11 Σεπ 2012

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


Κάθε Τρίτη,
ώρες 7 - 10 μ.μ.
ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Συστηματική μελέτη της Ιστορίας επί τηι βάσει των κειμένων και ιστορικών τεκμηρίων.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΜΗΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ


Ομήρου «Ιλιάς», Ραψωδία Π και επ.
(Συνεχίζεται από Σεπτέμβριο 2009)
Έναρξη: Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2012.
Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η δίτομη έκδοση του Παπύρου.


Κάθε Τετάρτη,
ώρες 7 - 10 μ.μ.
ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Συστηματική και σε βάθος ανάλυση όλων των Πλατωνικών Έργων.

 

Πλάτωνος «Τίμαιος/Λόγος περί του Παντός».
(Συνεχίζεται από Δεκέμβριο 2011).
Έναρξη: Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012.
Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η έκδοση του Παπύρου.


Κάθε Πέμπτη,
ώρες 7 - 10 μ.μ.
ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ
Σημαντικά κείμενα της αρχαίας αλλά και της νεώτερης Ελληνικής Γραμματείας.


Πλουτάρχου, «Περί τής Σελήνης», 
(Πλήρης τίτλος:
Περί του εμφαινομένου προσώπου 
τώι κύκλωι της Σελήνης).
Έναρξη: Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012.
Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η έκδοση του Κάκτου.

Πληροφορίες - Εγγραφές 
στην Επιμελητεία τού Ηλιοδρομίου.