26 Ιουλ 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Κάθε Τρίτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.


ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Συστηματική μελέτη της Ιστορίας επί τηι βάσει των κειμένων και ιστορικών τεκμηρίων.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΜΗΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Ομήρου «Ιλιάς», Ραψωδία Ε΄και επ.
(Συνεχίζεται από Σεπτέμβριο 2009)

Έναρξη την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2010.

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η δίτομη έκδοση του Παπύρου.Κάθε Τετάρτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Συστηματική και σε βάθος ανάλυση όλων των Πλατωνικών Έργων:

Πλάτωνος «Νόμοι / Περί Νομοθεσίας, Πολιτικός», Βιβλία ΙΒ΄.

Βιβλίο ΙΒ΄και Επινομίς.
(Συνεχίζεται από Σεπτέμβριο 2008).

Έναρξη την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2010.

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η δίτομη έκδοση της Νομικής Βιβλιοθήκης.


Κάθε Πέμπτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.


ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ

Σημαντικά κείμενα της αρχαίας και νεώτερης Ελληνικής Γραμματείας:
Αριστοτέλους, "Ηθικά Νικομάχεια", Βιβλία Ι΄.

Έναρξη την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η έκδοση τουΠαπύρου.
/././././
Πληροφορίες και Εγγραφές στην έδρα τής Σχολής.
Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή στις αρχές κάθε Νέου Κύκλου.
ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ * Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

21 Ιουλ 2010

Γ΄ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 11

25-7-2010, ημέρα Κυριακή

και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.


ΖΕΥΣ: Ο Νούς - Κυβερνήτης τού Κόσμου.Σεμινάριο - Θέματα:

  • «Καλλιμάχου, Ύμνος Εις Δία», (στίχοι: 90).

  • «Κλεάνθους, Ύμνος Εις Δία», (στίχοι: 39).

  • «Πρόκλου, Ύμνος εις Πατέρα Θεόν», (στίχοι: 17).

  • «Πρόκλου, Ύμνος εις Υπέρτατον Θεόν», (στίχοι: 22).

Δηλώσεις συμμετοχής στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου.