2 Ιουλ 2013

ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ - ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2013

21 Ιουλίου 2013 

ΖΕΥΣ * 21/7 – 20/8
ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΣ

Θέμα: Πινδάρου, Α΄ Πυθιόνικος –Ιέρωνι Αιτναίωι (Ύμνος Απόλλωνος και Μουσών) και ΙΔ΄ Ολυμπιόνικος – Ασωπίχωι Ορχομενίωι (Ύμνος Χαρίτων).

25 Αυγούστου 2013

ΔΗΜΗΤΗΡ * 21/8 – 20/9 
 ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΣ

Θέμα:
Ερατοσθένους, Καταστερισμοί. Συνοπτική παρουσίαση τών Μύθων που σχετίζονται με τους κυριώτερους Αστερισμούς. 


**********
Δηλώσεις συμμετοχής τουλάχιστον 4 ημέρες πριν από το κάθε Σεμινάριο, στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου. Το σχετικό υλικό και τα κείμενα των Σεμιναρίων διανέμονται. Πριν από κάθε Σεμινάριο του Μυητικού Ενιαυτού προηγείται ο Οραματισμός που σχετίζεται με την Εφορεύουσα Θεότητα του Ιερού Μηνός.