2 Ιουν 2011

Δ΄ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ * ΟΙ 12 ΜΥΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ -10

26 Ιουνίου 2011

ημέρα Κυριακή

και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.

10.-Τα Βόδια τού Γηρυόνου.


 
Εισηγητής Σεμιναρίου: Ιαλυσσός.
 
Δηλώσεις συμμετοχής στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου,

τουλάχιστον 4 ημέρες πριν το Σεμινάριο.