27 Αυγ 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Κάθε Τρίτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Συστηματική μελέτη της Ιστορίας επί τηι βάσει των κειμένων και ιστορικών τεκμηρίων.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΜΗΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Ομήρου «Ιλιάς».

Έναρξη την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2009.

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η δίτομη έκδοση του Παπύρου.


*****


Κάθε Τετάρτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Συστηματική και σε βάθος ανάλυση όλων των Πλατωνικών Έργων:

Πλάτωνος «Νόμοι / Περί Νομοθεσίας, Πολιτικός», Βιβλία ΙΒ΄.

Βιβλίο Ζ’ και επόμενα.

(Συνεχίζεται από Σεπτέμβριο 2008).


Έναρξη την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2009

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η δίτομη έκδοση της Νομικής Βιβλιοθήκης.


*****


Κάθε Πέμπτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ

Σημαντικά και εν πολλοίς άγνωστα κείμενα της αρχαίας και νεώτερης Ελληνικής Γραμματείας: Πλουτάρχου, "Περί Ίσιδος και Οσίριδος" (Εμβάθυνση στην συγκριτική Θρησκειολογία).


Έναρξη την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2009.

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η έκδοση του Κάκτου.


*****


Εισηγητής Κύκλων: Ιαλυσσός.Πληροφορίες και Εγγραφές στην έδρα τής Σχολής.

Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή στις αρχές κάθε Νέου Κύκλου.


ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ * Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

24 Αυγ 2009

ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΓΑΙAΣ * ORPHIC HYMN TO GAEA (EARTH)Γαῖα θεά, μῆτερ μακάρων, θνητῶν τ ἀνθρώπων,
πάντροφε, πανδώτειρα, τελεσφόρε, παντολέτειρα,
αὐξιθαλής, φερέκαρπε, καλαῖς ὥραισι βρύουσα,
ἕδρανον ἀθανάτου κόσμου, πολυποίκιλε κούρη,
5 ἣ λοχίαις ὠδῖσι κύεις καρπὸν πολυειδῆ·
ἀϊδίη, πολύσεπτε, βαθύστερν, ὀλβιόμοιρε,
ἡδυπνόοις χαίρουσα χλόαις, πολυάνθεμε δαῖμον·
ὀμβροχαρής, περὶ ἣν κόσμος πολυδαίδαλος ἄστρων
εἱλεῖται φύσει ἀενάῳ καὶ ῥεύμασι δεινοῖς.
10 Ἀλλά, μάκαιρα θεά, καρποὺς αὔξοις πολυγηθεῖς,
εὐμενὲς ἦτορ ἔχουσα, σὺν εὐόλβοισιν ἐν ὥραις.-

[ΟΡΦΕΩΣ ΥΜΝΟΙ, ΑΡ. 26 - "88 ΙΕΡΟΙ ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ", ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ, ΑΘΗΝΑ 2004 ]

Μουσική: Γιάννης Μαρκόπουλος (Από την «Λειτουργία του Ορφέα»)
Ερμηνεία: Χορωδία

Music: Yannis Markopoulos (From the "Liturgy of Orpheus")
Performance: Chorus

ORPHIC HYMN TO GAEA (THE EARTH)

O Goddess, Earth, of Gods and men the source,
Endu'd with fertile, all destroying force;
All-parent, bounding, whose prolific pow'rs,
Produce a store of beauteous fruits and flow'rs,
All-various maid, th' eternal world's strong base 5
Immortal, blessed, crown'd with ev'ry grace;
From whose wide womb, as from an endless root,
Fruits, many-form'd, mature and grateful shoot.
Deep bosom'd, blessed, pleas'd with grassy plains,
Sweet to the smell, and with prolific rains. 10
All flow'ry dæmon, centre of the world,
Around thy orb, the beauteous stars are hurl'd
With rapid whirl, eternal and divine,
Whose frames with matchless skill and wisdom shine.
Come, blessed Goddess, listen to my pray'r, 15
And make increase of fruits thy constant care;
With fertile Seasons in thy train, draw near,
And with propitious mind thy suppliant hear.

Translated by Thomas Taylor

Βιντεο-δημιουργία: ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ
Video-creation: HELIODROMION

14 Αυγ 2009

ΕΠΙΚΛΗΣΙΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ * INVOCATION OF ACHILLES


Κάθε Τρίτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΟΜΗΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Ομήρου «Ιλιάς».

Έναρξη την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2009.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009


5 Αυγ 2009

ΝΥΜΦΑΙΟΝ MIEZAΣ - ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ. NYMPHAEUM OF MIEZA - ΤΗΕ SCHOOL OF ARISTOTELES ΙΝ MACEDONIA / GREECE.
Αφιέρωμα στον Ιερό Τόπο τών Νυμφών (Νυμφαίον), όπου ο Αριστοτέλης δίδαξε τον Αλέξανδρο και κάθε Αλέξανδρο...

«Φίλιππος μετεπέμψατο τῶν φιλοσόφων τὸν ἐνδοξότατον καὶ λογιώτατον Ἀριστοτέλην, καλὰ καὶ πρέποντα διδασκάλια τελέσας αὐτῷ...
Σχολὴν μὲν οὖν αὐτοῖς καὶ διατριβὴν τὸ περὶ Μίεζαν Νυμφαῖον ἀπέδειξεν, ὅπου μέχρι νῦν Ἀριστοτέλους ἕδρας τε λιθίνας καὶ ὑποσκίους περιπάτους δεικνύουσιν.
Ἔοικε δ Ἀλέξανδρος οὐ μόνον τὸν ἠθικὸν καὶ πολιτικὸν παραλαβεῖν λόγον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀποῤῥήτων καὶ βαθυτέρων διδασκαλιῶν, ἃς οἱ ἄνδρες ἰδίως ἀκροατικὰς καὶ ἐποπτικὰς προσαγορεύοντες οὐκ ἐξέφερον εἰς πολλούς, μετασχεῖν.»

(Πλούταρχος, Βίος Αλεξάνδρου, κεφ. 7)


Βιντεο-δημιουργία: ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ

Music: Armand Amar
Video-creation: HELIODROMION