15 Μαΐ 2011

Δ΄ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ * ΟΙ 12 ΜΥΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ -9

22 Μαϊου 2011

ημέρα Κυριακή

και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.

9.-Τα Άλογα τού Διομήδους.


Εισηγητής Σεμιναρίου: Ιαλυσσός.

Δηλώσεις συμμετοχής στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου,
τουλάχιστον 4 ημέρες πριν το Σεμινάριο.

12 Μαΐ 2011

Ηλιοδρόμια 2011 - Εορτή τής Ελληνικής Φιλοσοφίας: Τιμώμενος Φιλόσοφος ο Δημόκριτος


Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Μαΐου 2011

Εορτή τής Ελληνικής Φιλοσοφίας.

Για 8η συνεχή χρονιά

Τιμώμενος Φιλόσοφος: Δημόκριτος.
21-5-2011, ημέρα Σάββατο, ώρα 5:30 π.μ.(πρωί).


* Χαιρετισμός Ηλίου από τον Λόφο των Μουσών (Φιλοπάππου). Ιεροπραξία από την Θεατρική – Τελεστική Ομάδα του Ηλιοδρομίου «Ερωή».


* Θεατρικό δρώμενο στο Ιερό του Μουσαίου σχετικό με τον Δημόκριτο.


Ελεύθερη συμμετοχή κατόπιν δηλώσεως στην Επιμελητεία τού Ηλιοδρομίου.


21-5-2011, ημέρα Σάββατο, ώρα 7 μ.μ. (βράδυ).

* Ομιλία για την σημασία του Δημοκρίτειου έργου –Δημόκριτος, ο Πένταθλος Φιλόσοφος. Βιογραφία και Εργογραφία του Δημοκρίτου.


* Θεατρικό δρώμενο με αποσπάσματα από το έργο τού Δημοκρίτου.
Επιμέλεια και Παρουσίαση από την Θεατρική – Τελεστική Ομάδα «Ερωή».


Ελεύθερη συμμετοχή κατόπιν δηλώσεως στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου.


22-5-2011, ημέρα Κυριακή και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.


Σεμινάριο «ΑΠΟΛΛΩΝ – Νόμος Ελευθερίας»


Θέμα: Οι 12 Μυητικές Εργασίες -Άθλοι του Ηρακλέους.


Άθλος 9.- Τα Άλογα τού Διομήδους.

Ο Άθλος λαμβάνει χώρα στα Άβδηρα τής Θράκης, ιδιαίτερη πατρίδα τού Δημοκρίτου.


Εισηγητής Σεμιναρίου: Ιαλυσσός.


Δηλώσεις συμμετοχής στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου, τουλάχιστον 4 ημέρες πριν το Σεμινάριο.