3 Μαρ 2012

ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΑ 2012


Σάββατο 26 - Κυριακή 
27 Μαΐου 2012
Εορτή τής Ελληνικής Φιλοσοφίας
Για 9η συνεχή χρονιά

 Τιμώμενος Φιλόσοφος: Απολλώνιος


26-5-2012, ημέρα Σάββατο, 
ώρα 5:30 π.μ.(πρωί).

* Χαιρετισμός Ηλίου από τον Λόφο των Μουσών (Φιλοπάππου). Ιεροπραξία από την Θεατρική – Τελεστική Ομάδα του Ηλιοδρομίου «Ερωή».
* Θεατρικό δρώμενο στο Ιερό του Μουσαίου σχετικό με τον Απολλώνιο.
Ελεύθερη συμμετοχή κατόπιν δηλώσεως στην Επιμελητεία τού Ηλιοδρομίου.

26-5-2012, ημέρα Σάββατο, ώρα 7 μ.μ. (βράδυ).

* Ομιλία για τον Βίο και τα Έργα του μεγάλου Φιλοσόφου Απολλωνίου Τυανέως.
* Θεατρικό δρώμενο, με αποσπάσματα από τα Σωζόμενα τού Απολλωνίου και τις σχετικές περί αυτόν Μαρτυρίες.
Επιμέλεια και Παρουσίαση από την Θεατρική – Τελεστική Ομάδα «Ερωή».
Ελεύθερη συμμετοχή κατόπιν δηλώσεως στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου.

27-5-2012, ημέρα Κυριακή και 
ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.

  Σεμινάριο «ΑΠΟΛΛΩΝ – Νόμος Ελευθερίας»
  Θέμα: Απολλωνίου Τυανέως, Απολογία.
Η συγκλονιστική Απολογία του Απολλωνίου ενώπιον του Αυτοκρατορικού Δικαστηρίου της Ρώμης. Επιλογή από τους Λόγους και τις Επιστολές του.
       Εισηγητής Σεμιναρίου: Ιαλυσσός.

Δηλώσεις συμμετοχής στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου, τουλάχιστον 4 ημέρες πριν το Σεμινάριο.