15 Μαΐ 2011

Δ΄ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ * ΟΙ 12 ΜΥΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ -9

22 Μαϊου 2011

ημέρα Κυριακή

και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.

9.-Τα Άλογα τού Διομήδους.


Εισηγητής Σεμιναρίου: Ιαλυσσός.

Δηλώσεις συμμετοχής στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου,
τουλάχιστον 4 ημέρες πριν το Σεμινάριο.