6 Ιουλ 2015

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Κυριακή 26 Ιουλίου 2015

Θέμα: Η κοσμική σύγκρουση Διός και Τυφώνος. 
Νόννος, «Διονυσιακά», Ραψωδίες Α΄ και Β΄. Κυριακή 23 Αυγούστου 2015

Θέμα: Ιουλιανού, «Εἰς τὸν Βασιλέα  Ἥλιον». 
Μια μοναδική φιλοσοφική πραγματεία από τον Φιλόσοφο - Αὐτοκράτορα Ἰουλιανό, που απηχεί μυστηριακές διδασκαλίες. Ο διαμεσολαβητικός ρόλος του Ηλίου μεταξύ νοητών και εγκόσμιων Θεών. Ο Ήλιος ως εκπόρευση των αγαθών και Βασιλέας της Φύσεως.

                                
Δηλώσεις συμμετοχής στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου