13 Δεκ 2013

ΝΕΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΑΝ. 2014


ΑΕΤΟΣ ΚΑΙ ΟΦΙΣ - ΜΙΑ ΑΙΩΝΙΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥΑΕΤΟΣ ΚΑΙ ΟΦΙΣ - ΜΙΑ ΑΙΩΝΙΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ.
EAGLE AND SNAKE - AN ETERNAL SYMBOLIC IMAGE OF HOMER.

Ραψωδία Μ. Όλα κινδυνεύουν να χαθούν. Ο "Έκτορας" μανιασμένος, επιτίθεται για να κάψει τις νήες τών Αχαιών... Όλα φαίνονται χαμένα για τους Αχαιούς. Τότε, εμφανίζεται ο Οιωνός του Αετού με το Φίδι...
Η μάχη του Αετού με το Φίδι συμβολίζει την μάχη των Ουράνιων δυνάμεων του Αγαθού με τις Χθόνιες δυνάμεις του Κακού.


Ὄρνις γάρ σφιν ἐπῆλθε περησέμεναι μεμαῶσιν
αἰετὸς ὑψιπέτης ἐπ᾽ ἀριστερὰ λαὸν ἐέργων
φοινήεντα δράκοντα φέρων ὀνύχεσσι πέλωρον
ζωὸν ἔτ᾽ ἀσπαίροντα, καὶ οὔ πω λήθετο χάρμης,
κόψε γὰρ αὐτὸν ἔχοντα κατὰ στῆθος παρὰ δειρὴν
ἰδνωθεὶς ὀπίσω· ὃ δ᾽ ἀπὸ ἕθεν ἧκε χαμᾶζε
ἀλγήσας ὀδύνῃσι, μέσῳ δ᾽ ἐνὶ κάββαλ᾽ ὁμίλῳ,
αὐτὸς δὲ κλάγξας πέτετο πνοιῇς ἀνέμοιο.
Τρῶες δ᾽ ἐρρίγησαν ὅπως ἴδον αἰόλον ὄφιν
κείμενον ἐν μέσσοισι Διὸς τέρας αἰγιόχοιο.


ΙΛΙΑΣ, Μ 200 - 209

Κι ἐμπρὸς στὸν χάντακα ἔστεκαν καὶ ἀκόμη ἐμεριμνοῦσαν,
ὅτι ἐνῶ ἦσαν πρόθυμοι τὸν λάκκον νὰ περάσουν,
ὑψηλοπέτης ἀετὸς ἐφάνη αριστερά τους,
καὶ ζωντανὸς στὰ νύχια του καὶ κοκκινοβαμμένος
μέγας σπαρνοῦσε δράκοντας καὶ πολεμοῦσε ἀκόμη•
ὅσο ποὺ ὀπίσω γέρνοντας τὸν ἀετὸν στὸ στῆθος
ἔκοψε κάτω ἀπ' τὸν λαιμόν˙ κι ἐκεῖνος ἀπ' τὸν πόνον
ἀπόλυσε τὸν δράκοντα νὰ πέση μὲς στὸ πλῆθος
καὶ κρώζοντας ἐπέταξε μὲ τὲς πνοὲς τοῦ ἀνέμου•
καὶ ἅμα τὸν στικτὸν δράκοντα, σημεῖον τοῦ Κρονίδη,
νεκρὸν εἶδαν στὸ μέσον τους, ἐπάγωσαν οἱ Τρῶες.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Ι. ΠΟΛΥΛΑΣ

2 Ιουλ 2013

ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ - ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2013

21 Ιουλίου 2013 

ΖΕΥΣ * 21/7 – 20/8
ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΣ

Θέμα: Πινδάρου, Α΄ Πυθιόνικος –Ιέρωνι Αιτναίωι (Ύμνος Απόλλωνος και Μουσών) και ΙΔ΄ Ολυμπιόνικος – Ασωπίχωι Ορχομενίωι (Ύμνος Χαρίτων).

25 Αυγούστου 2013

ΔΗΜΗΤΗΡ * 21/8 – 20/9 
 ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΣ

Θέμα:
Ερατοσθένους, Καταστερισμοί. Συνοπτική παρουσίαση τών Μύθων που σχετίζονται με τους κυριώτερους Αστερισμούς. 


**********
Δηλώσεις συμμετοχής τουλάχιστον 4 ημέρες πριν από το κάθε Σεμινάριο, στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου. Το σχετικό υλικό και τα κείμενα των Σεμιναρίων διανέμονται. Πριν από κάθε Σεμινάριο του Μυητικού Ενιαυτού προηγείται ο Οραματισμός που σχετίζεται με την Εφορεύουσα Θεότητα του Ιερού Μηνός.

        

23 Μαΐ 2013

ΡΟΜΦΑΙΑ * ΤΕΥΧΟΣ 66 - ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΤΥΑΝΕΑ

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ:
Στο Βιβλιοπωλείο 
"Πολιτεία"
Ασκληπιού 1-3 & Ακαδημίας

Τηλ: 210-3616373

21 Μαρ 2013

ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ * DELPHIC MAXIMSΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Ή ΠΥΘΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
DELPHIC MAXIMS OR PYTHIAN LETTERS

Μια παγκόσμια πρώτη αλφαβητική παρουσίαση όλων τών Δελφικών Παραγγελμάτων, Μνημοσύνης και Ευμαθείας χάριν...

Αφιερώνεται σε όλους τους Μαθητές τού Κύκλου Ελληνικής Παραδόσεως (Κύκλος Πέμπτης) του Ηλιοδρομίου, μαζί με τους οποίους αναλύσαμε και συνεχίζουμε να αναλύουμε τα ιερά Δελφικά Παραγγέλματα ή Πυθίας Γράμματα, τα οποία συμπυκνώνουν -με λιτό, Δωρικό τρόπο- έναν Κώδικα Ελληνικής Ηθικής.

Αφιερώνεται, επίσης, σε όλους τους Έλληνες - Ανθρώπους, που αναζητούν με σέβας τὴν Ιερή Σοφία τών Προγόνων τους και είναι έτοιμοι να δεχτούν τὴν Δελφική Μύηση, όπου τους έταξε η ζωή...

Ιαλυσσός, 21-3-2013

15 Μαρ 2013

ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΑ 2013


Σάββατο 25 & Κυριακή 26 Μαΐου 2013
Εορτή τής Ελληνικής Φιλοσοφίας
Για 10η συνεχή χρονιά
 Τιμώμενος Φιλόσοφος: Πυθαγόρας25-5-2013, ημέρα Σάββατο, ώρα 5:30 π.μ.(πρωί).

* Χαιρετισμός Ηλίου από τον Λόφο των Μουσών (Φιλοπάππου). Ιεροπραξία από την Θεατρική – Τελεστική Ομάδα του Ηλιοδρομίου «Ερωή».
* Θεατρικό δρώμενο στο Ιερό τού Μουσαίου σχετικό με τον Πυθαγόρα.
Ελεύθερη συμμετοχή κατόπιν δηλώσεως στην Επιμελητεία τού Ηλιοδρομίου.

25-5-2013, ημέρα Σάββατο, ώρα 7 μ.μ. (βράδυ).

* Ομιλία για τον Βίο και το Έργο τού γενάρχη τής Φιλοσοφίας Πυθαγόρα.
* Θεατρικό δρώμενο βασισμένο στα Χρυσά Έπη τού Πυθαγόρα.
Επιμέλεια και Παρουσίαση από την Θεατρική – Τελεστική Ομάδα «Ερωή».
Ελεύθερη συμμετοχή κατόπιν δηλώσεως στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου.

26-5-2013, ημέρα Κυριακή και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.
Σεμινάριο
Θέμα: Ιαμβλίχου, Προτρεπτικός επί Φιλοσοφίαν.
Ερμηνεία 39 Πυθαγορείων Ακουσμάτων – Συμβόλων.
Εισηγητής Σεμιναρίου: Ιαλυσσός.

Δηλώσεις συμμετοχής στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου,
τουλάχιστον 4 ημέρες πριν το Σεμινάριο.


ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ * ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αριστοτέλους 183, 1ος όρ., Αθήνα - Τ.Κ. 112 51. 
Τηλ. -Φαξ 210 - 8848066
Hλεκτρονική δ/νση: heliodromion@ath.forthnet.gr  
- Ιστοχώρος: www.heliodromion.gr

31 Ιαν 2013

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΤΥΑΝΕΩΣ ΡΗΣΕΙΣ


16 ΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΤΥΑΝΕΩΣ * 16 PHRASES OF APOLLONIUS OF TYANA.

ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΑ 2012 - HELIODROMIA 2012

-Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ... 0:17΄
-ΒΡΑΧΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΔΟΛΕΣΧΙΑ... 0:31΄
-Η ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΓΕΛΗ... 0:52΄
-ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΙ... 1:19΄
-ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΤΟ ΨΕΥΔΕΣΘΑΙ... 1:38΄
-ΠΩΣ ΑΝΑΚΤΗΤΕΑ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ; 1:51΄
-ΣΟΦΩΙ ΑΝΔΡΙ ΕΛΛΑΣ ΠΑΝΤΑ. 2:03΄
-ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ. 2:42΄
-ΝΥΝ ΟΥ ΧΡΗ ΖΗΤΕΙΝ, ΑΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΕΙΝ... 2:58΄
-ΟΥΔΕΝΙ ΦΘΟΝΗΤΕΟΝ... 3:08΄
-ΘΕΟΙ, ΔΟΙΗΤΕ ΜΟΙ ΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ... 3:19΄
-ΠΕΝΕΣΘΑΙ ΚΑΤΑ ΦΥΣΙΝ Ή ΔΙ' ΑΙΣΧΡΑΝ ΑΙΤΙΑΝ; 4:10΄
-ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ... 4:33΄
-ΕΛ-ΛΗΝ ΚΑΙ ΕΛ-ΕΥ-ΘΕΡ-ΙΑ. 5:29΄
-ΘΕΟΙ ΜΕΝ ΓΑΡ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ... 5:41΄
-ΘΑΡΡΕΙ... 6:00΄

Πηγή Κειμένων: Πυρίσπορος - Ζώσα Φιλοσοφία

Μουσική: Μ. Αρώνης

Βιντεο-δημιουργία: ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ

16 Ιαν 2013

ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΛΑΤΩΝΟΣ "ΦΙΛΗΒΟΣ"


Μετά την ολοκλήρωση του "Τιμαίου", 
ο Κύκλος Ελληνικής Φιλοσοφίας θα συνεχιστεί 
με το έργο "Φίληβος / Περί Ηδονής". 

Έναρξη διδασκαλίας τού νέου Πλατωνικού Έργου στις 6-3-2013, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 7 μ.μ.

Ως διδακτικό βιβλίο θα χρησιμοποιηθεί η έκδοση του Παπύρου.
Δηλώσεις συμμετοχής - Εγγραφές στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου.