26 Νοε 2010

Πορφύριος - Περί Αγαλμάτων * Porphyrios - On ImagesΤα αγάλματα, ιδίως αυτά των θεών, αποτυπώνουν μια, ξεχασμένη σήμερα σε μας, μυστηριακή "γλώσσα του σώματος", η οποία μετέδιδε πληροφορίες κατευθείαν στο υποσυνείδητο αυτού πού τα εθεάτο. Τα αγάλματα των Θεών είναι Τύποι, ανώτερα κοσμικά πρότυπα, αλλά και υπόμνηση εκθεωτικού σταδίου για τις εξελιγμένες ψυχές του πλανήτη Γη. Για κάποιον πού γνωρίζει την αγαλματική "γραφή", υπάρχει η δυνατότητα νά αντλήσει μυστηριακές γνώσεις και πληροφορίες υψίστης σημασίας. Το άγαλμα μιλούσε και μιλάει άμεσα στην ψυχή του κάθε ανθρώπου, προκαλώντας αυτή την ιδιαίτερη ψυχική φόρτιση πού ονομάζουμε αγαλλίαση (άγαλμα εκ του άγαν + άλλομαι).
Τα αρχαία αγάλματα και ιδίως αυτά των Θεών, υπηρετούσαν αυτό τον σκοπό: Συντηρούσαν την επαφή με τα ουράνια πρότυπα και βοηθούσαν τους μαθητευόμενους νά τα οραματίζονται τέλεια.
http://www.heliodromion.gr/bperiagalmat.htm


Porphyrios - Concerning Statues / On Images

Introduction - Comments -Contemporary rendering: George Lathyris

This is the only preserved work of hellenic literature that reffers to the symbolisms on ancient statues. This book offers a chance to learn about the mystic "body language" of statues and have a taste of a miraculous world, our Hellenic World!

http://www.heliodromion.gr/editions.htm

For an English translation of Porphyrios' , On Images, see here:

http://classics.mit.edu/Porphyry/images.html

15 Νοε 2010

ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΥ


Κάθε Τετάρτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ


Συστηματική και σε βάθος ανάλυση όλων
των Πλατωνικών Έργων.

Μετά την ολοκλήρωση τών εκτενών
«Νόμων / Περί Νομοθεσίας»,
που αποτελείται από 12 Βιβλία,
και την ολοκλήρωση τής Επινομίδος,
που αποτελείται από 1 Βιβλίο,
ξεκινά η διδασκαλία 
τού Πλατωνικού έργου:
  
"Πολιτικός / Περί τής Βασιλείας."

Έναρξη την Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου 2010.


Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η έκδοση τού Παπύρου.


3 Νοε 2010

Δ΄ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ * ΟΙ 12 ΜΥΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ -3


21 Νοεμβρίου 2010,

ημέρα Κυριακή

και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.

3.-Η Κερυνίτις  Έλαφος