2 Απρ 2009

ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΚΟΥΡΗΤΩΝ * ORPHIC HYMN TO THE KOURETESΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΚΟΥΡΗΤΩΝ

Σκιρτηταὶ Κουρῆτες, ἐνόπλια βήματα θέντες,
ποσσίκροτοι, ῥομβηταί, ὀρέστεροι, εὐαστῆρες,
κρουσιλύραι, παράρυθμοι, ἐπεμβάται ἴχνεσι κούφοις,
ὁπλοφόροι, φύλακες, κοσμήτορες, ἀγλαόφημοι.
μητρὸς ὀρειμανέος συνοπάονες, ὀργιοφάνται·
ἔλθοιτ εὐμενέοντες ἐπ εὐφήμοισι λόγοισιν,
βουκόλῳ εὐάντητοι ἀεὶ κεχαρηότι θυμῷ.-

[ΟΡΦΕΩΣ ΥΜΝΟΙ, ΑΡ. 31]


ORPHIC HYMN TO THE KOURETES

Leaping Kouretes, who with dancing feet
And circling measures, armed footsteps beat:
Whose bosom's mad, fanatic transports fire,
Who move in rythm to the founding lyre:
Who traces deaf when lightly leaping tread,
Arm bearers, strong defenders, rulers dread:
Propitious omens, guards of Proserpine,
Preserving rites, mysterious and divine
Come, and benevolent my words attend,
(In herds rejoicing), and my life defend.-

Translated by Thomas Taylor

Music - Performance: "Daemonia Nymphe"

Μουσική - Ερμηνεία: «Δαιμονία Νύμφη»