28 Φεβ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2008


Κάθε Τετάρτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Συστηματική και σε βάθος ανάλυση όλων των Πλατωνικών Έργων.

Πλάτωνος «Πολιτεία / Περί Δικαίου, Πολιτικός».

Συνέχιση και ολοκλήρωση διδασκαλίας της Πολιτείας του Πλάτωνος

Δέκατο ( Ι΄ ) και τελευταίο Βιβλίο.

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η έκδοση του Παπύρου.

Εισηγητής Κύκλου: Ιαλυσσός.

Πληροφορίες και Εγγραφές στην Γραμματεία. Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή.

Κάθε Πέμπτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ

Φιλοστράτου, "Τα ες τον Τυανέα Απολλώνιον". Ο Βίος και τα Έργα τού Απολλωνίου Τυανέως, αυτής της μεγίστης -όσο και άγνωστης στους σημερινούς Έλληνες- Πνευματικής Μορφής της Ελληνικής Παραδόσεως.

Ως διδακτικό βιβλίο θα χρησιμοποιηθεί η τρίτομη έκδοση του Κάκτου.

Εισηγητής Κύκλου: Ιαλυσσός.

Πληροφορίες και Εγγραφές στην Γραμματεία. Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή.


ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ -Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

27 Φεβ 2008

Η ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΟΝΤΩΝ

Κατά ταύτα δη πάντα τότε και νυν διαμείβεται τα ζώα εις άλληλα, νού και ανοίας αποβολήι και κτήσει μεταβαλλόμενα.

(Πλάτων, Τίμαιος)

24 Φεβ 2008

Ο ΠΟΝΤΟΚΡΑΤΩΡ ΚΑΙ ΕΝΟΣΙΓΑΙΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ

Ποσειδών -το μεν τoίνυν τoυ Πoσειδώνός μoι φαίνεται ωνoμάσθαι τoυ πρώτoυ ονoμάσαντoς, ότι αυτόν βαδίζoντα επέσχεν η της θαλάττης φύσις και oυκέτι είασεν πρoελθείν, αλλ' ώσπερ δεσμός των πoδών αυτώι εγένετo. Τον oυν άρχoντα της δυνάμεως ταύτης θεόν ωνόμασεν «Πoσειδώνα», ως «πoσίδεσμoν» όντα· το δε ε εγκειται ίσως ευπρεπείας ένεκα. Τάχα δε oυκ αν τoύτo λέγoι, αλλ' αντί τoυ σίγμα δύo λάβδα το πρώτoν ελέγετo, ως πoλλά ειδότoς τoυ θεoύ.
(Πλάτων, Κρατύλος / Περί Ορθότητος Ονομάτων)


ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ.
ΟΡΦΕΩΣ, 88 ΙΕΡΟΙ ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ», ΑΘΗΝΑ 2004


6 Φεβ 2008

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 6

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2008

Ώρες 12 - 5 μ.μ.


"ΠΟΣΕΙΔΩΝ - Νόμος Εξελίξεως"

Εισηγητής Σεμιναρίου: Ιαλυσσός

Δηλώσεις συμμετοχής τουλάχιστον
4 ημέρες πριν από το Σεμινάριο.

Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
Δηλώστε έγκαιρα την συμμετοχή σας.

2 Φεβ 2008

Αλλήλοις φίλοι γιγνώμεθα


“ τοὺς θησαυροὺς τῶν πάλαι σοφῶν ἀνδρῶν͵ οὓς ἐκεῖνοι κατέλιπον ἐν βιβλίοις γράψαντες͵ ἀνελίττων κοινῇ σὺν τοῖς φίλοις διέρχομαι͵ καὶ ἄν τι ὁρῶμεν ἀγαθὸν ἐκλεγόμεθα· καὶ μέγα νομίζομεν κέρδος͵ ἐὰν ἀλλήλοις φίλοι γιγνώμεθα.”


ΣΩΚΡΑΤΗΣ