους και τις Επιστολές του.


10

24 Ιουνίου 2012


ΕΡΜΗΣ 21/6 – 20/7
ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΜΟΥ

Θέμα: Αισχύλου, Προμηθεύς Δεσμώτης.
Θεατρικὴ ανάγνωσις καὶ ανάλυσις τῆς Τραγωδίας. Αναφορά στις «απολεσθείσες» Τραγωδίες: Προμηθεύς Λυόμενος και Προμηθεύς Πυρφόρος, που ολοκλήρωναν την Τριλογία του Αισχύλου.

11

22 Ιουλίου 2012


ΖΕΥΣ 21/7 – 20/8
ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΣ

Θέμα: Επικτήτου, Εγχειρίδιον – Φιλοσοφική Διατριβή.
Η ηθική Διδασκαλία του Επικτήτου, έτσι όπως την κατέγραψε ο σπουδαίος Μαθητής του Αρριανός.

12

26 Αυγούστου 2012


ΔΗΜΗΤΗΡ 21/8 – 20/9
ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΣ

Θέμα: Ιουλιανού, Εις την Μητέρα των Θεών.
Ερμηνεία των ιερών μύθων και συμβολισμών της Μεγάλης Μητέρας (Magna Mater), από τον Φιλόσοφο - Αυτοκράτορα Ιουλιανό.


***********
Δηλώσεις συμμετοχής τουλάχιστον 4 ημέρες πριν από
το κάθε Σεμινάριο, στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου:
Αριστοτέλους 183, 1ος όρ., Αθήνα -Τ.Κ. 112 51
– Hλ. Διεύθυνση: heliodromion@ath.forthnet.gr –
Τηλ..- Φαξ: 210-8848066.

Το σχετικό υλικό και τα κείμενα των Σεμιναρίων διανέμονται.
Πριν από κάθε Σεμινάριο του Μυητικού Ενιαυτού προηγείται
ο Οραματισμός που σχετίζεται με την
Εφορεύουσα Θεότητα του Ιερού Μηνός.

ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ * Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ


20 Αυγ 2011

ΕΠΙΚΛΗΣΙΣ ΔΙΟΣ * INVOCATION TO ZEUSὮ Ζεῦ͵ πάτερ Ζεῦ͵ σὸν μὲν οὐρανοῦ κράτος͵
σὺ δ΄ ἔργ΄ ἐπ΄ ἀνθρώπων ὁρᾶις
λεωργὰ καὶ θεμιστά͵ σοὶ δὲ θηρίων
ὕβρις τε καὶ δίκη μέλει!

Ώ Ζεύ, πάτερ Ζεύ, δικό Σου είναι το Βασίλειο τ' Οὐρανοῦ,
και Συ είσαι που εποπτεύεις τα έργα των ανθρώπων,
τόσο τα ανόσια όσο και τα θεμιτά, και δικό Σου μέλημα
είναι των «θηρίων» η ύβρις και η δίκαιη τιμωρία!

Αρχίλοχος ο Πάριος (Απόδοση: Ιαλυσσός)


INVOCATION TO ZEUS

Oh Zeus, father Zeus, Yours is the Kingdom of Heaven,
and you watch men's deeds, the crafty and the right,
and You are who cares
for beasts' transgression and justice.


Arcilochus the Parian

26 Ιουλ 2011

Δ΄ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ * ΟΙ 12 ΜΥΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ -12 *

21 Αυγούστου 2011

ημέρα Κυριακή

και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.

12.- Ο Κέρβερος, Φύλακας του Άδη


Εισηγητής Σεμιναρίου: Ιαλυσσός.
Δηλώσεις συμμετοχής στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου,
τουλάχιστον 4 ημέρες πριν το Σεμινάριο.

23 Ιουλ 2011

Α΄ ΠΥΘΙΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΔΑΡΟΥ - ΥΜΝΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΩΝ

Χρυσέα φόρμιγξ, Ἀπόλλωνος καὶ ἰοπλοκάμων
σύνδικον Μοισᾶν κτέανον∙ τᾶς ἀκούει μὲν βάσις, ἀγλαΐας ἀρχά,
πείθονται δ' ἀοιδοὶ σάμασιν,
ἁγησιχόρων ὁπόταν προοιμίων ἀμβολὰς τεύχῃς ἐλελιζομένα.
Καὶ τὸν αἰχματὰν κεραυνὸν σβεννύεις
ἀενάου πυρός.
Εὕδει δ' ἀνὰ σκάπτῳ Διὸς αἰετός,
ὠκεῖαν πτέρυγ' ἀμφοτέρωθεν χαλάξαις,
ἀρχὸς οἰωνῶν, κελαινῶπιν δ' ἐπί οἱ νεφέλαν
ἀγκύλῳ κρατί, γλεφάρων ἁδὺ κλαΐστρον, κατέχευας∙
ὁ δὲ κνώσσων
ὑγρὸν νῶτον αἰωρεῖ, τεαῖς ῥιπαῖσι κατασχόμενος.
Καὶ γὰρ βιατὰς Ἄρης, τραχεῖαν ἄνευθε λιπὼν
ἐγχέων ἀκμάν, ἰαίνει καρδίαν
κώματι, κῆλα δὲ καὶ δαιμόνων θέλγει φρένας,
ἀμφί τε Λατοίδα σοφίᾳ βαθυκόλπων τε Μοισᾶν.
Ὅσσα δὲ μὴ πεφίληκε Ζεύς, ἀτύζονται βοὰν
Πιερίδων ἀΐοντα, γᾶν τε καὶ πόντον κατ' ἀμαιμάκετον,
ὅς τ' ἐν αἰνᾷ Ταρτάρῳ κεῖται, θεῶν πολέμιος,
Τυφὼς ἑκατοντακάρανος...

7 Ιουλ 2011

Δ΄ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ * ΟΙ 12 ΜΥΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ -11

24 Ιουλίου 2011

ημέρα Κυριακή

και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.

11.-Τα Χρυσά Μήλα τών Εσπερίδων


Εισηγητής Σεμιναρίου: Ιαλυσσός.

Δηλώσεις συμμετοχής στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου,

τουλάχιστον 4 ημέρες πριν το Σεμινάριο.

2 Ιουν 2011

Δ΄ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ * ΟΙ 12 ΜΥΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ -10

26 Ιουνίου 2011

ημέρα Κυριακή

και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.

10.-Τα Βόδια τού Γηρυόνου.


 
Εισηγητής Σεμιναρίου: Ιαλυσσός.
 
Δηλώσεις συμμετοχής στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου,

τουλάχιστον 4 ημέρες πριν το Σεμινάριο.

15 Μαΐ 2011

Δ΄ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ * ΟΙ 12 ΜΥΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ -9

22 Μαϊου 2011

ημέρα Κυριακή

και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.

9.-Τα Άλογα τού Διομήδους.


Εισηγητής Σεμιναρίου: Ιαλυσσός.

Δηλώσεις συμμετοχής στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου,
τουλάχιστον 4 ημέρες πριν το Σεμινάριο.

12 Μαΐ 2011

Ηλιοδρόμια 2011 - Εορτή τής Ελληνικής Φιλοσοφίας: Τιμώμενος Φιλόσοφος ο Δημόκριτος


Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Μαΐου 2011

Εορτή τής Ελληνικής Φιλοσοφίας.

Για 8η συνεχή χρονιά

Τιμώμενος Φιλόσοφος: Δημόκριτος.
21-5-2011, ημέρα Σάββατο, ώρα 5:30 π.μ.(πρωί).


* Χαιρετισμός Ηλίου από τον Λόφο των Μουσών (Φιλοπάππου). Ιεροπραξία από την Θεατρική – Τελεστική Ομάδα του Ηλιοδρομίου «Ερωή».


* Θεατρικό δρώμενο στο Ιερό του Μουσαίου σχετικό με τον Δημόκριτο.


Ελεύθερη συμμετοχή κατόπιν δηλώσεως στην Επιμελητεία τού Ηλιοδρομίου.


21-5-2011, ημέρα Σάββατο, ώρα 7 μ.μ. (βράδυ).

* Ομιλία για την σημασία του Δημοκρίτειου έργου –Δημόκριτος, ο Πένταθλος Φιλόσοφος. Βιογραφία και Εργογραφία του Δημοκρίτου.


* Θεατρικό δρώμενο με αποσπάσματα από το έργο τού Δημοκρίτου.
Επιμέλεια και Παρουσίαση από την Θεατρική – Τελεστική Ομάδα «Ερωή».


Ελεύθερη συμμετοχή κατόπιν δηλώσεως στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου.


22-5-2011, ημέρα Κυριακή και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.


Σεμινάριο «ΑΠΟΛΛΩΝ – Νόμος Ελευθερίας»


Θέμα: Οι 12 Μυητικές Εργασίες -Άθλοι του Ηρακλέους.


Άθλος 9.- Τα Άλογα τού Διομήδους.

Ο Άθλος λαμβάνει χώρα στα Άβδηρα τής Θράκης, ιδιαίτερη πατρίδα τού Δημοκρίτου.


Εισηγητής Σεμιναρίου: Ιαλυσσός.


Δηλώσεις συμμετοχής στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου, τουλάχιστον 4 ημέρες πριν το Σεμινάριο.

29 Απρ 2011

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΙΣ 15 ΜΑΪΟΥ 2011 - H ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ

Κυριακή 15 Μαΐου 2011

Ώρες 12 - 5 μ.μ.

(Ώρα προσέλευσης 11:30΄ π.μ.)

Ὁ ἄναξ, οὗ τὸ μαντεῖόν ἐστι τὸ ἐν Δελφοῖς, οὔτε λέγει οὔτε κρύπτει ἀλλὰ σημαίνει.
Ο άρχοντας στον οποίον ανήκει το Μαντείο των Δελφών, ούτε λέει, ούτε κρύβει, αλλά φανερώνει με σημεία! Ηράκλειτος

Θέμα: H ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ.

Είναι η Μαντική μια Τέχνη παρωχημένη ή απλώς λησμονημένη και σήμερα επιτακτικά αναγκαία και χρήσιμη;

Μνημόνευση των Μεγάλων Μάντεων της Αρχαιότητος: Τειρεσίας, Κάλχας, Μελάμπους, Μεγιστίας, Αρίστανδρος, κ.α.

Ειδική αναφορά στην Μαντεία των Αστραγάλων.

Παρουσίαση όλων των Μαντικών Σημείων της Εκστρατείας του Αλεξάνδρου, όπως τα διασώζουν οι Ιστορικοί και Ιερείς Αρριανός και Πλούταρχος.


Εισηγητής Σεμιναρίου: Ιαλυσσός


Δηλώσεις συμμετοχής τουλάχιστον 4 ημέρες πριν από το Σεμινάριο.


ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ * Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

28 Απρ 2011

ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κάθε Τετάρτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Συστηματική και σε βάθος ανάλυση όλων των Πλατωνικών Έργων:


Μετά την ολοκλήρωση του "Πολιτικού",
Έναρξη διδασκαλίας νέου Πλατωνικού Έργου στις 4-5-2011, ημέρα Τετάρτη:
«Ευθύφρων / Περί του Οσίου».

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η έκδοση του Παπύρου.14 Απρ 2011

Δ΄ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ * ΟΙ 12 ΜΥΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ -8

17 Απριλίου 2011,

ημέρα Κυριακή

και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.

8.-Ο Ταύρος τής Κρήτης

11 Απρ 2011

ΟΜΗΡΟΥ ΤΕΤΡΑῩΜΝΟΣ * FOUR HOMERIC HYMNSΟΜΗΡΟΥ ΤΕΤΡΑῩΜΝΟΣ - ΜΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΥΜΝΩΝ * A SYNTHESIS OF FOUR HOMERIC HYMNS ACCORDING TO HELLENIC THEOLOGY


Η παρουσίαση τών Ύμνων γίνεται κατά τον Τρόπο τής Ιεράς Τετρακτύος:


1.- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.

ΟΜΗΡΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝOΣ * HOMERIC HYMN TO POSEIDON

http://www.youtube.com/watch?v=cSGTk7DqyzQ2.-ΕΜΨΥΧΩΣΙΣ.

ΟΜΗΡΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΗΡΑΣ * HOMERIC HYMN TO HERA

http://www.youtube.com/watch?v=Z6SWxnO9B1U3.-ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΙΣ.

ΟΜΗΡΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ * HOMERIC HYMN TO APOLLO

http://www.youtube.com/watch?v=7U-3gpqM1Bg4.-ΦΡΟΥΡΗΣΙΣ.

ΟΜΗΡΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΑΘΗΝΑΣ * HOMERIC HYMN TO ATHENA

http://www.youtube.com/watch?v=5JN1pkLczyQΒιντεο-δημιουργία: ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ * Video-creation: HELIODROMION

31 Μαρ 2011

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΙΣ 10 ΑΠΡ. 2011 - ΤΑ ΕΠΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

Κυριακή 10 Απριλίου 2011

Ώρες 12 - 5 μ.μ.

(Ώρα προσέλευσης 11:30΄ π.μ.)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Θέμα:

ΤΑ ΕΠΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ και ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ.

Σύμφωνα με την Ορφική Αστρολογία και τα παραδιδόμενα στο Έργο τού Αστρονόμου και Φιλοσόφου Πτολεμαίου «Τετράβιβλος: Περί Χρόνων Διαιρέσεως».


Δηλώσεις συμμετοχής τουλάχιστον 4 ημέρες πριν από το Σεμινάριο, στην Επιμελητεία τού Ηλιοδρομίου:
ΤΗΛ.& ΦΑΞ: 210-8848066

HΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (E-MAIL):

 

17 Μαρ 2011

Δ΄ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ * ΟΙ 12 ΜΥΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ -7

27 Μαρτίου 2011,
ημέρα Κυριακή
και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.
7.-Η Ζώνη τής Ιππολύτης


Δηλώσεις συμμετοχής στην Επιμελητεία τού Ηλιοδρομίου,
 4 ημέρες τουλάχιστον πριν από το Σεμινάριο.

13 Φεβ 2011

Δ΄ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ * ΟΙ 12 ΜΥΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ -6

27 Φεβρουαρίου 2011,

ημέρα Κυριακή

και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.

6.-Η Κόπρος του Αυγείου


 Δηλώσεις συμμετοχής στην Επιμελητεία τού Ηλιοδρομίου,
4 ημέρες τουλάχιστον πριν από το Σεμινάριο.

29 Ιαν 2011

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 13 ΦΕΒ. 2011 - Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ.

Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011

Ώρες 12 - 5 μ.μ.

(Ώρα προσέλευσης 11:30΄ π.μ.)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 Θέμα:

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ.
Η μεταθανάτιος πορεία τής Ψυχής και η Μετενσάρκωση – Παλιγγενεσία. Σύμφωνα με την Ελληνική – Ορφική Θεολογία, τα λεπτομερώς αναφερόμενα στο 10ο Βιβλίο της Πολιτείας του Πλάτωνος (Μύθος του Ηρός) και τα εκτενή Σχόλια τού Πρόκλου στο Βιβλίο αυτό.

Δηλώσεις συμμετοχής τουλάχιστον 4 ημέρες πριν από το Σεμινάριο,
στην Επιμελητεία τού Ηλιοδρομίου:

ΤΗΛ.& ΦΑΞ: 210-8848066

HΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (E-MAIL):

7 Ιαν 2011

Δ΄ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ * ΟΙ 12 ΜΥΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ -5

23 Ιανουαρίου 2011,

ημέρα Κυριακή

και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.


5.-Οι Στυμφαλίδες Όρνιθες


Βλ. Σχετικό Βίντεο:

Δηλώσεις συμμετοχής στην Επιμελητεία τού Ηλιοδρομίου,
 4 ημέρες τουλάχιστον πριν από το Σεμινάριο.

3 Ιαν 2011

Η ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 * ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ 2787 α.Ο. (από Ολυμπιάδος)


Ε Ι Θ Ε

Ο ΕΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΣΤΑΤΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ

ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΝΑ ΦΕΡΕΙ

ΤΟ ΑΝΕΣΠΕΡΟΝ ΦΩΣ!

ΚΑΙ ΕΙΘΕ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ

ΠΑΝΟΠΛΗ, ΦΡΟΥΡΗΤΙΚΗ!

ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ ΛΥΤΕΙΡΑ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΗΓΗΤΕΙΡΑ!

Η ΠΑΛΛΑΣ ΑΘΗΝΗ

Σ’ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΝΑ ΔΙΝΕΙ:

ΖΩΤΙΚΟΝ ΕΥΠΡΟΣΗΓΟΡΟΝ!

ΘΥΜΙΚΟΝ ΑΡΡΑΓΕΣ!

ΝΟΗΤΙΚΟΝ ΩΣΠΕΡ ΕΝ ΜΑΧΗΙ!

ΓΕΝΟΙΤΟ!!!

 
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΘΗΝΩΝ: ΝΑΟΣ ΑΠΤΕΡΟΥ ΝΙΚΗΣ

(Φωτο. Ιαλυσσός)