26 Ιουλ 2011

Δ΄ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ * ΟΙ 12 ΜΥΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ -12 *

21 Αυγούστου 2011

ημέρα Κυριακή

και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.

12.- Ο Κέρβερος, Φύλακας του Άδη


Εισηγητής Σεμιναρίου: Ιαλυσσός.
Δηλώσεις συμμετοχής στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου,
τουλάχιστον 4 ημέρες πριν το Σεμινάριο.

23 Ιουλ 2011

Α΄ ΠΥΘΙΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΔΑΡΟΥ - ΥΜΝΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΩΝ

Χρυσέα φόρμιγξ, Ἀπόλλωνος καὶ ἰοπλοκάμων
σύνδικον Μοισᾶν κτέανον∙ τᾶς ἀκούει μὲν βάσις, ἀγλαΐας ἀρχά,
πείθονται δ' ἀοιδοὶ σάμασιν,
ἁγησιχόρων ὁπόταν προοιμίων ἀμβολὰς τεύχῃς ἐλελιζομένα.
Καὶ τὸν αἰχματὰν κεραυνὸν σβεννύεις
ἀενάου πυρός.
Εὕδει δ' ἀνὰ σκάπτῳ Διὸς αἰετός,
ὠκεῖαν πτέρυγ' ἀμφοτέρωθεν χαλάξαις,
ἀρχὸς οἰωνῶν, κελαινῶπιν δ' ἐπί οἱ νεφέλαν
ἀγκύλῳ κρατί, γλεφάρων ἁδὺ κλαΐστρον, κατέχευας∙
ὁ δὲ κνώσσων
ὑγρὸν νῶτον αἰωρεῖ, τεαῖς ῥιπαῖσι κατασχόμενος.
Καὶ γὰρ βιατὰς Ἄρης, τραχεῖαν ἄνευθε λιπὼν
ἐγχέων ἀκμάν, ἰαίνει καρδίαν
κώματι, κῆλα δὲ καὶ δαιμόνων θέλγει φρένας,
ἀμφί τε Λατοίδα σοφίᾳ βαθυκόλπων τε Μοισᾶν.
Ὅσσα δὲ μὴ πεφίληκε Ζεύς, ἀτύζονται βοὰν
Πιερίδων ἀΐοντα, γᾶν τε καὶ πόντον κατ' ἀμαιμάκετον,
ὅς τ' ἐν αἰνᾷ Ταρτάρῳ κεῖται, θεῶν πολέμιος,
Τυφὼς ἑκατοντακάρανος...

7 Ιουλ 2011

Δ΄ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ * ΟΙ 12 ΜΥΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ -11

24 Ιουλίου 2011

ημέρα Κυριακή

και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.

11.-Τα Χρυσά Μήλα τών Εσπερίδων


Εισηγητής Σεμιναρίου: Ιαλυσσός.

Δηλώσεις συμμετοχής στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου,

τουλάχιστον 4 ημέρες πριν το Σεμινάριο.