23 Δεκ 2009

ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΣ * BIRTH OF DIONYSUS


Σοί, Βάκχε, τάνδε μούσαν αγλαΐζομεν,
Απλούν ρυθμόν χέοντες αιόλω μέλει,
Καινάν, απαρθένευτον, ού τι ταίς πάρος
Κεχρημέναν ωδαίσιν, αλλ' ακήρατον...

(κατάρχομεν τόν ύμνον.) 


Μουσική Επανασύνθεση: Πέτρος Ταμπούρης
Υμνωδία: Νίκος Ψαριανός

Βιντεο-δημιουργία: ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ
Video-creation: HELIODROMION 

18 Δεκ 2009

ΟΙ 12 ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ * THE 12 MONTHS OF THE ATTIC CALENDAR



ΟΙ 12 ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ:
ΕΚΑΤΟΜΒΑΙΩΝ
ΜΕΤΑΓΕΙΤΝΙΩΝ
ΒΟΗΔΡΟΜΙΩΝ
ΠΥΑΝΕΨΙΩΝ
ΜΑΙΜΑΚΤΗΡΙΩΝ
ΠΟΣΕΙΔΕΩΝ
ΓΑΜΗΛΙΩΝ
ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΩΝ
ΕΛΑΦΗΒΟΛΙΩΝ
ΜΟΥΝΥΧΙΩΝ
ΘΑΡΓΗΛΙΩΝ
ΣΚΙΡΟΦΟΡΙΩΝ

THE 12 MONTHS OF THE ATTIC CALENDAR:
1.-Hekatombaion 16 July / 15 August
2.-Metageitnion 16 August / 15 September
3.-Boedromion 16 September / 15 October
4.-Pyanepsion 16 October / 15 November
5.-Maimakterion 16 November / 15 December
6.-Poseideon 16 December / 15 January
7.-Gamelion 16 January / 15 February
8.-Anthesterion 16 February / 15 March
9.-Elaphebolion 16 March / 15 April
10.-Mounichion 16 April / 15 May
11.-Thargelion 16 May / 15 June
12.-Skirophorion 16 June / 15 July

Οι απεικονίσεις τών Αττικών Μηνών προέρχονται από σπάνια ημερολογιακή έκδοση του 1986. Εκδότης: Γεώργιος Σ. Κοσμόπουλος, Αρχαία Ολυμπία.

Μουσική: Ευανθία Ρεμπούτσικα
Music: Evanthia Remboutsika

Βιντεο-δημιουργία: ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ
Video-creation: HELIODROMION

14 Δεκ 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Κάθε Τρίτη (Άρεως Ημέρα), ώρες 7 - 10 μ.μ.


ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ


Συστηματική μελέτη της Ιστορίας επί τηι βάσει των κειμένων και ιστορικών τεκμηρίων.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΜΗΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
Ομήρου «Ιλιάς»
Ραψωδία Γ΄ και επόμενες


Συνεχίζεται από Σεπτέμβριο 2009.
Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η δίτομη έκδοση του Παπύρου.

*****




Κάθε Τετάρτη (Ερμού Ημέρα), ώρες 7 - 10 μ.μ.


ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ


Συστηματική και σε βάθος ανάλυση όλων των Πλατωνικών Έργων: Πλάτωνος «Νόμοι / Περί Νομοθεσίας, Πολιτικός», Βιβλία ΙΒ΄.




Βιβλίο Θ΄ και επόμενα

Συνεχίζεται από Σεπτέμβριο 2008.

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η δίτομη έκδοση της Νομικής Βιβλιοθήκης.


*****




Κάθε Πέμπτη (Διός Ημέρα), ώρες 7 - 10 μ.μ.


ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ


Σημαντικά και εν πολλοίς άγνωστα κείμενα της αρχαίας και νεώτερης Ελληνικής Γραμματείας: Πλουτάρχου, "Περί των υπό του θείου βραδέως τιμωρουμένων". Πώς εκδηλώνεται και λειτουργεί η θεία δίκη.



Έναρξη την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2010.

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η έκδοση του Κάκτου.

*****



Εισηγητής Κύκλων: Ιαλυσσός



Πληροφορίες και Εγγραφές

στην έδρα τής Σχολής.
Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή

στις αρχές κάθε Νέου Κύκλου.

ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ * Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ