31 Μαρ 2011

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΙΣ 10 ΑΠΡ. 2011 - ΤΑ ΕΠΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

Κυριακή 10 Απριλίου 2011

Ώρες 12 - 5 μ.μ.

(Ώρα προσέλευσης 11:30΄ π.μ.)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Θέμα:

ΤΑ ΕΠΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ και ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ.

Σύμφωνα με την Ορφική Αστρολογία και τα παραδιδόμενα στο Έργο τού Αστρονόμου και Φιλοσόφου Πτολεμαίου «Τετράβιβλος: Περί Χρόνων Διαιρέσεως».


Δηλώσεις συμμετοχής τουλάχιστον 4 ημέρες πριν από το Σεμινάριο, στην Επιμελητεία τού Ηλιοδρομίου:
ΤΗΛ.& ΦΑΞ: 210-8848066

HΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (E-MAIL):

 

17 Μαρ 2011

Δ΄ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ * ΟΙ 12 ΜΥΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ -7

27 Μαρτίου 2011,
ημέρα Κυριακή
και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.
7.-Η Ζώνη τής Ιππολύτης


Δηλώσεις συμμετοχής στην Επιμελητεία τού Ηλιοδρομίου,
 4 ημέρες τουλάχιστον πριν από το Σεμινάριο.