13 Φεβ 2011

Δ΄ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ * ΟΙ 12 ΜΥΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ -6

27 Φεβρουαρίου 2011,

ημέρα Κυριακή

και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.

6.-Η Κόπρος του Αυγείου


 Δηλώσεις συμμετοχής στην Επιμελητεία τού Ηλιοδρομίου,
4 ημέρες τουλάχιστον πριν από το Σεμινάριο.