17 Μαρ 2011

Δ΄ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ * ΟΙ 12 ΜΥΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ -7

27 Μαρτίου 2011,
ημέρα Κυριακή
και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.
7.-Η Ζώνη τής Ιππολύτης


Δηλώσεις συμμετοχής στην Επιμελητεία τού Ηλιοδρομίου,
 4 ημέρες τουλάχιστον πριν από το Σεμινάριο.