7 Απρ 2009

Β΄ ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 8

Κυριακή 26 Απριλίου 2009

Ώρες: 12 - 5 μμ


ΑΦΡΟΔΙΤΗ 21/4 – 20/5


* Νόμος Αρμονίας *Θέμα:


«Αφροδίτη, η Ουράνια Ενότητα, η αρχέγονη ΝΥΞ / ΞΥΝ, η συνδέουσα τα γνωστικά πεδία μέσω του Αρι-άδνειου / Αρι-άγνειου Μίτου»Εξήγησις Ορφέως Ύμνων:


Νυκτός, Άστρων, Ηούς,

Έρωτος, Αδώνιδος, Χαρίτων
Δηλώσεις συμμετοχής τουλάχιστον
4 ημέρες πριν από το Σεμινάριο.


Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
Δηλώστε έγκαιρα την συμμετοχή σας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

Κάθε Τρίτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.


ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ & ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ


Συστηματική μελέτη της Ιστορίας επί τη βάσει των κειμένων και ιστορικών τεκμηρίων: Πλουτάρχου,

1.-«Βίος Αλεξάνδρου», από τους «Παράλληλους Βίους».

2.-«Περί της Αλεξάνδρου Τύχης ή Αρετής» Λόγος Α΄.

3.-«Περί της Αλεξάνδρου Τύχης ή Αρετής» Λόγος Β΄.

Έναρξη την Τρίτη 31 Μαρτίου 2009.

Ως διδακτικό βιβλίο τού έργου «Βίος Αλεξάνδρου» χρησιμοποιείται η έκδοση του Παπύρου και ως διδακτικό βιβλίο τού «Περί της Αλεξάνδρου Τύχης ή Αρετής» Λόγος Α΄ και Β΄ χρησιμοποιείται η έκδοση του Κάκτου.Κάθε Τετάρτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.


ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ


Συστηματική και σε βάθος ανάλυση όλων των Πλατωνικών Έργων: Πλάτωνος «Νόμοι / Περί Νομοθεσίας, Πολιτικός», Βιβλία ΙΒ΄.

Συνεχίζεται από Σεπτέμβριο 2008.

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η δίτομη έκδοση της Νομικής Βιβλιοθήκης.Κάθε Πέμπτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.


ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ

Σημαντικά και εν πολλοίς άγνωστα κείμενα της αρχαίας και νεώτερης Ελληνικής Γραμματείας:

Πλουτάρχου, Δελφική τριλογία:

α.- "Περί του μη χράν έμμετρα νυν την Πυθίαν" (Γιατί η Πυθία δεν χρησιμοποιεί πλέον έμμετρους χρησμούς)

β.- "Περί των εκλελοιπότων χρηστηρίων" (Για τα Μαντεία που σίγησαν).

γ.- "Περί του Ε του εν Δελφοίς" (Επτά ερμηνείες για το Δελφικό Έψιλον).

Συνεχίζεται από Ιανουάριο 2009.

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η έκδοση του Κάκτου.


Εισηγητής Κύκλων: Ιαλυσσός.


Πληροφορίες και Εγγραφές στην έδρα της Σχολής.

Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή στις αρχές κάθε Νέου Κύκλου.


ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ * Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

2 Απρ 2009

ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΚΟΥΡΗΤΩΝ * ORPHIC HYMN TO THE KOURETESΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΚΟΥΡΗΤΩΝ

Σκιρτηταὶ Κουρῆτες, ἐνόπλια βήματα θέντες,
ποσσίκροτοι, ῥομβηταί, ὀρέστεροι, εὐαστῆρες,
κρουσιλύραι, παράρυθμοι, ἐπεμβάται ἴχνεσι κούφοις,
ὁπλοφόροι, φύλακες, κοσμήτορες, ἀγλαόφημοι.
μητρὸς ὀρειμανέος συνοπάονες, ὀργιοφάνται·
ἔλθοιτ εὐμενέοντες ἐπ εὐφήμοισι λόγοισιν,
βουκόλῳ εὐάντητοι ἀεὶ κεχαρηότι θυμῷ.-

[ΟΡΦΕΩΣ ΥΜΝΟΙ, ΑΡ. 31]


ORPHIC HYMN TO THE KOURETES

Leaping Kouretes, who with dancing feet
And circling measures, armed footsteps beat:
Whose bosom's mad, fanatic transports fire,
Who move in rythm to the founding lyre:
Who traces deaf when lightly leaping tread,
Arm bearers, strong defenders, rulers dread:
Propitious omens, guards of Proserpine,
Preserving rites, mysterious and divine
Come, and benevolent my words attend,
(In herds rejoicing), and my life defend.-

Translated by Thomas Taylor

Music - Performance: "Daemonia Nymphe"

Μουσική - Ερμηνεία: «Δαιμονία Νύμφη»