22 Δεκ 2010

ΩΣΠΕΡ ΕΝ ΜΑΧΗΙ…

Ὃς ἂν μὴ ἔχῃ διορίσασθαι τῷ λόγῳ ἀπὸ τῶν ἄλλων πάντων ἀφελὼν τὴν τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέαν, καὶ ὥσπερ ἐν μάχῃ διὰ πάντων ἐλέγχων διεξιών, μὴ κατὰ δόξαν ἀλλὰ κατ’ οὐσίαν προθυμούμενος ἐλέγχειν, ἐν πᾶσι τούτοις ἀπτῶτι τῷ λόγῳ διαπορεύηται, οὔτε αὐτὸ τὸ ἀγαθὸν φήσεις εἰδέναι τὸν οὕτως ἔχοντα οὔτε ἄλλο ἀγαθὸν οὐδέν, ἀλλ’ εἴ πῃ εἰδώλου τινὸς ἐφάπτεται, δόξῃ, οὐκ ἐπιστήμῃ ἐφάπτεσθαι, καὶ τὸν νῦν βίον ὀνειροπολοῦντα καὶ ὑπνώττοντα, πρὶν ἐνθάδ’ ἐξεγρέσθαι, εἰς ῞Αιδου πρότερον ἀφικόμενον τελέως ἐπικαταδαρθεῖν.


Όποιος δεν μπορεί με τον λόγο να προσδιορίσει την ιδέα του αγαθού, διαχωρίζοντάς την από όλα τα άλλα, και σαν τον πολεμιστή εν ώρα μάχης, διεξερχόμενος όλους τους ελέγχους, και προθυμοποιούμενος να ελέγχει όχι κατά γνώμην αλλά κατ’ ουσίαν, να πορεύεται δια μέσου όλων αυτών με τον λόγο του αδιάπτωτο, ούτε αυτό το αγαθό θα πείς ότι ξέρει, αυτός που συμπεριφέρεται έτσι, ούτε κανένα άλλο αγαθό, αλλά κι αν έρχεται κάπως σε επαφή με κάποιο είδωλο, θα πεις ότι αυτό το κάνει με την γνώμη κι όχι με την βαθιά γνώση, και περνώντας τον τωρινό του βίο μέσα στην ονειροπόληση και τον ύπνο, πριν προφθάσει να ξυπνήσει εδώ σ’ αυτόν τον κόσμο, έχει φθάσει ήδη στον Άδη για να κοιμάται εκεί ακόμα πιο βαθιά.

ΠΛΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Ζ΄, ΚΕΦ. 14 - ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: ΙΑΛΥΣΣΟΣ

20 Δεκ 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IANOYAΡΙΟΥ 2011

Κάθε Τρίτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.
ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Συστηματική μελέτη της Ιστορίας επί τηι βάσει των κειμένων και ιστορικών τεκμηρίων.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΜΗΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ


Ομήρου «Ιλιάς», Ραψωδία Η΄και επ.

(Συνεχίζεται από Σεπτέμβριο 2009)

 

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η δίτομη έκδοση του Παπύρου.

 


Κάθε Τετάρτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Συστηματική και σε βάθος ανάλυση όλων των Πλατωνικών Έργων:


Πλάτωνος «Πολιτικός / Περί Βασιλείας».

(Συνεχίζεται από Δεκέμβριο 2010).

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η έκδοση του Παπύρου.


 

Κάθε Πέμπτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.

 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ

Σημαντικά κείμενα της αρχαίας και νεώτερης Ελληνικής Γραμματείας:


Αριστοτέλους, "Ηθικά Νικομάχεια", Βιβλία Ι΄.

(Συνεχίζεται από Σεπτέμβριο 2010).


Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η έκδοση τουΠαπύρου.

Εισηγητής Κύκλων: Ιαλυσσός.

Πληροφορίες και Εγγραφές στην έδρα τής Σχολής.

Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή στις αρχές κάθε Νέου Κύκλου.

ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ * Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

9 Δεκ 2010

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ -ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΑΤΗΡΙΟ

 

Σὰν ἔριξα καὶ τὸ στερνὸ δαυλὶ στὸ φωτογώνι,
(δαυλὶ τῆς ζωῆς μου τῆς κλεισμένης μέσ᾿ τὸ χρόνο)
στὸ φωτογώνι τῆς καινούργιας λευτεριᾶς σου, Ἑλλάδα,
μοῦ ἀναλαμπάδιασε ἄξαφνα ἡ ψυχὴ σὰν νἆταν
ὅλο χαλκὸς τὸ διάστημα, ἢ ὡς νἆχα, τ᾿ ἅγιο κελὶ
τοῦ Ἡράκλειτου τριγύρα μου, ὅπου, χρόνια,
γιὰ τὴν Αἰωνιότη ἔχαλκευε τοὺς λογισμούς του
καὶ τοὺς κρεμνοῦσε ὡς ἄρματα στῆς Ἔφεσος τὸ Ναό...


Γιγάντιες σκέψεις, σὰ νέφη πύρινα ἢ νησιὰ πορφυρωμένα
σὲ μυθικὸν ἡλιοβασίλεμα, ἄναβαν στὸ νοῦ μου,
τὶ ὅλη μου καίονταν μονομιᾶς ἡ ζωὴ στὴν ἔγνοια
τῆς καινούργιας λευτεριᾶς Σου, Ἑλλάδα, γι᾿ αὐτὸ δὲν εἶπα:


Τοῦτο εἶναι τὸ φῶς τῆς νεκρικῆς πυρᾶς μου...

Δαυλὸς τῆς Ἱστορίας Σου, ἔκραξα εἶμαι, καὶ νά,
ἂς καεῖ σὰν δάδα τὸ ἔρμο μου κουφάρι, μὲ τὴν δάδα τούτην,
ὀρθὸς πορεύοντας, ὡς μὲ τὴν ὕστερη ὥρα,
ὅλες νὰ φέξουν τέλος οἱ γωνιὲς τῆς οἰκουμένης,
ν᾿ ἀνοίξω δρόμο στὴν ψυχή, στὸ πνεῦμα, στὸ κορμί Σου, Ἑλλάδα.


Εἶπα, καὶ ἐβάδισα
κρατώντας τ᾿ ἀναμμένο μου συκώτι στὸν Καύκασό Σου,
καὶ τὸ κάθε πάτημά μου ἦταν τὸ πρῶτο,
κι ἦταν, θάρρευα, τὸ τελευταῖο,
τὶ τὸ γυμνό μου πόδι ἔπατεῖ μέσα στὰ αἵματά Σου,
τί τὸ γυμνό μου πόδι ἐσκόνταυε στὰ πτώματά Σου,
γιατὶ τὸ σῶμα, ἡ ὄψη μου, ὅλο μου τὸ πνεῦμα καθρεφτιζόταν,
σὰ σὲ λίμνη, μέσα στὰ αἱματά Σου.


Ἐκεῖ, σὲ τέτοιον ἄλικο καθρέφτη. Ἑλλάδα, καθρέφτη ἀπύθμενο,
καθρέφτη τῆς ἀβύσσου, τῆς Λευτεριᾶς Σου καὶ τῆς δίψας Σου,
εἶδα τὸν ἑαυτό μου βαρὺ ἀπὸ κοκκινόχωμα πηλὸ πλασμένο,
καινούργιο Ἀδὰμ τῆς πιὸ καινούργιας Πλάσης
ὅπου νὰ πλάσουνε γιὰ Σένα μέλλει. Ἑλλάδα.


Κι εἶπα:
Τὸ ξέρω, ναὶ ποὺ κι οἱ Θεοί Σου,
οἱ Ὀλύμπιοι χθόνιο τώρα γίνανε θεμέλιο,
γιατὶ τοὺς θάψαμε βαθειὰ βαθειά, νὰ μὴν τοὺς βροῦν οἱ ξένοι.


Καὶ τὸ θεμέλιο διπλὸ στέριωσε κι᾿ ἐτριπλοστέριωσε
ὅλο μ᾿ ὅσα οἱ ὀχτροί μας κόκαλα σωριάσανε ἀποπάνω...
κι᾿ ἀκόμα ξέρω πὼς γιὰ τὶς σπονδὲς καὶ τὸ τάμα
τοῦ νέου Ναοῦ π᾿ ὀνειρευτήκαμε γιὰ Σένα, Ἑλλάδα,
μέρες καὶ νύχτες τόσα ἀδέλφια σφάχτηκαν ἀνάμεσά τους,
ὅσα δὲ σφάχτηκαν ἀρνιὰ ποτὲ γιὰ Πάσχα...


Μοίρα, κι ἡ Μοίρα Σου ὡς τὰ τρίσβαθα
δική μου κι᾿ ἀπ᾿ τὴν Ἀγάπη, ἀπ᾿ τὴ μεγάλη δημιουργὸ Ἀγάπη
νὰ ποὺ ἡ ψυχή μου ἐσκλήρυνεν,
ἐσκλήρυνε καὶ μπαίνει ἀκέρια πιὰ μέσα στὴ λάσπη
καὶ μέσ᾿ τὸ αἷμα Σου, νὰ πλάσῃ τὴ νέα καρδιὰ
ποὺ χρειάζεται στὸ νιό Σου ἀγώνα, Ἑλλάδα.


Τὴ νέα καρδιὰ ποὺ κιόλας ἔκλεισα στὰ στήθη
καὶ κράζω σήμερα μ᾿ αὐτὴ πρὸς τοὺς συντρόφους ὅλους.


Ὀμπρὸς βοηθᾶτε νὰ σηκώσουμε τὸν ἥλιο πάνω ἀπ᾿ τὴν Ἑλλάδα,
ὀμπρός, βοηθᾶτε νὰ σηκώσουμε τὸν ἥλιο πάνω ἀπὸ τὸν κόσμο.

Τὶ, Ἰδέτε· ἐκόλλησεν ἡ ρόδα του βαθειὰ στὴ λάσπη,
κι ἄ, ἰδέτε χώθηκε τ᾿ ἀξόνι του βαθειὰ μέσ᾿ τὸ αἷμα.

Ὀμπρός, παιδιά, καὶ δὲ βολεῖ μονάχος ν᾿ ἀνέβῃ ὁ ἥλιος,
σπρῶχτε μὲ γόνα καὶ μὲ στῆθος νὰ τὸν βγάλουμε ἀπ᾿ τὴ λάσπη,
σπρῶχτε μὲ στῆθος καὶ μὲ γόνα νὰ τὸν βγάλουμε ἀπ᾿ τὸ γαῖμα.


Δέστε, ἀκουμπᾶμε ἀπάνω τοῦ ὁμοαίματοι ἀδελφοί του.

Ὀμπρός, ἀδέλφια, καὶ μᾶς ἔζωσε μὲ τὴ φωτιά του,
ὀμπρός, ὀμπρὸς κι ἡ φλόγα του μᾶς τύλιξε ἀδελφοί μου.


Ὀμπρὸς οἱ δημιουργοί.. Τὴν ἀχθοφόρα ὁρμή Σας,
στυλῶστε μὲ κεφάλια καὶ μὲ πόδια, μὴ βουλιάξει ὁ ἥλιος.


Βοηθᾶτε με κι ἐμένανε ἀδελφοί, νὰ μὴ βουλιάξω ἀντάμα..
Τὶ πιὰ εἶν᾿ ἀπάνω μου καὶ μέσα μου καὶ γύρα.
Τὶ πιὰ γυρίζω σ᾿ ἕναν ἅγιον Ἴλιγγο μαζί του...


Χίλια καπούλια ταῦροι τοῦ κρατᾶν τὴ βάση, δικέφαλος ἀητός·
κι ἀπάνω μου τινάζει τὶς φτεροῦγες του καὶ βογγάει ὁ σάλαγός του,
στὴν κεφαλή μου πλάι καὶ μέσα στὴν ψυχή μου.
καὶ τὸ μακριὰ καὶ τὸ σιμὰ γιὰ μένα πιὰ εἶν᾿ ἕνα...


Πρωτάκουστες βαρεῖες μὲ ζώνουν Ἁρμονίες,
ὀμπρός, σύντροφοι, βοηθᾶτε νὰ σηκωθεῖ νὰ γίνει ὁ ἥλιος πνεῦμα.


Σιμώνει ὁ νέος ὁ Λόγος π᾿ ὅλα θὰ τὰ βάψῃ,
στὴ νέα του φλόγα, νοῦ καὶ σῶμα, ἀτόφιο ἀτσάλι...


Ἡ γῆ μας ἀρκετὰ λιπάστηκε ἀπὸ σάρκα ἀνθρώπου...
παχιὰ καὶ καρπερά, νὰ μὴν ἀφήσουνε τὰ σώματά μας
νὰ ξεραθοῦν ἀπ᾿ τὸ βαθὺ τοῦτο λουτρὸ τοῦ αἵμα του πιὸ πλούσιο,
πιὸ βαθὺ κι ἀπ᾿ ὅποιο πρωτοβρόχι.


Αὔριο νὰ βγεῖ ὁ καθένας μας μὲ δώδεκα ζευγάρια βόδια
τὴ γῆ αὐτὴ νὰ ὀργώσει τὴν αἱματοποτισμένη...


Ν᾿ ἀνθίση ἡ δάφνη ἀπάνω της καὶ δέντρο ζωῆς νὰ γένη,
καὶ ἡ Ἄμπελός μας νὰ ἁπλωθεῖ ὡς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης...


Ἔτσι, σὰν ἔριξα καὶ τὸ στερνὸ δαυλὶ στὸ φωτογώνι
(δαυλὶ τῆς ζωῆς μου τῆς κλεισμένης μέσ᾿ τὸ χρόνο)
στὸ φωτογώνι τῆς καινούργιας Λευτεριᾶς Σου, Ἑλλάδα
ἀναψυχώθηκε ἄξαφνα τρανὴ ἡ κραυγή μου, ὡς νἆταν
ὅλο χαλκὸς τὸ διάστημα ἢ ὡς νἆχα τ᾿ ἅγιο κελὶ
τοῦ Ἠράκλειτου τριγύρα μου, ὅπου, χρόνια,
γιὰ τὴν Αἰωνιότη ἐχάλκευε τοὺς στοχασμούς του
καὶ τοὺς κρεμνοῦσε ὡς ἄρματα στῆς Ἔφεσος τὸ ναὸ
ὡς Σᾶς ἔκραζα σύντροφοι.


ΠΗΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

6 Δεκ 2010

Δ΄ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ * ΟΙ 12 ΜΥΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ -4

19 Δεκεμβρίου 2010,

ημέρα Κυριακή

και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.

4.-Ο Ερυμάνθιος Κάπρος

26 Νοε 2010

Πορφύριος - Περί Αγαλμάτων * Porphyrios - On ImagesΤα αγάλματα, ιδίως αυτά των θεών, αποτυπώνουν μια, ξεχασμένη σήμερα σε μας, μυστηριακή "γλώσσα του σώματος", η οποία μετέδιδε πληροφορίες κατευθείαν στο υποσυνείδητο αυτού πού τα εθεάτο. Τα αγάλματα των Θεών είναι Τύποι, ανώτερα κοσμικά πρότυπα, αλλά και υπόμνηση εκθεωτικού σταδίου για τις εξελιγμένες ψυχές του πλανήτη Γη. Για κάποιον πού γνωρίζει την αγαλματική "γραφή", υπάρχει η δυνατότητα νά αντλήσει μυστηριακές γνώσεις και πληροφορίες υψίστης σημασίας. Το άγαλμα μιλούσε και μιλάει άμεσα στην ψυχή του κάθε ανθρώπου, προκαλώντας αυτή την ιδιαίτερη ψυχική φόρτιση πού ονομάζουμε αγαλλίαση (άγαλμα εκ του άγαν + άλλομαι).
Τα αρχαία αγάλματα και ιδίως αυτά των Θεών, υπηρετούσαν αυτό τον σκοπό: Συντηρούσαν την επαφή με τα ουράνια πρότυπα και βοηθούσαν τους μαθητευόμενους νά τα οραματίζονται τέλεια.
http://www.heliodromion.gr/bperiagalmat.htm


Porphyrios - Concerning Statues / On Images

Introduction - Comments -Contemporary rendering: George Lathyris

This is the only preserved work of hellenic literature that reffers to the symbolisms on ancient statues. This book offers a chance to learn about the mystic "body language" of statues and have a taste of a miraculous world, our Hellenic World!

http://www.heliodromion.gr/editions.htm

For an English translation of Porphyrios' , On Images, see here:

http://classics.mit.edu/Porphyry/images.html

15 Νοε 2010

ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΥ


Κάθε Τετάρτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ


Συστηματική και σε βάθος ανάλυση όλων
των Πλατωνικών Έργων.

Μετά την ολοκλήρωση τών εκτενών
«Νόμων / Περί Νομοθεσίας»,
που αποτελείται από 12 Βιβλία,
και την ολοκλήρωση τής Επινομίδος,
που αποτελείται από 1 Βιβλίο,
ξεκινά η διδασκαλία 
τού Πλατωνικού έργου:
  
"Πολιτικός / Περί τής Βασιλείας."

Έναρξη την Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου 2010.


Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η έκδοση τού Παπύρου.


3 Νοε 2010

Δ΄ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ * ΟΙ 12 ΜΥΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ -3


21 Νοεμβρίου 2010,

ημέρα Κυριακή

και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.

3.-Η Κερυνίτις  Έλαφος

24 Οκτ 2010

Πλούταρχος - Περί Ευθυμίας * Plutarch - On Tranquillity of MindΜες από τα βάθη του χρόνου, ο σοφός Πλούταρχος μας παραδίδει έναν αξιόπιστο πλοηγό που αποδεικνύεται εξαιρετικά πολύτιμος για το ταξίδι μας σε μια ταραγμένη εποχή, όπως αυτή που ζούμε.

Ο άνθρωπος, στην διαδρομή των αιώνων, παρά τις αλλαγές που σημειώνονται στο εξωτερικό του περιβάλλον, εξακολουθεί να ταλανίζεται από τους ίδιους ψυχικούς παράγοντες, οι οποίοι σήμερα όχι μόνον έχουν ενταθεί, αλλά και πολλαπλασιασθεί επικίνδυνα.

Παρασυρμένος από την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας και εστιασμένος σχεδόν αποκλειστικά στην βαρειά ύλη, ο σημερινός άνθρωπος έχει λησμονήσει τελείως την ψυχική του ανάπτυξη γι΄ αυτό και δεν κατανοεί την αιτία της κακοδαιμονίας του.

Ο θυμός (θυμικόν ή θυμοειδές) είναι η σφαίρα εκείνη της ψυχής που περικλείει το συναίσθημα και την βούληση. Λόγω της ενδιάμεσης φύσης του, αποτελεί το "κλειδί" για την ενοποίηση των διαφόρων μερών της ψυχής. Η ευθυμία ως αρίστη κατάσταση του θυμικού κέντρου εξετάζεται στο παρόν έργο σε είκοσι μεστά κεφάλαια.

Την ευθυμία οφείλουμε να την αναζητήσουμε εντός μας, έχει εσωτερική διάσταση, αλλά δεν θα μπορέσει να διατηρηθεί αν αγνοήσουμε τις εξωτερικές συνθήκες. Οι ανθρώπινες σχέσεις, τα υλικά μέσα και αποκτήματα, ο πλούτος και η έλλειψή του, τα τυχαία γεγονότα κλπ. είναι παράγοντες τους οποίους οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας.

Αν κάποιος αποδειχθεί ικανός να σταθεροποιήσει και ενοποιήσει την εξωτερική ζωή του, αυτό θα επιδράσει θετικά και στην ενοποίηση της εσωτερικής ζωής του. Η ενοποίηση του ψυχισμού είναι ένα δύσκολο, αλλά ταυτόχρονα θαυμαστό έργο. Πάντα επίκαιρο και επιτακτικό σήμερα όσο ποτέ. Το παρόν σύγγραμμα είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για το δύσκολο αυτό έργο και συχνά θα χρειαστεί ν΄ ανατρέξει κανείς στις σελίδες του για έμπνευση και καθοδήγηση στο δρόμο της γνώσης και της εξέλιξης.

http://www.heliodromion.gr/bperieythimias.htm

Στο βίντεο παρουσιάζονται μόνον οι προμετωπίδες των 20 κεφαλαίων τού βιβλίου σε σύγχρονη απόδοση. Στο βιβλίο περιέχεται και το αρχαίο κείμενο.

Διαβάστε:
Το θυμικό μέρος της ψυχής και η σημασία της Ευθυμίας

6 Οκτ 2010

Δ΄ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ * ΟΙ 12 ΜΥΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ -2

24 Οκτωβρίου 2010,

ημέρα Κυριακή

και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.

2.-Η Λερναία Ύδρα


Βλ. Σχετικό Βίντεο:
 
 

2 Οκτ 2010

ΟΜΗΡΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ * HOMERIC HYMN TO APOLLOΑφιερωμένο στην Δήλο, το Ιερό Νησί του Απόλλωνος, και στους Δελφούς, την Ιερή Εστία του!

Και, βεβαίως, στον Πηνειό ποταμό, απ' όπου εκομίζοντο οι ιερές Δάφνες στον Απόλλωνα!

ΧΑΙΡΕ, ΦΟΙΒΕ!

ΧΑΙΡΕ ΑΝΑΞ, ΔΗΛΙΕ ΚΑΙ ΔΕΛΦΙΚΕ!

9 Σεπ 2010

Δ΄ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ * ΟΙ 12 ΜΥΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ
26 Σεπτεμβρίου 2010,

ημέρα Κυριακή

και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.

1.-Ο Λέων τής Νεμέας19 Αυγ 2010

Γ΄ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 12 * ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Γ΄ ΜΥΗΤΙΚΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ.

22-8-2010, ημέρα Κυριακή
και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.

ΔΗΜΗΤΗΡ: Η Θεά Μητέρα Γαία

 
Σεμινάριο - Θέμα:
 
« Φυσική και Συμβολική Ανίχνευσις
της  Ι ε ρ ά ς  Ο δ ο ύ
–Η επίγειος  Η λ ι ο δ ρ ο μ ί α ».

• Πρόκλου,
Ύμνος εις Ήλιον, (στίχοι: 50).
Ύμνος εις Αφροδίτην, (στίχοι: 21).

• Καλλιμάχου,
Ύμνος Εις Απόλλωνα, (στίχοι: 113).
Ύμνος εις Δήμητρα, (στίχοι: 138).


Δηλώσεις συμμετοχής στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου.

26 Ιουλ 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Κάθε Τρίτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.


ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Συστηματική μελέτη της Ιστορίας επί τηι βάσει των κειμένων και ιστορικών τεκμηρίων.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΜΗΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Ομήρου «Ιλιάς», Ραψωδία Ε΄και επ.
(Συνεχίζεται από Σεπτέμβριο 2009)

Έναρξη την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2010.

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η δίτομη έκδοση του Παπύρου.Κάθε Τετάρτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Συστηματική και σε βάθος ανάλυση όλων των Πλατωνικών Έργων:

Πλάτωνος «Νόμοι / Περί Νομοθεσίας, Πολιτικός», Βιβλία ΙΒ΄.

Βιβλίο ΙΒ΄και Επινομίς.
(Συνεχίζεται από Σεπτέμβριο 2008).

Έναρξη την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2010.

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η δίτομη έκδοση της Νομικής Βιβλιοθήκης.


Κάθε Πέμπτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.


ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ

Σημαντικά κείμενα της αρχαίας και νεώτερης Ελληνικής Γραμματείας:
Αριστοτέλους, "Ηθικά Νικομάχεια", Βιβλία Ι΄.

Έναρξη την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η έκδοση τουΠαπύρου.
/././././
Πληροφορίες και Εγγραφές στην έδρα τής Σχολής.
Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή στις αρχές κάθε Νέου Κύκλου.
ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ * Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

21 Ιουλ 2010

Γ΄ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 11

25-7-2010, ημέρα Κυριακή

και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.


ΖΕΥΣ: Ο Νούς - Κυβερνήτης τού Κόσμου.Σεμινάριο - Θέματα:

  • «Καλλιμάχου, Ύμνος Εις Δία», (στίχοι: 90).

  • «Κλεάνθους, Ύμνος Εις Δία», (στίχοι: 39).

  • «Πρόκλου, Ύμνος εις Πατέρα Θεόν», (στίχοι: 17).

  • «Πρόκλου, Ύμνος εις Υπέρτατον Θεόν», (στίχοι: 22).

Δηλώσεις συμμετοχής στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου.

15 Ιουν 2010

Γ΄ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 10

27-6-2010, ημέρα Κυριακή
και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.

«ΕΡΜΗΣ – Ο Αγγελιοφόρος του Θείου Φωτός
και Λόγου»
Ο Ερμής εφευρίσκων και κατασκευάζων την Χέλυν - πρώτην Λύραν.

 Σεμινάριο - Θέμα:
«Ομηρικός Ύμνος εις Ερμήν»
(στίχοι: 580).

Εισηγητής Σεμιναρίου: Ιαλυσσός.
Δηλώσεις συμμετοχής στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου, τουλάχιστον 4 ημέρες πριν το Σεμινάριο.

7 Ιουν 2010

ΕΡΜΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΦΟΡΟΣ - ΑΝΑΓΕΤΕ ΠΑΝΤΕΣ!


Μουσική Επανασύνθεση: Πέτρος Ταμπούρης
Υμνωδία: Νίκος Ψαριανός

Η ΜΕΝ ΓΑΡ   Ι Π Τ Α  ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ ΟΥΣΑ ΨΥΧΗ... ΟΤΙ ΕΝ ΑΚΜΑΙΟΤΑΤΑΙΣ ΚΙΝΗΣΕΣΙΝ ΑΙ ΝΟΗΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΟΥΣΙΩΝΤΑΙ... ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΞΥΤΑΤΗΝ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ ΦΟΡΑΝ... ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΝ ΚΡΑΔΙΑΙΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟΝ.

Διότι η μεν Ίπτα (= η Τροφός τού Διονύσου) είναι η Ψυχή τού Παντός... και ότι οι Νοήσεις της ουσιώνονται σε ακμαιότατες κινήσεις... και (σχετίζεται) με την οξύτατη Φορά τού Παντός... υποδέχεται (και τρέφει) τον Κραδιαίο Διόνυσο.

(ΠΡΟΚΛΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ "ΤΙΜΑΙΟΝ")

29 Απρ 2010

ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΑ 2010 - 22 και 23 Μαΐου 2010

Ηλιοδρόμια 2010

Σάββατο 22 και Κυριακή 23 Μαΐου 2010

Εορτή τής Ελληνικής Φιλοσοφίας.

Για 7η συνεχή χρονιά

Τιμώμενος Φιλόσοφος: Ηράκλειτος.22-5-2010, ημέρα Σάββατο, ώρα 5:30 π.μ.(πρωί).

* Χαιρετισμός Ηλίου από τον Λόφο των Μουσών (Φιλοπάππου). Ιεροπραξία από την Θεατρική – Τελεστική Ομάδα του Ηλιοδρομίου «Ερωή».


* Θεατρικό δρώμενο στο Ιερό του Μουσαίου σχετικό με τον Ηράκλειτο.


Ελεύθερη συμμετοχή κατόπιν δηλώσεως στην Επιμελητεία τού Ηλιοδρομίου.


22-5-2010, ημέρα Σάββατο, ώρα 7 μ.μ. (βράδυ).

* Ομιλία για την σημασία του Ηρακλείτειου έργου –Ο Χρησμικός Λόγος του Ηρακλείτου. Βιογραφία και Εργογραφία του Ηρακλείτου.


* Θεατρικό δρώμενο με παρουσίαση αποσπασμάτων του Ηρακλείτου σε αρχαίο κείμενο και σύγχρονη απόδοση.


Επιμέλεια και Παρουσίαση από την Θεατρική – Τελεστική Ομάδα «Ερωή».


Ελεύθερη συμμετοχή κατόπιν δηλώσεως στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου.

 23-5-2010, ημέρα Κυριακή και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.

 
Σεμινάριο «ΑΠΟΛΛΩΝ – Νόμος Ελευθερίας»


Θέμα: «Ομηρικός Ύμνος εις Απόλλωνα», (στίχοι: 546).


Εισηγητής Σεμιναρίου: Ιαλυσσός.

Δηλώσεις συμμετοχής στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου, τουλάχιστον 4 ημέρες πριν το Σεμινάριο.


ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ * ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριστοτέλους 183, 1ος όρ., Αθήνα - Τ.Κ. 112 51. Τηλ. -Φαξ 210 - 8848066

Hλεκτρονική δ/νση: heliodromion@ath.forthnet.gr - Ιστοχώρος: http://www.heliodromion.gr/
Ιστοσελίδα για Ενημέρωση Δραστηριοτήτων: http://heliodromion.blogspot.com/

24 Απρ 2010

Ελεύθεροι Πολιορκημένοι: Σχεδίασμα Γ΄ - Ο Πειρασμός.Διονύσιος Σολωμός - Ἐλεύθεροι Πολιορκημένοι
Σχεδίασμα Γ΄ - Ὁ Πειρασμός.
                                                                           

Ἔστησ᾿ ὁ Ἔρωτας χορὸ μὲ τὸν ξανθὸν Ἀπρίλη,


κι᾿ ἡ φύσις ηὗρε τὴν καλὴ καὶ τὴ γλυκιά της ὥρα,


καὶ μὲς στὴ σκιὰ ποὺ φούντωσε καὶ κλεῖ δροσιὲς καὶ μόσχους


ἀνάκουστος κιλαϊδισμὸς καὶ λιποθυμισμένος.


Νερὰ καθάρια καὶ γλυκά, νερὰ χαριτωμένα, 5


Χύνονται μὲς στὴν ἄβυσσο τὴ μοσχοβολισμένη,


καὶ παίρνουνε τὸ μόσχο της, κι᾿ ἀφήνουν τὴ δροσιά τους,


κι᾿ οὗλα στὸν ἥλιο δείχνοντας τὰ πλούτια της πηγῆς τους,


τρέχουν ἐδῶ, τρέχουν ἐκεῖ, καὶ κάνουν σὰν ἀηδόνια.


Ἔξ᾿ ἀναβρύζει κι᾿ ἡ ζωή, σ᾿ γῆ, σ᾿ οὐρανό, σὲ κύμα. 10


Ἀλλὰ στῆς λίμνης τὸ νερό, π᾿ ἀκίνητό ‘ναι κι ἄσπρο,


ἀκίνητ᾿ ὅπου κι᾿ ἂν ἰδῆς, καὶ κάτασπρ᾿ ὣς τὸν πάτο,


μὲ μικρὸν ἴσκιον ἄγνωρον ἔπαιξ᾿ ἡ πεταλούδα,


ποὺ ῾χ᾿ εὐωδίσει τ’ς ὕπνους της μέσα στὸν ἄγριο κρίνο.


Ἀλαφροΐσκιωτε καλέ, γιὰ πὲς ἀπόψε τί ‘δες; 15


Νύχτα γιομάτη θαύματα, νύχτα σπαρμένη μάγια!


Χωρὶς ποσῶς γῆς, οὐρανὸς καὶ θάλασσα νὰ πνένε,


οὐδ᾿ ὅσο κάν᾿ ἡ μέλισσα κοντὰ στὸ λουλουδάκι,


γύρου σὲ κάτι ἀτάραχο π᾿ ἀσπρίζει μὲς στὴ λίμνη,


μονάχο ἀνακατώθηκε τὸ στρογγυλὸ φεγγάρι, 20


κι᾿ ὄμορφη βγαίνει κορασιὰ ντυμένη μὲ τὸ φῶς του.-

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΦΗΓΗΣΗ: ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΠΑ
ΤΡΑΓΟΥΔΙ: ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ & ΧΟΡΩΔΙΑ
Βιντεο-δημιουργία: ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ

13 Απρ 2010

ΙΕΡΑΚΟΣΟΦΙΑ - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ


ΙΕΡΑΚΟΣ ΣΟΦΙΑ

Η από Χρησμών Φιλοσοφία

Εκπαίδευση στο Απολλώνιο Πνεύμα.

-Μαντικοί Χρησμοί. Δελφικά Παραγγέλματα. Μύθοι.
Αλληγορίες. Πυθαγορικά Ακούσματα και Σύμβολα.


Την Παρασκευή προ εκάστου Σεμιναρίου
του Μυητικού Ενιαυτού.

Έναρξη: Παρασκευή 23-4-2010

Ώρες 7 - 10 μ.μ. 


ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ * Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

10 Απρ 2010

Γ΄ ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 8

Συνεχίζοντας την Ορφική Παράδοση

Κυριακή 25 Απριλίου 2010
Ώρες: 12 - 5 μμ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ 21/4 – 20/5
Νόμος Αρμονίας
 Πολεμική Αφροδίτη.Αιτωλία. Μουσείο Αγρινίου.


 Θέμα: 


ΤΡΕΙΣ ΟΜΗΡΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΦΡΟΔΙΤΗ


"Ομήρου: Ύμνος εις Αφροδίτην Πολύχρυσον" (στίχοι: 293)

 "Ομήρου: Ύμνος εις Αφροδίτην Χρυσοστέφανον" (στίχοι: 21)

"Ομήρου: Ύμνος εις Αφροδίτην Κυθέρειαν" (στίχοι: 6)

Εισηγητής Σεμιναρίου: Ιαλυσσός

Δηλώσεις συμμετοχής τουλάχιστον 4 ημέρες
πριν από το Σεμινάριο.

25 Μαρ 2010

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ - ΑΦΗΓΗΣΗ: ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΠΑ

 

"Οι γυναίκες απόψε, ενώ είχαν τα παράθυρα ανοιχτά για τη δροσιά, μία απ' αυτές, η νεώτερη, επήγε να τα κλείσει, αλλά μία άλλη της είπε:
«Όχι, παιδί μου, άφησε να μπει η μυρωδιά από τα φαγητά, είναι χρεία να συνηθίσουμε.
Mεγάλο πράμα η υπομονή!
Eμείς πρέπει να έχουμε υπομονή, αν και έρχονταν οι μυρωδιές.
Aπ' όσα δίν' η θάλασσα, απ' όσ' η γη, ο αέρας.»

Kι' έτσι λέγοντας εματάνοιξε το παράθυρο και η πολλή μυρωδιά των αρωμάτων εχυνότουν μέσα κι' εγιόμισε το δωμάτιο.
Kαι η πρώτη είπε: «Kαι το αεράκι μάς πολεμάει;»
Mία άλλη έστεκε σιμά εις το ετοιμοθάνατο παιδί της κι άφ'σε το χέρι του παιδιού κι' εσώπασε λιγάκι και ξάφνου της εφάνηκε στο στόμα το βαμπάκι.

Kαι άλλη είπε χαμογελώντας, να διηγηθεί καθεμία τ' όνειρό της κι όλες εφώναξαν μαζί κι είπαν πως είδαν ένα κι ότι αποφάσισαν μαζί να πουν τα ονείρατά τους.

Kαι μία είπε:
«Mου εφαίνοτουν ότι όλοι εμείς, άντρες και γυναίκες, παιδιά και γέροι, ήμαστε ποτάμια, ποια μικρά, ποια μεγάλα κι' ετρέχαμε ανάμεσα εις τόπους φωτεινούς, εις τόπους σκοτεινούς, σε λαγκάδια, σε γκρεμούς, απάνου κάτου κι έπειτα εφθάναμε μαζί στη θάλασσα με πολλή ορμή και μες στη θάλασσα γλυκά βαστούσαν τα νερά μας».

Kαι μία δεύτερη είπε:
«Eγώ 'δα δάφνες κι εγώ φως... κι' εγώ σ' φωτιά μιαν όμορφη π' αστράφταν τα μαλλιά της».

Kαι αφού όλες εδιηγήθηκαν τα ονείρατά τους, εκείνη πού 'χε το παιδί ετοιμοθάνατο είπε:
«Iδές, και εις τα ονείρατα ομογνωμούμε, καθώς εις τη θέληση και εις όλα τ' άλλα έργα».
Kαι όλες οι άλλες εσυμφώνησαν κι' ετριγύρισαν με αγάπη το παιδί της που 'χε ξεψυχήσει.

Iδού, αυτές οι γυναίκες φέρνονται θαυμαστά αυτές είναι μεγαλόψυχες κι ας λένε ότι μαθαίνουν από μας δε δειλιάζουν, μολονότι τους επάρθηκε η ελπίδα που είχαν να γεννήσουν τέκνα για τη δόξα και για την ευτυχία. Eμείς λοιπόν μπορούμε να μάθουμε απ' αυτές και να τες λατρεύουμε έως την ύστερην ώρα."


ΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ, "ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ". 
ΑΦΗΓΗΣΗ: ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Γ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ: 
"ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ".

Βιντεο-δημιουργία:ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ