30 Νοε 2009

Γ΄ ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 4

Συνεχίζοντας την Ορφική Παράδοση

Από τον Ορφέα έως τον Πρόκλο… μέχρι σήμερα!


Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2009

Ώρες: 12 - 5 μμ


ΗΦΑΙΣΤΟΣ 21/12 – 20/1

Νόμος Μορφής


Θέμα:

«Ομήρου:
Ύμνος εις Ήφαιστον.


Ομήρου
:
-Ύμνος εις Διόνυσον Ειραφιώτην.
-Ύμνος εις Διόνυσον Πολυστάφυλον.
-Ύμνος εις Διόνυσον Ερίβρομον.

Πρόκλου:
Ύμνος εις Διόνυσον


Δηλώσεις συμμετοχής τουλάχιστον 4 ημέρες
πριν από το Σεμινάριο.

27 Νοε 2009

ΠΟΙΟΣ ΕΚΛΕΨΕ ΤΟ ΑΡΜΑ ΕΛΑΦΩΝ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ; - WHO STOLE THE DEER CHARIOT OF ARTEMIS?Ἔνθεν ἀπερχομένη -μετὰ καὶ κύνες ἐσσεύοντο-
εὗρες ἐπὶ προμολῇσ᾽ ὄρεος τοῦ Παρρασίοιο
σκαιρούσας ἐλάφους, μέγα τι χρέος· αἱ μὲν ἐπ᾽ ὄχθῃς
αἰὲν ἐβουκολέοντο μελαμψήφιδος Ἀναύρου,
μάσσονες ἢ ταῦροι, κεράων δ᾽ ἀπελάμπετο χρυσός·
ἐξαπίνης δ᾽ ἔταφές τε καὶ ὃν ποτὶ θυμὸν ἔειπες·
τοῦτό κεν Ἀρτέμιδος πρωτάγριον ἄξιον εἴη.
Πέντ᾽ ἔσαν αἱ πᾶσαι· πίσυρας δ᾽ ἕλες ὦκα θέουσα
νόσφι κυνοδρομίης, ἵνα τοι θοὸν ἅρμα φέρωσι.
Τὴν δὲ μίαν Κελάδοντος ὑπὲρ ποταμοῖο φυγοῦσαν
Ἥρης ἐννεσίῃσιν, ἀέθλιον Ἡρακλῆι
ὕστερον ὄφρα γένοιτο, πάγος Κερύνειος ἔδεκτο.
Ἄρτεμι Παρθενίη Τιτυοκτόνε, χρύσεα μέν τοι
ἔντεα καὶ ζώνη, χρύσεον δ᾽ ἐζεύξαο δίφρον,
ἐν δ᾽ ἐβάλευ χρύσεια, θεή, κεμάδεσσι χαλινά.
Ποῦ δέ σε τὸ πρῶτον κερόεις ὄχος ἤρξατ᾽ ἀείρειν;
Αἵμῳ ἐπὶ Θρήικι, τόθεν βορέαο κατάϊξ
ἔρχεται ἀχλαίνοισι δυσαέα κρυμὸν ἄγουσα..."


ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ, ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΑΡΤΕΜΙΝ, στ. 98 -115


"Thou [Artemis] dist find by the base of the Parrhasian hill [in Arkadia] deer gamboling - a mighty herd. They always herded by the banks of the black-pebbled Anauros - larger than bulls, and from their horns shone gold. And thou wert suddenly amazed and saidst to thine own heart: This would be a first capture worthy of Artemis. Five were there in all; and four thou didst take by speed of foot - without the chase of dogs - to draw thy swift car. But one escaped over the river Keladon, by devising of Hera, that it might be in the after days a labour for Herakles, nad the Keryneian hill received her. Artemis, Parthenos (lady of Maidenhood), Tityoktone (Slayer of Tityos), golden were thine arms and golden thy belt, and a golden car didst thou yoke, and golden bridles, goddess, didst thou put on thy deer. And where first did thy horned team begin to carry thee? To Thrakian Haimos [to obtain frost]
For thee [Artemis] the Amnisiades rub down the hinds [the golden horned deer that draw the chariot of Artemis] loosed from the yoke, and from the mead of Hera they gather and carry for them to feed on much swift-springing clover, which also the horses of Zeus eat; and golden troughs they fill with water to be for the deer a pleasant draught...
Thy [Artemis'] chariot, which lightly carry thee in thy splendour, when thou drivest to the house of Zeus."

CALLIMACHUS, HYMN TO ARTEMIS, vers. 98 -115

Music: Harry Partch - A Study on Ancient Greek Scales

Video-creation: HELIODROMION
Βιντεο-δημιουργία: ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ

26 Νοε 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Κάθε Τρίτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.


ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ


Συστηματική μελέτη της Ιστορίας επί τηι βάσει των κειμένων και ιστορικών τεκμηρίων.


ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΜΗΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Ομήρου «Ιλιάς»

Ραψωδία Γ΄ και επόμενες

Συνεχίζεται από Σεπτέμβριο 2009.

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η δίτομη έκδοση του Παπύρου.


*****


Κάθε Τετάρτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.


ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ


Συστηματική και σε βάθος ανάλυση όλων των Πλατωνικών Έργων: Πλάτωνος «Νόμοι / Περί Νομοθεσίας, Πολιτικός», Βιβλία ΙΒ΄.


Βιβλίο Θ΄ και επόμενα


Συνεχίζεται από Σεπτέμβριο 2008.

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η δίτομη έκδοση της Νομικής Βιβλιοθήκης.


*****


Κάθε Πέμπτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.


ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ


Σημαντικά και εν πολλοίς άγνωστα κείμενα της αρχαίας και νεώτερης Ελληνικής Γραμματείας: Πλουτάρχου, "Περί Ίσιδος και Οσίριδος" (Εμβάθυνση στην συγκριτική Θρησκειολογία).


Συνεχίζεται από Σεπτέμβριο 2009.

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η έκδοση του Κάκτου.


*****


Εισηγητής Κύκλων: Ιαλυσσός


Πληροφορίες και Εγγραφές

στην έδρα τής Σχολής.

Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή

στις αρχές κάθε Νέου Κύκλου.


ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ * Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

13 Νοε 2009

Γ΄ ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3

Συνεχίζοντας την Ορφική Παράδοση

Από τον Ορφέα έως τον Πρόκλο… μέχρι σήμερα!


Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2009

Ώρες: 12 - 5 μμ


ΑΡΤΕΜΙΣ 21/11 – 20/12

Νόμος Ενεργείας


Θέμα:

«Καλλιμάχου:
Ύμνος εις Άρτεμιν.


Πρόκλου:
Ύμνος Κοινός εις ΘεούςΔηλώσεις συμμετοχής τουλάχιστον 4 ημέρες
πριν από το Σεμινάριο.