21 Μαρ 2013

ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ * DELPHIC MAXIMSΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Ή ΠΥΘΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
DELPHIC MAXIMS OR PYTHIAN LETTERS

Μια παγκόσμια πρώτη αλφαβητική παρουσίαση όλων τών Δελφικών Παραγγελμάτων, Μνημοσύνης και Ευμαθείας χάριν...

Αφιερώνεται σε όλους τους Μαθητές τού Κύκλου Ελληνικής Παραδόσεως (Κύκλος Πέμπτης) του Ηλιοδρομίου, μαζί με τους οποίους αναλύσαμε και συνεχίζουμε να αναλύουμε τα ιερά Δελφικά Παραγγέλματα ή Πυθίας Γράμματα, τα οποία συμπυκνώνουν -με λιτό, Δωρικό τρόπο- έναν Κώδικα Ελληνικής Ηθικής.

Αφιερώνεται, επίσης, σε όλους τους Έλληνες - Ανθρώπους, που αναζητούν με σέβας τὴν Ιερή Σοφία τών Προγόνων τους και είναι έτοιμοι να δεχτούν τὴν Δελφική Μύηση, όπου τους έταξε η ζωή...

Ιαλυσσός, 21-3-2013

15 Μαρ 2013

ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΑ 2013


Σάββατο 25 & Κυριακή 26 Μαΐου 2013
Εορτή τής Ελληνικής Φιλοσοφίας
Για 10η συνεχή χρονιά
 Τιμώμενος Φιλόσοφος: Πυθαγόρας25-5-2013, ημέρα Σάββατο, ώρα 5:30 π.μ.(πρωί).

* Χαιρετισμός Ηλίου από τον Λόφο των Μουσών (Φιλοπάππου). Ιεροπραξία από την Θεατρική – Τελεστική Ομάδα του Ηλιοδρομίου «Ερωή».
* Θεατρικό δρώμενο στο Ιερό τού Μουσαίου σχετικό με τον Πυθαγόρα.
Ελεύθερη συμμετοχή κατόπιν δηλώσεως στην Επιμελητεία τού Ηλιοδρομίου.

25-5-2013, ημέρα Σάββατο, ώρα 7 μ.μ. (βράδυ).

* Ομιλία για τον Βίο και το Έργο τού γενάρχη τής Φιλοσοφίας Πυθαγόρα.
* Θεατρικό δρώμενο βασισμένο στα Χρυσά Έπη τού Πυθαγόρα.
Επιμέλεια και Παρουσίαση από την Θεατρική – Τελεστική Ομάδα «Ερωή».
Ελεύθερη συμμετοχή κατόπιν δηλώσεως στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου.

26-5-2013, ημέρα Κυριακή και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.
Σεμινάριο
Θέμα: Ιαμβλίχου, Προτρεπτικός επί Φιλοσοφίαν.
Ερμηνεία 39 Πυθαγορείων Ακουσμάτων – Συμβόλων.
Εισηγητής Σεμιναρίου: Ιαλυσσός.

Δηλώσεις συμμετοχής στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου,
τουλάχιστον 4 ημέρες πριν το Σεμινάριο.


ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ * ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αριστοτέλους 183, 1ος όρ., Αθήνα - Τ.Κ. 112 51. 
Τηλ. -Φαξ 210 - 8848066
Hλεκτρονική δ/νση: heliodromion@ath.forthnet.gr  
- Ιστοχώρος: www.heliodromion.gr