18 Δεκ 2009

ΟΙ 12 ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ * THE 12 MONTHS OF THE ATTIC CALENDARΟΙ 12 ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ:
ΕΚΑΤΟΜΒΑΙΩΝ
ΜΕΤΑΓΕΙΤΝΙΩΝ
ΒΟΗΔΡΟΜΙΩΝ
ΠΥΑΝΕΨΙΩΝ
ΜΑΙΜΑΚΤΗΡΙΩΝ
ΠΟΣΕΙΔΕΩΝ
ΓΑΜΗΛΙΩΝ
ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΩΝ
ΕΛΑΦΗΒΟΛΙΩΝ
ΜΟΥΝΥΧΙΩΝ
ΘΑΡΓΗΛΙΩΝ
ΣΚΙΡΟΦΟΡΙΩΝ

THE 12 MONTHS OF THE ATTIC CALENDAR:
1.-Hekatombaion 16 July / 15 August
2.-Metageitnion 16 August / 15 September
3.-Boedromion 16 September / 15 October
4.-Pyanepsion 16 October / 15 November
5.-Maimakterion 16 November / 15 December
6.-Poseideon 16 December / 15 January
7.-Gamelion 16 January / 15 February
8.-Anthesterion 16 February / 15 March
9.-Elaphebolion 16 March / 15 April
10.-Mounichion 16 April / 15 May
11.-Thargelion 16 May / 15 June
12.-Skirophorion 16 June / 15 July

Οι απεικονίσεις τών Αττικών Μηνών προέρχονται από σπάνια ημερολογιακή έκδοση του 1986. Εκδότης: Γεώργιος Σ. Κοσμόπουλος, Αρχαία Ολυμπία.

Μουσική: Ευανθία Ρεμπούτσικα
Music: Evanthia Remboutsika

Βιντεο-δημιουργία: ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ
Video-creation: HELIODROMION