1 Μαρ 2018

Ο ΟΡΦΕΥΣ ΚΑΙ ΟΙ 88 ΙΕΡΟΙ ΥΜΝΟΙ ΤΟΥ

https://www.youtube.com/watch?v=usDV9JnIbwg

ΡΟΜΦΑΙΑ - ΤΕΥΧΟΣ 70ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ:
Στο Βιβλιοπωλείο 
"Πολιτεία"
Ασκληπιού 1-3 & Ακαδημίας

Τηλ: 210-3616373

17 Αυγ 2015

6 Ιουλ 2015

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Κυριακή 26 Ιουλίου 2015

Θέμα: Η κοσμική σύγκρουση Διός και Τυφώνος. 
Νόννος, «Διονυσιακά», Ραψωδίες Α΄ και Β΄. Κυριακή 23 Αυγούστου 2015

Θέμα: Ιουλιανού, «Εἰς τὸν Βασιλέα  Ἥλιον». 
Μια μοναδική φιλοσοφική πραγματεία από τον Φιλόσοφο - Αὐτοκράτορα Ἰουλιανό, που απηχεί μυστηριακές διδασκαλίες. Ο διαμεσολαβητικός ρόλος του Ηλίου μεταξύ νοητών και εγκόσμιων Θεών. Ο Ήλιος ως εκπόρευση των αγαθών και Βασιλέας της Φύσεως.

                                
Δηλώσεις συμμετοχής στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου


25 Ιουν 2015

ΚΡΑΤΥΛΟΣ - ΠΕΡΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΟΡΘΟΤΗΤΟΣ

 
Στὸν διάλογο «Κρατύλος» ἢ «Περὶ Ὀνομάτων Ὀρθότητος», ὁ Πλάτων ἀποκαλύπτει τὸ φιλοσοφικὸ ὑπόβαθρο τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας, διερευνᾶ τὸ σχέδιο κατασκευῆς της, καὶ θεμελιώνει τὴν «Φιλοσοφία τῆς Γλώσσας» (Philosophy of the Language).

Εἶναι τὸ πρῶτο ἔργο τῆς παγκόσμιας γραμματείας περὶ ἐτυμολογίας. Ἐτυμολογία εἶναι ἡ ἀναζήτηση τοῦ ἐτύμου, δηλαδή, τοῦ ἀληθοῦς περιεχομένου, τῆς ἀλήθειας τῶν λέξεων, εἶναι ἡ δυνατότητα ἀνάλυσης ἑνὸς ὀνόματος στὰ συστατικἀ του μέρη, ποὺ εἶναι δηλωτικὰ τῆς σημασίας του.

Ὁ «Κρατύλος» ἔχει χαρακτηρισθεῖ ὡς τὸ «Εὐαγγέλιο τῆς Ἐτυμολογίας». Εἶναι ἐδῶ ὅπου ὁ Σωκράτης, συνομιλῶντας μὲ τὸν Ἑρμογένη καὶ τὸν Κρατύλο, ἑρμηνεύει μὲ τὴν βαθειὰ σοφία του ὀνόματα, ἔννοιες καὶ γράμματα τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας, καταδεικνύοντας τὴν πανάρχαια προέλευσή τους.

Μὲ τὴν ἀνὰ χεῖρας πολύχρονη ἐργασία μας εὐελπιστοῦμε νὰ ἀναδείξουμε τὴν σπουδαιότητα τοῦ Πλατωνικοῦ αὐτοῦ διαλόγου καὶ νὰ ἀποκαλύψουμε τὶς ἀλήθειες ποὺ κρύβονται μέσα σ’ αὐτόν, ἀποδεικνύοντας ὅτι εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς πλέον σημαντικούς, ἀλλὰ καὶ τοὺς πλέον παρεξηγημένους διαλόγους τοῦ Πλάτωνος. Βασικὸς ἐξοπλισμός μας σὲ αὐτὸ τὸ ἐγχείρημα εἶναι τόσο ἡ μελέτη ἀλλὰ καὶ ἡ διδασκαλία τοῦ Πλατωνικοῦ Ἔργου (Corpus Platonicum) στὸ σύνολό του, καθὼς καὶ τὰ πολύτιμα Σχόλια τοῦ Πρόκλου, ὁ ὁποῖος ἤδη ἐξ ἀρχῆς ἐπισημαίνει ὅτι:

«Ὁ παρὼν διάλογος ἐπιστήμονας ἡμᾶς ποιεῖ τῆς τῶν ὀνομάτων ὀρθότητος, καὶ δεῖ τὸν μέλλοντα εἶναι διαλεκτικὸν ἀπὸ ταύτης ἄρχεσθαι τῆς θεωρίας».

Ὁ παρὼν διάλογος μᾶς κάνει νὰ ἀποκτοῦμε ἐπιστημονικὴ γνώση τῆς ὀρθότητας τῶν ὀνομάτων, καὶ αὐτὸς ποὺ θέλει νὰ εἶναι διαλεκτικός, ἀπὸ αὐτὴν τὴν θεωρητικὴ ἐξέταση πρέπει νὰ ἀρχίσει!

Ἡ παροῦσα ἔκδοση περιλαμβάνει: 
Εἰσαγωγή, Διαίρεση τοῦ διαλόγου σὲ Ἑνότητες - Μέρη - Κεφάλαια, Περιλήψεις Μερῶν καὶ Κεφαλαίων, Ἀρχαῖο Κείμενο καὶ Σύγχρονη Ἀπόδοση, Ἐκτενῆ Σχόλια καὶ τελικὸ Συμπέρασμα, καθὼς καὶ Λεξικογράφηση ὅλων τῶν ἐτυμολογιῶν τοῦ Κρατύλου, ποὺ δίνει ὁ Σωκράτης, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν ἄλλων ἐτυμολογιῶν ποὺ δίνονται στὸ παρὸν ἔργο, σὲ ἕνα συνοπτικὸ καὶ εὔχρηστο Ἐτυμολογικὸ Λεξικό.

26 Ιουλ 2014

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΡΟΜΦΑΙΑ" - ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΕΥΧΟΣ

 ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ:
Στο Βιβλιοπωλείο 
"Πολιτεία"
Ασκληπιού 1-3 & Ακαδημίας

Τηλ: 210-3616373

25 Ιουλ 2014

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

Κυριακή 27 Ιουλίου 2014

Θέμα: Πλουτάρχου, Θεμιστοκλής. Ο βίος και τα πεπραγμένα ενός αληθινού Έλληνα Πολιτικού.


Κυριακή 24 Αυγούστου 2014
 
Θέμα: Ιεροκλέους, Περί Προνοίας και Ειμαρμένης.

                                
Δηλώσεις συμμετοχής στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου.

13 Μαΐ 2014

ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ - PARMENIDES

ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ. 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΡΑΦΑΕΛΟ "Η ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ"

Η ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - THE SCHOOL OF ATHENS

24 Απρ 2014

ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΑ 2014

Σάββατο 24 & Κυριακή 25 Μαΐου 2014
Εορτή της Ελληνικής Φιλοσοφίας
Για 11η συνεχή χρονιά
 Τιμώμενος Φιλόσοφος: Παρμενίδης
 

24-5-2014, ημέρα Σάββατο, ώρα 5:30 π.μ.(πρωΐ).

* Χαιρετισμός Ηλίου από τον Λόφο των Μουσών (Φιλοπάππου). Ιεροπραξία από την Θεατρική – Τελεστική Ομάδα του Ηλιοδρομίου «Ερωή».
* Θεατρικό δρώμενο στο Ιερό του Μουσαίου.
Ελεύθερη συμμετοχή κατόπιν δηλώσεως 
στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου.

24-5-2014, ημέρα Σάββατο, ώρα 7 μ.μ. (βράδυ).

* Ομιλία με θέμα: Η Φιλοσοφία της Μεγάλης Ελλάδος. Ο Παρμενίδης και η Ελεατική Σχολή.
* Θεατρικό δρώμενο από την Θεατρική – Τελεστική Ομάδα «Ερωή».
Ελεύθερη συμμετοχή κατόπιν δηλώσεως 
στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου.

25-5-2014, ημέρα Κυριακή και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.
Σεμινάριο
Θέμα: Παρμενίδης, Περί Φύσεως (τα σωζόμενα). Φιλοσοφική Ποίηση.
Εισηγητής Σεμιναρίου: Ιαλυσσός.

Δηλώσεις συμμετοχής στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου,
τουλάχιστον 4 ημέρες πριν το Σεμινάριο.


ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ * ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

8 Φεβ 2014

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ - ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗ ΔΕΙΝ ΔΑΝΕΙΖΕΣΘΑΙ


Ο σοφός Πλούταρχος, στην πραγματεία του αυτή, μέσα σε 10 μικρά αλλά μεστά κεφάλαια, θέτει τον δικό του Δεκάλογο ορθής και αποτελεσματικής συμπεριφοράς απέναντι στο φαινόμενο του δανεισμού και στις επικίνδυνες κατά κανόνα παρεκτροπές και συμφορές που αυτός επιφέρει στα θύματά του, εξηγώντας το γιατί δεν πρέπει να δανείζεται κανείς.

Ο Δανεισμός είναι κάτι το αφύσικο και δημιουργεί αφόρητες καταστάσεις, τις οποίες πρέπει να αποφεύγουμε πάση θυσία. Τα δάνεια δένουν τους ανθρώπους με αόρατα δεσμά. Πώς αποφεύγουμε τον δανεισμό και τα δάνεια; Και πώς απελευθερωνόμαστε από αυτά; Το βιβλίο λειτουργεί ως ένα αποτελεσματικό εγχειρίδιο τομής και φιλοσοφικής καυτηρίασης αυτού του διαχρονικού κακού.

"Ευλογώτατα μισείται η τοκογλυφία, διότι το κέρδος είναι από αυτό το ίδιο το νόμισμα και όχι από τον σκοπό για τον οποίο εξευρέθηκε το νόμισμα. Διότι αυτό δημιουργήθηκε χάριν ανταλλαγής, ενώ ο τόκος το κάνει περισσότερο∙ ώστε ανήκει στους ακρότατα παρά φύσιν τρόπους απόκτησης χρημάτων".
                                    Αριστοτέλης, ΠολιτικάΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: 

13 Δεκ 2013

ΝΕΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΑΝ. 2014


ΑΕΤΟΣ ΚΑΙ ΟΦΙΣ - ΜΙΑ ΑΙΩΝΙΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥΑΕΤΟΣ ΚΑΙ ΟΦΙΣ - ΜΙΑ ΑΙΩΝΙΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ.
EAGLE AND SNAKE - AN ETERNAL SYMBOLIC IMAGE OF HOMER.

Ραψωδία Μ. Όλα κινδυνεύουν να χαθούν. Ο "Έκτορας" μανιασμένος, επιτίθεται για να κάψει τις νήες τών Αχαιών... Όλα φαίνονται χαμένα για τους Αχαιούς. Τότε, εμφανίζεται ο Οιωνός του Αετού με το Φίδι...
Η μάχη του Αετού με το Φίδι συμβολίζει την μάχη των Ουράνιων δυνάμεων του Αγαθού με τις Χθόνιες δυνάμεις του Κακού.


Ὄρνις γάρ σφιν ἐπῆλθε περησέμεναι μεμαῶσιν
αἰετὸς ὑψιπέτης ἐπ᾽ ἀριστερὰ λαὸν ἐέργων
φοινήεντα δράκοντα φέρων ὀνύχεσσι πέλωρον
ζωὸν ἔτ᾽ ἀσπαίροντα, καὶ οὔ πω λήθετο χάρμης,
κόψε γὰρ αὐτὸν ἔχοντα κατὰ στῆθος παρὰ δειρὴν
ἰδνωθεὶς ὀπίσω· ὃ δ᾽ ἀπὸ ἕθεν ἧκε χαμᾶζε
ἀλγήσας ὀδύνῃσι, μέσῳ δ᾽ ἐνὶ κάββαλ᾽ ὁμίλῳ,
αὐτὸς δὲ κλάγξας πέτετο πνοιῇς ἀνέμοιο.
Τρῶες δ᾽ ἐρρίγησαν ὅπως ἴδον αἰόλον ὄφιν
κείμενον ἐν μέσσοισι Διὸς τέρας αἰγιόχοιο.


ΙΛΙΑΣ, Μ 200 - 209

Κι ἐμπρὸς στὸν χάντακα ἔστεκαν καὶ ἀκόμη ἐμεριμνοῦσαν,
ὅτι ἐνῶ ἦσαν πρόθυμοι τὸν λάκκον νὰ περάσουν,
ὑψηλοπέτης ἀετὸς ἐφάνη αριστερά τους,
καὶ ζωντανὸς στὰ νύχια του καὶ κοκκινοβαμμένος
μέγας σπαρνοῦσε δράκοντας καὶ πολεμοῦσε ἀκόμη•
ὅσο ποὺ ὀπίσω γέρνοντας τὸν ἀετὸν στὸ στῆθος
ἔκοψε κάτω ἀπ' τὸν λαιμόν˙ κι ἐκεῖνος ἀπ' τὸν πόνον
ἀπόλυσε τὸν δράκοντα νὰ πέση μὲς στὸ πλῆθος
καὶ κρώζοντας ἐπέταξε μὲ τὲς πνοὲς τοῦ ἀνέμου•
καὶ ἅμα τὸν στικτὸν δράκοντα, σημεῖον τοῦ Κρονίδη,
νεκρὸν εἶδαν στὸ μέσον τους, ἐπάγωσαν οἱ Τρῶες.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Ι. ΠΟΛΥΛΑΣ