26 Ιουλ 2014

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΡΟΜΦΑΙΑ" - ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΕΥΧΟΣ

 ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ:
Στο Βιβλιοπωλείο 
"Πολιτεία"
Ασκληπιού 1-3 & Ακαδημίας

Τηλ: 210-3616373

25 Ιουλ 2014

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

Κυριακή 27 Ιουλίου 2014

Θέμα: Πλουτάρχου, Θεμιστοκλής. Ο βίος και τα πεπραγμένα ενός αληθινού Έλληνα Πολιτικού.


Κυριακή 24 Αυγούστου 2014
 
Θέμα: Ιεροκλέους, Περί Προνοίας και Ειμαρμένης.

                                
Δηλώσεις συμμετοχής στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου.