23 Δεκ 2009

ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΣ * BIRTH OF DIONYSUS


Σοί, Βάκχε, τάνδε μούσαν αγλαΐζομεν,
Απλούν ρυθμόν χέοντες αιόλω μέλει,
Καινάν, απαρθένευτον, ού τι ταίς πάρος
Κεχρημέναν ωδαίσιν, αλλ' ακήρατον...

(κατάρχομεν τόν ύμνον.) 


Μουσική Επανασύνθεση: Πέτρος Ταμπούρης
Υμνωδία: Νίκος Ψαριανός

Βιντεο-δημιουργία: ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ
Video-creation: HELIODROMION 

18 Δεκ 2009

ΟΙ 12 ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ * THE 12 MONTHS OF THE ATTIC CALENDARΟΙ 12 ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ:
ΕΚΑΤΟΜΒΑΙΩΝ
ΜΕΤΑΓΕΙΤΝΙΩΝ
ΒΟΗΔΡΟΜΙΩΝ
ΠΥΑΝΕΨΙΩΝ
ΜΑΙΜΑΚΤΗΡΙΩΝ
ΠΟΣΕΙΔΕΩΝ
ΓΑΜΗΛΙΩΝ
ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΩΝ
ΕΛΑΦΗΒΟΛΙΩΝ
ΜΟΥΝΥΧΙΩΝ
ΘΑΡΓΗΛΙΩΝ
ΣΚΙΡΟΦΟΡΙΩΝ

THE 12 MONTHS OF THE ATTIC CALENDAR:
1.-Hekatombaion 16 July / 15 August
2.-Metageitnion 16 August / 15 September
3.-Boedromion 16 September / 15 October
4.-Pyanepsion 16 October / 15 November
5.-Maimakterion 16 November / 15 December
6.-Poseideon 16 December / 15 January
7.-Gamelion 16 January / 15 February
8.-Anthesterion 16 February / 15 March
9.-Elaphebolion 16 March / 15 April
10.-Mounichion 16 April / 15 May
11.-Thargelion 16 May / 15 June
12.-Skirophorion 16 June / 15 July

Οι απεικονίσεις τών Αττικών Μηνών προέρχονται από σπάνια ημερολογιακή έκδοση του 1986. Εκδότης: Γεώργιος Σ. Κοσμόπουλος, Αρχαία Ολυμπία.

Μουσική: Ευανθία Ρεμπούτσικα
Music: Evanthia Remboutsika

Βιντεο-δημιουργία: ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ
Video-creation: HELIODROMION

14 Δεκ 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Κάθε Τρίτη (Άρεως Ημέρα), ώρες 7 - 10 μ.μ.


ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ


Συστηματική μελέτη της Ιστορίας επί τηι βάσει των κειμένων και ιστορικών τεκμηρίων.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΜΗΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
Ομήρου «Ιλιάς»
Ραψωδία Γ΄ και επόμενες


Συνεχίζεται από Σεπτέμβριο 2009.
Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η δίτομη έκδοση του Παπύρου.

*****
Κάθε Τετάρτη (Ερμού Ημέρα), ώρες 7 - 10 μ.μ.


ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ


Συστηματική και σε βάθος ανάλυση όλων των Πλατωνικών Έργων: Πλάτωνος «Νόμοι / Περί Νομοθεσίας, Πολιτικός», Βιβλία ΙΒ΄.
Βιβλίο Θ΄ και επόμενα

Συνεχίζεται από Σεπτέμβριο 2008.

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η δίτομη έκδοση της Νομικής Βιβλιοθήκης.


*****
Κάθε Πέμπτη (Διός Ημέρα), ώρες 7 - 10 μ.μ.


ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ


Σημαντικά και εν πολλοίς άγνωστα κείμενα της αρχαίας και νεώτερης Ελληνικής Γραμματείας: Πλουτάρχου, "Περί των υπό του θείου βραδέως τιμωρουμένων". Πώς εκδηλώνεται και λειτουργεί η θεία δίκη.Έναρξη την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2010.

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η έκδοση του Κάκτου.

*****Εισηγητής Κύκλων: ΙαλυσσόςΠληροφορίες και Εγγραφές

στην έδρα τής Σχολής.
Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή

στις αρχές κάθε Νέου Κύκλου.

ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ * Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

30 Νοε 2009

Γ΄ ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 4

Συνεχίζοντας την Ορφική Παράδοση

Από τον Ορφέα έως τον Πρόκλο… μέχρι σήμερα!


Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2009

Ώρες: 12 - 5 μμ


ΗΦΑΙΣΤΟΣ 21/12 – 20/1

Νόμος Μορφής


Θέμα:

«Ομήρου:
Ύμνος εις Ήφαιστον.


Ομήρου
:
-Ύμνος εις Διόνυσον Ειραφιώτην.
-Ύμνος εις Διόνυσον Πολυστάφυλον.
-Ύμνος εις Διόνυσον Ερίβρομον.

Πρόκλου:
Ύμνος εις Διόνυσον


Δηλώσεις συμμετοχής τουλάχιστον 4 ημέρες
πριν από το Σεμινάριο.

27 Νοε 2009

ΠΟΙΟΣ ΕΚΛΕΨΕ ΤΟ ΑΡΜΑ ΕΛΑΦΩΝ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ; - WHO STOLE THE DEER CHARIOT OF ARTEMIS?Ἔνθεν ἀπερχομένη -μετὰ καὶ κύνες ἐσσεύοντο-
εὗρες ἐπὶ προμολῇσ᾽ ὄρεος τοῦ Παρρασίοιο
σκαιρούσας ἐλάφους, μέγα τι χρέος· αἱ μὲν ἐπ᾽ ὄχθῃς
αἰὲν ἐβουκολέοντο μελαμψήφιδος Ἀναύρου,
μάσσονες ἢ ταῦροι, κεράων δ᾽ ἀπελάμπετο χρυσός·
ἐξαπίνης δ᾽ ἔταφές τε καὶ ὃν ποτὶ θυμὸν ἔειπες·
τοῦτό κεν Ἀρτέμιδος πρωτάγριον ἄξιον εἴη.
Πέντ᾽ ἔσαν αἱ πᾶσαι· πίσυρας δ᾽ ἕλες ὦκα θέουσα
νόσφι κυνοδρομίης, ἵνα τοι θοὸν ἅρμα φέρωσι.
Τὴν δὲ μίαν Κελάδοντος ὑπὲρ ποταμοῖο φυγοῦσαν
Ἥρης ἐννεσίῃσιν, ἀέθλιον Ἡρακλῆι
ὕστερον ὄφρα γένοιτο, πάγος Κερύνειος ἔδεκτο.
Ἄρτεμι Παρθενίη Τιτυοκτόνε, χρύσεα μέν τοι
ἔντεα καὶ ζώνη, χρύσεον δ᾽ ἐζεύξαο δίφρον,
ἐν δ᾽ ἐβάλευ χρύσεια, θεή, κεμάδεσσι χαλινά.
Ποῦ δέ σε τὸ πρῶτον κερόεις ὄχος ἤρξατ᾽ ἀείρειν;
Αἵμῳ ἐπὶ Θρήικι, τόθεν βορέαο κατάϊξ
ἔρχεται ἀχλαίνοισι δυσαέα κρυμὸν ἄγουσα..."


ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ, ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΑΡΤΕΜΙΝ, στ. 98 -115


"Thou [Artemis] dist find by the base of the Parrhasian hill [in Arkadia] deer gamboling - a mighty herd. They always herded by the banks of the black-pebbled Anauros - larger than bulls, and from their horns shone gold. And thou wert suddenly amazed and saidst to thine own heart: This would be a first capture worthy of Artemis. Five were there in all; and four thou didst take by speed of foot - without the chase of dogs - to draw thy swift car. But one escaped over the river Keladon, by devising of Hera, that it might be in the after days a labour for Herakles, nad the Keryneian hill received her. Artemis, Parthenos (lady of Maidenhood), Tityoktone (Slayer of Tityos), golden were thine arms and golden thy belt, and a golden car didst thou yoke, and golden bridles, goddess, didst thou put on thy deer. And where first did thy horned team begin to carry thee? To Thrakian Haimos [to obtain frost]
For thee [Artemis] the Amnisiades rub down the hinds [the golden horned deer that draw the chariot of Artemis] loosed from the yoke, and from the mead of Hera they gather and carry for them to feed on much swift-springing clover, which also the horses of Zeus eat; and golden troughs they fill with water to be for the deer a pleasant draught...
Thy [Artemis'] chariot, which lightly carry thee in thy splendour, when thou drivest to the house of Zeus."

CALLIMACHUS, HYMN TO ARTEMIS, vers. 98 -115

Music: Harry Partch - A Study on Ancient Greek Scales

Video-creation: HELIODROMION
Βιντεο-δημιουργία: ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ

26 Νοε 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Κάθε Τρίτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.


ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ


Συστηματική μελέτη της Ιστορίας επί τηι βάσει των κειμένων και ιστορικών τεκμηρίων.


ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΜΗΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Ομήρου «Ιλιάς»

Ραψωδία Γ΄ και επόμενες

Συνεχίζεται από Σεπτέμβριο 2009.

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η δίτομη έκδοση του Παπύρου.


*****


Κάθε Τετάρτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.


ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ


Συστηματική και σε βάθος ανάλυση όλων των Πλατωνικών Έργων: Πλάτωνος «Νόμοι / Περί Νομοθεσίας, Πολιτικός», Βιβλία ΙΒ΄.


Βιβλίο Θ΄ και επόμενα


Συνεχίζεται από Σεπτέμβριο 2008.

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η δίτομη έκδοση της Νομικής Βιβλιοθήκης.


*****


Κάθε Πέμπτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.


ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ


Σημαντικά και εν πολλοίς άγνωστα κείμενα της αρχαίας και νεώτερης Ελληνικής Γραμματείας: Πλουτάρχου, "Περί Ίσιδος και Οσίριδος" (Εμβάθυνση στην συγκριτική Θρησκειολογία).


Συνεχίζεται από Σεπτέμβριο 2009.

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η έκδοση του Κάκτου.


*****


Εισηγητής Κύκλων: Ιαλυσσός


Πληροφορίες και Εγγραφές

στην έδρα τής Σχολής.

Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή

στις αρχές κάθε Νέου Κύκλου.


ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ * Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

13 Νοε 2009

Γ΄ ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3

Συνεχίζοντας την Ορφική Παράδοση

Από τον Ορφέα έως τον Πρόκλο… μέχρι σήμερα!


Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2009

Ώρες: 12 - 5 μμ


ΑΡΤΕΜΙΣ 21/11 – 20/12

Νόμος Ενεργείας


Θέμα:

«Καλλιμάχου:
Ύμνος εις Άρτεμιν.


Πρόκλου:
Ύμνος Κοινός εις ΘεούςΔηλώσεις συμμετοχής τουλάχιστον 4 ημέρες
πριν από το Σεμινάριο.30 Οκτ 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Κάθε Τρίτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.


ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ


Συστηματική μελέτη της Ιστορίας επί τηι βάσει των κειμένων και ιστορικών τεκμηρίων.


ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΜΗΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Ομήρου «Ιλιάς»

Ραψωδία Β΄ και επόμενες

Συνεχίζεται από Σεπτέμβριο 2009.

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η δίτομη έκδοση του Παπύρου.


*****


Κάθε Τετάρτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.


ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ


Συστηματική και σε βάθος ανάλυση όλων των Πλατωνικών Έργων: Πλάτωνος «Νόμοι / Περί Νομοθεσίας, Πολιτικός», Βιβλία ΙΒ΄.


Βιβλίο Η΄ και επόμενα


Συνεχίζεται από Σεπτέμβριο 2008.

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η δίτομη έκδοση της Νομικής Βιβλιοθήκης.


*****


Κάθε Πέμπτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.


ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ


Σημαντικά και εν πολλοίς άγνωστα κείμενα της αρχαίας και νεώτερης Ελληνικής Γραμματείας: Πλουτάρχου, "Περί Ίσιδος και Οσίριδος" (Εμβάθυνση στην συγκριτική Θρησκειολογία).


Συνεχίζεται από Σεπτέμβριο 2009.

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η έκδοση του Κάκτου.


*****


Εισηγητής Κύκλων: Ιαλυσσός


Πληροφορίες και Εγγραφές

στην έδρα τής Σχολής.

Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή

στις αρχές κάθε Νέου Κύκλου.


ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ * Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

27 Οκτ 2009

ΕΧΩΝ ΑΣΤΕΡΑ ΛΥΧΝΟΝ * ΜΕ ΤΟΝ ΛΥΧΝΟ ΤΟΥ ΑΣΤΡΟΥ...

ΕΧΩΝ ΣΕΘΕΝ ΑΣΤΕΡΑ ΛΥΧΝΟΝ...
Μοῦνον ἐμοὶ ἕνα λύχνον ἀπ' ἠλιβάτου σέο πύργου
ἐκ περάτης ἀνάφαινε κατὰ κνέφας, ὄφρα νοήσας

ἔσσομαι ὁλκὰς Ἔρωτος ἔχων σέθεν ἀστέρα λύχνον.

Μουσαίος, Ηρώ και Λέανδρος (στ. 210-212)


ΤΟΝ ΛΥΧΝΟ ΣΟΥ ΕΧΟΝΤΑΣ ΓΙ' ΑΣΤΕΡΙ...
Μόνο ένα λύχνο για μένα ψηλά από τον ηλίβατο πύργο σου
από πέρα, άναβε μές στο σκοτάδι, ώστε μόλις τον εννοήσω

να γίνομαι τού Έρωτος ολκός, τον λύχνο σου έχοντας για αστέρι!

Απόδοση: Γιώργος Λαθύρης

ΜΕ ΤΟΝ ΛΥΧΝΟ ΤΟΥ ΑΣΤΡΟΥ...
Με το λύχνο του άστρου, στους ουρανούς εβγήκα.

Στο αγιάζι των λειμώνων, στη μόνη ακτή του κόσμου.

Που να βρω την ψυχή μου, το τετράφυλλο δάκρυ!

Ελύτης, Άξιον Εστί
ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 1940

1940  Το Ηρωΐκό έπος 1/5
Προεπισκόπηση του πολέμου και τα πρώτα γεγονότα μέχρι την κήρυξη του πολέμου από τους Ιταλούς.

1940  Το Ηρωΐκό έπος 2/5
Οι πρώτες μάχες , πρίν την αντεπίθεση.


1940  Το Ηρωΐκό έπος 3/5
1940 Το Ηρωΐκό έπος 3/5
10:28
Η Πρώτη Ελληνική αντεπίθεση.
Η Μάχη της Πίνδου.1940  Το Ηρωΐκό έπος 4/5
Η αντεπίθεση των Ελληνικών στρατευμάτων.


1940  Το Ηρωΐκό έπος 5/5
Ο θάνατος το Μεταξά.
Η Εαρινή αντεπίθεση τών Ιταλών.

23 Οκτ 2009

ΑΦ' ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΡΞΕ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ: ΜΟΥΣΑΙΟΣ.


(Διογένης ο Λαέρτιος, Φιλόσοφος Ιστορία, βιβλ. Α΄,
Απόδοση:Νικ. Κυργιόπουλος, Εκδόσεις Πάπυρος, Αθήνα)

ΑΦ' ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΡΞΕ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ: ΛΙΝΟΣ.


(Διογένης ο Λαέρτιος, Φιλόσοφος Ιστορία, βιβλ. Α΄,
Απόδοση:Νικ. Κυργιόπουλος, Εκδόσεις Πάπυρος, Αθήνα)

17 Οκτ 2009

ΑΣΤΗΡ ΕΜΟΣ * MY STAR-στέρας εσαθρες, στήρ μός;
θε γενοίμην ορανός,
ς πολλος μμασιν ες σ βλέπω!

-Τ' αστέρια κοιτάς, αστέρι μου;
-Είθε να γινόμουν ουρανός,
για να σε βλέπω με πολλά μάτια!


Ποίηση: Πλάτων
Απόδοση: Γιώργος Λαθύρης
Μουσική: Ευανθία Ρεμπούτσικα

Poetry: Plato
Music: Evanthia Remboutsika
Modern Greek verses: Yorgos Lathyris


9 Οκτ 2009

Γ΄ ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2

Συνεχίζοντας την Ορφική Παράδοση

Από τον Ορφέα έως τον Πρόκλο… μέχρι σήμερα!


Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2009

Ώρες: 12 - 5 μμ


ΑΡΗΣ 21/10 – 20/11

Νόμος Ζωής

Θέμα: «Μουσαίου: Τα καθ' Ηρώ και Λέανδρον».


Ηρώ και Λέανδρος: Η συμβολική "ερωτική" ιστορία τής Ηρούς και τού Λεάνδρου, από τον Μαθητή τού Ορφέως Μουσαίο.


Δηλώσεις συμμετοχής τουλάχιστον 4 ημέρες πριν από το Σεμινάριο.

8 Οκτ 2009

ΤΟ ΜΗΛΟ * ΤΗΕ APPLEΤῶι μήλωι βάλλω σε...

Τῶι μήλωι βάλλω σε, σὺ δ' εἰ μὲν ἑκοῦσα
φιλεῖς με, δεξαμένη, τῆς σῆς φιλότητος μετάδος!
Εἰ δ' ἄρ' οὐ μὴ γίγνοιτο νοεῖς,τοῦτ' αὐτὸ λαβοῦσα,
σκέψαι τὴν ὥρην ὡς ὀλιγοχρόνιος...

ΤΟ ΜΗΛΟ

Μήλο σου ρίχνω
κι αν θέλεις
κι αν μ' αγαπάς
δώ' μου την αγάπη σου!

Κράτα το μήλο
κι αν θέλεις
κι αν μ' αγαπάς
μη με πικραίνεις τόσο!

Πέτα το μήλο
κι αν θέλεις
κι αν δεν θέλεις
η ομορφιά διαβαίνει...

Ποίηση: Πλάτων
Απόδοση: Ηλίας Πετρόπουλος
Μουσική: Νότης Μαυρουδής
Ερμηνεία: Έλλη ΠασπαλάΤΗΕ APPLE

I'm throwing an apple to you
and if you want me and you love me,
accept it and give me your love!
And if this thought doesn't cross your mind,
as soon as you get it, just think how time flies
and beauty doesn't last long.

Poetry: Plato
Music: Notis Mauroudis
Performance: Elli Paspala
Modern Greek verses: Elias Petropoulos

30 Σεπ 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009


Κάθε Τρίτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Συστηματική μελέτη της Ιστορίας επί τηι βάσει των κειμένων και ιστορικών τεκμηρίων.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΜΗΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Ομήρου «Ιλιάς».

Συνεχίζεται από Σεπτέμβριο 2009.

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η δίτομη έκδοση του Παπύρου.


*****


Κάθε Τετάρτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Συστηματική και σε βάθος ανάλυση όλων των Πλατωνικών Έργων:

Πλάτωνος «Νόμοι / Περί Νομοθεσίας, Πολιτικός», Βιβλία ΙΒ΄.

Βιβλίο Ζ’ και επόμενα.

Συνεχίζεται από Σεπτέμβριο 2008.

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η δίτομη έκδοση της Νομικής Βιβλιοθήκης.


*****


Κάθε Πέμπτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ

Σημαντικά και εν πολλοίς άγνωστα κείμενα της αρχαίας και νεώτερης Ελληνικής Γραμματείας: Πλουτάρχου, "Περί Ίσιδος και Οσίριδος" (Εμβάθυνση στην συγκριτική Θρησκειολογία).

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η έκδοση του Κάκτου.


*****


Εισηγητής Κύκλων: Ιαλυσσός.


Πληροφορίες και Εγγραφές στην έδρα τής Σχολής.

Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή στις αρχές κάθε Νέου Κύκλου.


ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ * Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ