18 Νοε 2011

ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΤΙΜΑΙΟΣ

Κάθε Τετάρτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Συστηματική και σε βάθος ανάλυση όλων
των Πλατωνικών Έργων:

Μετά την ολοκλήρωση του "Κριτία - Λόγος Περί αρχαιοτάτων Αθηνών και Ατλαντίδος",

Έναρξη διδασκαλίας νέου Πλατωνικού Έργου

στις 7-12-2011, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 7 μ.μ.:

«Τίμαιος / Περί Φύσεως - Λόγος Περί του Παντός».


Ως διδακτικό βιβλίο θα χρησιμοποιηθεί η έκδοση του Παπύρου.


11 Νοε 2011