1 Οκτ 2011

5oς ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ * ΚΥΚΛΟΣ 12 ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2011-2012

Την 1η Κυριακή μετά και την έναρξη κάθε Ιερού Μηνός
(21η του κάθε συμβατικού μηνός)

Ώρες 12 - 5 μ.μ.

1

25 Σεπτεμβρίου 2011


ΕΣΤΙΑ 21/9 – 20/10
ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣ

Θέμα: Ο Κύκλος των Ψυχών. H Kάτω Πορεία.
Η μεταθανάτιος πορεία τής Ψυχής και οι Δικαστές του Άδου.
Ανάλυσις συμφώνως προς την Ελληνική – Ορφική Θεολογία και τα λεπτομερώς αναφερόμενα στους διαλόγους «Φαίδων / Περί Ψυχής» και «Γοργίας / Περί Ρητορικής» του Πλάτωνος.

2

23 Οκτωβρίου 2011


ΑΡΗΣ 21/10 – 20/11
ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΡΕΩΣ

Θέμα: Αριστοτέλους, Μικρά Φυσικά:
Περί Ύπνου και Εγρηγόρσεως.

3

27 Νοεμβρίου 2011


ΑΡΤΕΜΙΣ 21/11 – 20/12
ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Θέμα: Αριστοτέλους, Μικρά Φυσικά:
Περί Ενυπνίων & Περί της καθ’ Ύπνον Μαντικής.

4

18 Δεκεμβρίου 2011


ΗΦΑΙΣΤΟΣ 21/12 – 20/1
ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΦΑΙΣΤΟΥ

Θέμα: Ιπποκράτους, Όρκος 1 και 2, Νόμος, και Περί Ευσχημοσύνης.
Ιατροφιλοσοφία – Επανασύνδεσις της Ιατρικής με την Φιλοσοφία: «Μετάγειν δη την σοφίην ες την ιατρικήν και την ιατρικήν ες την σοφίην• ιατρός γαρ φιλόσοφος ισόθεος» (Ιπποκράτης).
5

22 Ιανουαρίου 2012


ΗΡΑ 21/1 – 20/2
ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΡΑΣ

Θέμα: Ιπποκράτους, Περί Αρχαίας Ιατρικής.
Ιατροφιλοσοφία – Επανασύνδεσις της Ιατρικής με την Φιλοσοφία: «Ιατρική δε πάλαι πάντα υπάρχει και αρχή και οδός ευρημένη» (Ιπποκράτης).
6

26 Φεβρουαρίου 2012

ΠΟΣΕΙΔΩΝ 21/2 – 20/3
ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ

Θέμα: Επίκουρος, Κύριαι Δόξαι και Επιστολή προς Μενοικέα. Οι βασικές δοξασίες της διδασκαλίας τού Επικούρου.


7

25 Μαρτίου 2012


ΑΘΗΝΑ 21/3 – 20/4
ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

Θέμα: Κέβητος, Πίναξ.
Συμβολική περιήγησις στο Ιερό του Κρόνου, όπου ανέκειτο ως ιερόν ανάθημα ο Πίνακας που αναλυτικά αποσυμβολίζεται εδώ.

8

22 Απριλίου 2012


ΑΦΡΟΔΙΤΗ 21/4 – 20/5
ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ

Θέμα: Η Μαντεία των Αστραγάλων.
Ένα καθαρά Ελληνικό και πλήρες Μαντικό Σύστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σήμερα.

9

 27 Μαΐου 2012


ΑΠΟΛΛΩΝ 21/5 – 20/6
ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ

Θέμα: Απολλωνίου Τυανέως, Απολογία.
Η συγκλονιστική Απολογία του Απολλωνίου ενώπιον του Αυτοκρατορικού Δικαστηρίου της Ρώμης. Επιλογή από τους Λόγους και τις Επιστολές του.


10

24 Ιουνίου 2012


ΕΡΜΗΣ 21/6 – 20/7
ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΜΟΥ

Θέμα: Αισχύλου, Προμηθεύς Δεσμώτης.
Θεατρικὴ ανάγνωσις καὶ ανάλυσις τῆς Τραγωδίας. Αναφορά στις «απολεσθείσες» Τραγωδίες: Προμηθεύς Λυόμενος και Προμηθεύς Πυρφόρος, που ολοκλήρωναν την Τριλογία του Αισχύλου.

11

22 Ιουλίου 2012


ΖΕΥΣ 21/7 – 20/8
ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΣ

Θέμα: Επικτήτου, Εγχειρίδιον – Φιλοσοφική Διατριβή.
Η ηθική Διδασκαλία του Επικτήτου, έτσι όπως την κατέγραψε ο σπουδαίος Μαθητής του Αρριανός.

12

26 Αυγούστου 2012


ΔΗΜΗΤΗΡ 21/8 – 20/9
ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΣ

Θέμα: Ιουλιανού, Εις την Μητέρα των Θεών.
Ερμηνεία των ιερών μύθων και συμβολισμών της Μεγάλης Μητέρας (Magna Mater), από τον Φιλόσοφο - Αυτοκράτορα Ιουλιανό.


***********
Δηλώσεις συμμετοχής τουλάχιστον 4 ημέρες πριν από
το κάθε Σεμινάριο, στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου:
Αριστοτέλους 183, 1ος όρ., Αθήνα -Τ.Κ. 112 51
– Hλ. Διεύθυνση: heliodromion@ath.forthnet.gr –
Τηλ..- Φαξ: 210-8848066.

Το σχετικό υλικό και τα κείμενα των Σεμιναρίων διανέμονται.
Πριν από κάθε Σεμινάριο του Μυητικού Ενιαυτού προηγείται
ο Οραματισμός που σχετίζεται με την
Εφορεύουσα Θεότητα του Ιερού Μηνός.

ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ * Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ