11 Νοε 2007

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3

Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007

Ώρες 12 - 5 μ.μ.


"ΑΡΤΕΜΙΣ - Νόμος Ενεργείας "

Εισηγητής Σεμιναρίου: Ιαλυσσός


Δηλώσεις συμμετοχής τουλάχιστον

4 ημέρες πριν από το Σεμινάριο.


Περιορισμένος αριθμός θέσεων.

Δηλώστε έγκαιρα την συμμετοχή σας.


ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κάθε Τετάρτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.

Συστηματική και σε βάθος ανάλυση όλων των Πλατωνικών Έργων.

Πλάτωνος «Πολιτεία / Περί Δικαίου, Πολιτικός».

Συνέχιση και ολοκλήρωση διδασκαλίας της Πολιτείας του Πλάτωνος (Η΄, Θ΄, και Ι΄ Βιβλίο).


Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η έκδοση του Παπύρου.


Εισηγητής Κύκλου: Ιαλυσσός.


Πληροφορίες και Εγγραφές στην Γραμματεία.9 Νοε 2007

ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ

Κάθε Πέμπτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.


Φιλοστράτου:
"Τα ες τον Τυανέα Απολλώνιον".

Ο Βίος και τα Έργα του Απολλωνίου Τυανέως.


Εισηγητής Κύκλου: Ιαλυσσός.


Σημ. Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η τρίτομη έκδοση του Κάκτου.


Πληροφορίες και Εγγραφές στην Γραμματεία. Δηλώστε και τώρα συμμετοχή.


Τα μαθήματα ξεκίνησαν την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2007 με την ανάλυση των περίπου 100 Επιστολών του Απολλωνίου που διεσώθησαν.