6 Οκτ 2010

Δ΄ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ * ΟΙ 12 ΜΥΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ -2

24 Οκτωβρίου 2010,

ημέρα Κυριακή

και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.

2.-Η Λερναία Ύδρα


Βλ. Σχετικό Βίντεο: