20 Νοε 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

Κάθε Τρίτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.


ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ & ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ


Συστηματική μελέτη της Ιστορίας επί τη βάσει των κειμένων και ιστορικών τεκμηρίων: Αρριανού «Αλεξάνδρου Ανάβασις», Βιβλία Ζ΄. Ο βίος και τα έργα του Αλεξάνδρου από την αρχή της βασιλείας του (336 π.χ.) μέχρι και τον θάνατό του στην Βαβυλώνα –σημερινό Ιράκ (323 π.χ.)


Συνεχίζεται από Σεπτέμβριο 2008.


Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η επίτομη έκδοση του Παπύρου.

Εισηγητής Κύκλου: Ιαλυσσός.Κάθε Τετάρτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.


ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ


Συστηματική και σε βάθος ανάλυση όλων των Πλατωνικών Έργων: Πλάτωνος «Νόμοι / Περί Νομοθεσίας, Πολιτικός», Βιβλία ΙΒ΄. Το λεγόμενο «κύκνειο άσμα» του θείου Πλάτωνος.


Συνεχίζεται από Σεπτέμβριο 2008.


Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η δίτομη έκδοση της Νομικής Βιβλιοθήκης.

Εισηγητής Κύκλου: Ιαλυσσός.Κάθε Πέμπτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.


ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ


Σημαντικά και εν πολλοίς άγνωστα κείμενα της αρχαίας και νεώτερης Ελληνικής Γραμματείας: Φιλοστράτου, "Τα ες τον Τυανέα Απολλώνιον". Ο Βίος και τα Έργα τού Απολλωνίου Τυανέως, Βιβλία Θ΄ και οι σωζόμενες Επιστολές.


Συνεχίζεται από Νοέμβριο 2007 - Ολοκληρώνεται.

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η τρίτομη έκδοση του Κάκτου

Εισηγητής Κύκλου: Ιαλυσσός.Πληροφορίες και Εγγραφές στην έδρα της Σχολής.

Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή στις αρχές κάθε Νέου Κύκλου.


ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ -Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

16 Νοε 2008

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΘΗΣΕΑ * THESEUS' SONG
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΘΗΣΕΑ * THESEUS' SONG

Ο Ανδρειωμένος.

Ερμηνεία: Μαίρη Δαλάκου
Στίχοι: Δημήτρης Χριστοδούλου
Μουσική: Γιάννης Μαρκόπουλος
Από το χορόδραμα με τίτλο: «Θησέας»

Έχει αντρειά όποιος πονά
τα βάσανα τού κόσμου.
Κυπαρισσιού έχει θωριά,
τη μυρωδιά του δυόσμου.

Όπου τον εύρει το κακό,
με αντρειά χτυπάει!
Χτυπάει να φύγει το κακό,
μα κάκια δεν κρατάει!

Θησέως τὸ μὲν πατρῷον γένος εἰς Ἐρεχθέα καὶ τοὺς πρώτους αὐτόχθονας ἀνήκει, τῷ δὲ μητρῴῳ Πελοπίδης ἦν. Πέλοψ γὰρ οὐ χρημάτων πλήθει μᾶλλον ἢ παίδων μέγιστον ἴσχυσε τῶν ἐν Πελοποννήσῳ βασιλέων, πολλὰς μὲν ἐκδόμενος θυγατέρας τοῖς ἀρίστοις, πολλοὺς δὲ ταῖς πόλεσιν υἱοὺς ἐγκατασπείρας ἄρχοντας· ὧν εἷς γενόμενος Πιτθεύς, ὁ Θησέως πάππος, πόλιν μὲν οὐ μεγάλην τὴν Τροιζηνίων ᾤκισε, δόξαν δὲ μάλιστα πάντων ὡς ἀνὴρ λόγιος ἐν τοῖς τότε καὶ σοφώτατος ἔσχεν. ἦν δὲ τῆς σοφίας ἐκείνης τοιαύτη τις, ὡς ἔοικεν, ἰδέα καὶ δύναμις, οἵᾳ χρησάμενος Ἡσίοδος εὐδοκίμει μάλιστα περὶ τὰς ἐν τοῖς Ἔργοις γνωμολογίας. καὶ μίαν γε τούτων ἐκείνην λέγουσι Πιτθέως εἶναι,
μισθὸς δ᾽ ἀνδρὶ φίλῳ εἰρημένος ἄρκιος ἔστω.
τοῦτο μὲν οὖν καὶ Ἀριστοτέλης ὁ φιλόσοφος εἴρηκεν, ὁ δ᾽ Εὐριπίδης, τὸν Ἱππόλυτον ἁγνοῦ Πιτθέως παίδευμα προσειπών, ἐμφαίνει τὴν περὶ τὸν Πιτθέα δόξαν.

Δείτε Πλουτάρχου, Βίος Θησέως: http://remacle.org/bloodwolf/historiens/Plutarque/thesee.htm

The lineage of Theseus, by his father's side, ascends as high as to Erectheus and the first inhabitants of Attica. By his mother's side he was descended of Pelops. For Pelops was the most powerful of all the kings of Peloponnesus, not so much by the greatness of his riches as the multitude of his children, having married many daughters to chief men, and put many sons in places of command in the towns round about him. One of whom named Pittheus, grandfather to Theseus, was governor of the small city of the Troezenians and had the repute of a man of the greatest knowledge and wisdom of his time; which then, it seems, consisted chiefly in grave maxims, such as the poet Hesiod got his great fame by, in his book of Works and Days. And, indeed, among these is one that they ascribe to Pittheus, "Unto a friend suffice a stipulated price;" which, also, Aristotle mentions. And Euripides, by calling Hippolytus "scholar of the holy Pittheus," shows the opinion that the world had of him.

See Theseus, by Plutarch: http://classics.mit.edu/Plutarch/thes...

14 Νοε 2008

Zeibekikos dance –The dateless sacred dance of Pan-HellenesZeibekikos dance –The dateless sacred dance of Pan-Hellenes


“The relationship between zeibekikos and ancient Greece lies in that it is a war dance preparing the soul by reinforcing the morale of warrior from the inside, like a kind of prayer before entering the battle or before entering the struggle of life in everyday reality.

Because the one who steps up to dance makes a sort of prayer coming from himself without seeking applaud or approval by anyone. It’s like getting isolated and projecting himself in an excitement, a transformation, an elevation to space and time.

He moves his shoulder blades as if they were wings and oscillates. Every now and then he stumps his feet to make sure he’s not dreaming, that this is not in his imagination (although he induces himself to become an out-of-this world being) and from time to time he kneels and strikes the land with his hands or touches it to let its power to go through him, the power from his mother Earth, to continue this challenge in which he gets involved willingly to relax.

So, in the end he returns to his seat feeling relieved from the social depression that besets him. This dance is a motion transcendental meditation, in short a prayer.

Now let’s see the word zeibekos. The word “bekos” (βέκος & μπέκος in Greek) found in the Dictionary by Scarlatos Byzantios (Athens, 1852) as a Phrygian word and means “bread”. It is also found in arvanitic dialect as “bouk” (μπουκ), in modern Greek as “boukia” (μπουκιά), in the English “baker” and in the German “baken” which all have to do with millers and bread. The “zei” is another form of the word “Zeus” which means “Spirit of Life”. This indicates that it is a combination of “spirit” (zei-) and “body” (-bekos), a communion according to church. Spirit and matter together. Man is a coexistence of spirit and matter.”


Thanos Veloudios, collaborator of Angelos Sikelianos in the Delphic Festivities of 1927 and 1930.

© Translation in English, Heliodromion Society, Athens, Greece


4 Νοε 2008

Β΄ ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3


Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2008

Ώρες: 12 - 5 μμ


ΑΡΤΕΜΙΣ 21/11 – 20/12

*Νόμος Ενεργείας*Θέμα: «Η επαρωγός των ωδίνων, φίλη και σώτειρα των υποψηφίων Μυστών. Η Κορική Σειρά»


Εξήγησις Ορφέως Ύμνων: Εκάτης, Προθυραίας, Σελήνης, Τύχης, Λητούς


Δηλώσεις συμμετοχής τουλάχιστον
4 ημέρες πριν από το Σεμινάριο.

Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
Δηλώστε έγκαιρα την συμμετοχή σας.ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ:


22 Νοεμβρίου, ημέρα Σάββατο, ώρα 7 μ.μ.


Ο συγγραφέας και ζωγράφος Ιωάννης Παπαμιχαήλ παρουσιάζει το σύνολο του συγγραφικού έργου του.


Ανάγνωση κειμένων από μέλη της Θεατρικής – Τελεστικής Ομάδας του Ηλιοδρομίου «Ερωή»: Θα παρουσιασθεί ολόκληρο το θεατρικό έργο του συγγραφέα με τίτλο: "Οιδίπους" - Η αποκατάσταση του Οιδίποδα.


Είσοδος ελεύθερη.


2 Νοε 2008

Ο ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΠΛΑ
Κείμενο: Ιαλυσσός
Greek text: Ialyssos

Μουσική: Γιάννης Μαρκόπουλος
Ζάβαρα κάτρα νέμια (ορχηστρικό)

Music: Yannis Markopoulos
Zavara katra nemia

1 Νοε 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008


Κάθε Τρίτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.


ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ & ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ


Συστηματική μελέτη της Ιστορίας επί τη βάσει των κειμένων και ιστορικών τεκμηρίων: Αρριανού «Αλεξάνδρου Ανάβασις», Βιβλία Ζ΄. Ο βίος και τα έργα του Αλεξάνδρου από την αρχή της βασιλείας του (336 π.χ.) μέχρι και τον θάνατό του στην Βαβυλώνα –σημερινό Ιράκ (323 π.χ.)

Συνεχίζεται από Σεπτέμβριο 2008.

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η επίτομη έκδοση του Παπύρου.

Εισηγητής Κύκλου: Ιαλυσσός.Κάθε Τετάρτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.


ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ


Συστηματική και σε βάθος ανάλυση όλων των Πλατωνικών Έργων: Πλάτωνος «Νόμοι / Περί Νομοθεσίας, Πολιτικός», Βιβλία ΙΒ΄. Το λεγόμενο «κύκνειο άσμα» του θείου Πλάτωνος. Συνεχίζεται από Σεπτέμβριο 2008.

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η δίτομη έκδοση της Νομικής Βιβλιοθήκης.

Εισηγητής Κύκλου: Ιαλυσσός.Κάθε Πέμπτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.


ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ


Σημαντικά και εν πολλοίς άγνωστα κείμενα της αρχαίας και νεώτερης Ελληνικής Γραμματείας: Φιλοστράτου, "Τα ες τον Τυανέα Απολλώνιον". Ο Βίος και τα Έργα τού Απολλωνίου Τυανέως, Βιβλία Θ΄ και οι σωζόμενες Επιστολές. Συνεχίζεται από Νοέμβριο 2007.

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η τρίτομη έκδοση του Κάκτου

Εισηγητής Κύκλου: Ιαλυσσός.


Πληροφορίες και Εγγραφές στην έδρα της Σχολής.

Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή στις αρχές κάθε Νέου Κύκλου.


ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ -Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ