27 Μαΐ 2008

ΕΞΟΔΟΣ - ΔΡΟΜΟ ΝΑ ΣΧΙΣΟΥΝ ΤΑ ΣΠΑΘΙΑ


ΕΞΟΔΟΣ - ΔΡΟΜΟ ΝΑ ΣΧΙΣΟΥΝ ΤΑ ΣΠΑΘΙΑ

Και βλέπω πέρα τα παιδιά και τες αντρογυναίκες
γύρου στη φλόγα π' άναψαν και θλιβερά τη θρέψαν
μ' αγαπημένα πράματα και με σεμνά κρεβάτια,
ακίνητες, αστέναχτες, δίχως να ρίξουν δάκρυ.

Και 'γγίζ' η σπίθα τα μαλλιά και τα λυωμένα ρούχα.
Γλήγορα στάχτη να φανείς, οι φούχτες να γιομίσουν.

Είν' έτοιμα στην άσπονδη πλημμύρα των αρμάτων
δρόμο να σχίσουν τα σπαθιά κι ελεύθεροι να μείνουν
εκείθε με τους αδελφούς, εδώθε με το Χάρο.

Αφηγήτρια:
Σαν ήλιος όπου ξάφνου 'σκεί
πυκνά και μαύρα νέφη,
τ' όρος βαρεί καράραχα
και σπίτια ιδές στη χλόη.

Δρόμο να σχίσουν τα σπαθιά κι ελεύθεροι να μείνουν!

Αφηγήτρια:
Κι απ' όπου χαράζει ώς όπου βυθά,
τα μάτια μου δεν είδαν
τόπον ενδοξότερον
από τούτο το αλωνάκι.

Δρόμο να σχίσουν τα σπαθιά κι ελεύθεροι να μείνουν!

ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΟ: "ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ"
ΜΟΥΣΙΚΗ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΦΗΓΗΣΗ: ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΠΑ
ΤΡΑΓΟΥΔΙ: ΛΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ & ΧΟΡΩΔΙΑ


26 Μαΐ 2008

Ο ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ - ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΗΛΙΟΥ - ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΡΟΔΙΩΝ...ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 7 ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.

Ζωγραφικός Πίνακας της Karen Lademann

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΞΗΓΩΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ

Απόλλων - Ου γαρ εστιν ότι αν μάλλoν όνoμα ήρμoσεν έν όν τέτταρσι δυνάμεσι ταις τoυ θεoύ, ώστε πασών εφάπτεσθαι και δηλoύν τρόπoν τινά μoυσικήν τε και μαντικήν και ιατρικήν και τoξικήν. Ευάρμoστoν μεν oυν, άτε μoυσικoύ όντoς τoυ θεoύ.

Πρώτoν μεν γαρ η κάθαρσις και oι καθαρμoί και κατά την ιατρικήν και κατά την μαντικήν και αι τoις ιατρικoίς φαρμάκoις και αι τoίς μαντικoίς περιθειώσεις τε και τα λoυτρά τα εν τoις τoιoύτoις και αι περιρράνσεις, πάντα έν τι ταύτα δύναιτ' αν, καθαρόν παρέχειν τον άνθρωπoν και κατά το σώμα και κατά την ψυχήν· ή oυ; Ουκoύν ο καθαίρων θεός και ο απoλoύων τε και απoλύων τών τoιoύτων κακών oύτoς αν είη;

Κατά μεν τoίνυν τας απoλύσεις τε και απoλoύσεις, ως ιατρός ων των τoιoύτων, «Απoλoύων» αν ορθώς καλoίτo·

κατά δε την μαντικήν και το αληθές τε και το απλoύν -ταυτόν γάρ εστιν- ώσπερ oυν oι Θετταλoί καλoύσιν αυτόν, ορθότατ' αν καλoίτo· «Άπλoυν» γάρ φασι πάντες Θετταλoί τoύτoν τον θεόν.

Διά δε το αεί βoλών εγκρατής είναι τoξικήι «Αειβάλλων» εστίν.

Κατά δε την μoυσικήν δει υπoλαβείν, ώσπερ τον ακόλoυθόν τε και την άκoιτιν, ότι το άλφα σημαίνει πoλλαχoύ το ομoύ, και ενταύθα την ομoύ πόλησιν και περί τον oυρανόν, oυς δη «πόλoυς» καλoύσιν, και την περί την εν τήι ωδήι αρμoνίαν, η δη συμφωνία καλείται, οτι ταύτα πάντα, ως φασιν oι κoμψoί περί μoυσικήν και αστρoνoμίαν, αρμoνία τινι πoλεί άμα πάντα· επιστατεί δε oύτoς ο θεός τήι αρμoνία ομoπoλών αυτά πάντα και κατά θεoύς και κατ' ανθρώπoυς· ώσπερ oυν τον ομoκέλευθoν και ομόκoιτιν «ακόλoυθoν» και «άκoιτιν» εκαλέσαμεν, μεταβαλόντες αντί τoυ «ομo-» «α-», oύτω και «Απόλλωνα» εκαλέσαμεν ος ην «Ομoπoλών», έτερoν λάβδα εμβαλόντες, ότι ομώνυμoν εγίγνετo τώι χαλεπώι ονόματι. Όπερ και νυν υπoπτεύoντές τινες διά το μη ορθώς σκoπείσθαι την δύναμιν τoυ ονόματoς φoβoύνται αυτό ως σημαίνoν φθoράν τινα· το δε πoλύ, ώσπερ άρτι ελέγετo, πασών εφαπτόμενoν κείται των τoυ θεoύ δυνάμεων, απλoύ, αεί βάλλoντoς, απoλoύoντoς, ομoπoλoύντoς.-

(Πλάτων, Κρατύλος / Περί Ορθότητος Ονομάτων).

17 Μαΐ 2008

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 9

Κυριακή 25 Μαϊου 2008

Ώρες 12 - 5 μ.μ.


"ΑΠΟΛΛΩΝ - Νόμος Ελευθερίας"

Εισηγητής Σεμιναρίου: Ιαλυσσός

Δηλώσεις συμμετοχής

τουλάχιστον 4 ημέρες

πριν από το Σεμινάριο.


Περιορισμένος αριθμός θέσεων.

Δηλώστε έγκαιρα την συμμετοχή σας.

13 Μαΐ 2008

ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Ενημερωθήτε για τις τακτικές Εκδρομές της Εταιρείας, στο τηλέφωνο: 210-8848066,ημέρες Τετάρτη και Πέμπτη και ώρες 6 - 7 μ.μ.

12 Μαΐ 2008

ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΑ 2008

Ηλιοδρόμια 2008 
Εορτή της Ελληνικής Φιλοσοφίας
Για 5η συνεχή χρονιά
Τιμώμενος Φιλόσοφος: Σωκράτης

Σάββατο 24, Κυριακή 25 & Δευτέρα 26 Μαΐου 2008
 
24-5-2008, ημέρα Σάββατο, ώρα 5:30 π.μ.(πρωί). "Χαιρετισμός Ηλίου από τον Λόφο των Μουσών (Φιλοπάππου)". Ιεροπραξία από την Θεατρική – Τελεστική Ομάδα του Ηλιοδρομίου «Ερωή».
Ελεύθερη συμμετοχή κατόπιν δηλώσεως.
24-5-2008, ημέρα Σάββατο, ώρα 7 μ.μ. (βράδυ):
* "Σωκράτης -Ο Απεσταλμένος του Θεού Απόλλωνος." Πρώτη παγκόσμια ανακοίνωση για το αληθές νόημα της Σωκρατικής Ρήσεως «ΕΝ ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ ΟΙΔΑ». Παρουσίαση από τον Ιαλυσσό.
* Θεατρικό δρώμενο «Ο Καιρός (Ευκαιρία)» του Λυσίππου.
* Θεατρικό δρώμενο με αναπαράσταση διαλόγου του Σωκράτη με τον Αριστόδημο, νέο της εποχής, περί των Θεών.
Παρουσίαση από μέλη της Θεατρικής – Τελεστικής Ομάδας του Ηλιοδρομίου «Ερωή» Είσοδος ελεύθερη.
25-5-2007, ημέρα Κυριακή και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ. Σεμινάριο: «ΑΠΟΛΛΩΝ – Νόμος Ελευθερίας». Εισηγητής Σεμιναρίου: Ιαλυσσός.
Δηλώσεις συμμετοχής τουλάχιστον 4 ημέρες πριν το Σεμινάριο.
26-5-2007, ημέρα Δευτέρα, ώρα 8 μ.μ. Οραματισμός Απόλλωνος. Ελεύθερη συμμετοχή κατόπιν δηλώσεως.

9 Μαΐ 2008

ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΪΟΥ 2008

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ:


17 Μαΐου, ημέρα Σάββατο, ώρα 7 μ.μ.


Ο ποιητής Λουκιανός Παπαϊωάννου παρουσιάζει τα έργα του:


«ΘΕΡΣΙΤΕΣ – 81 ΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ»


και


«ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΜΑΧΟΥΝΤΕΣ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ

–ΜΕΡΟΣ Α΄: ΣΤΟΥΣ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥΣ ΤΗΣ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ»


Ανάγνωση ποιημάτων από μέλη της Θεατρικής – Τελεστικής Ομάδας του Ηλιοδρομίου «Ερωή».


Είσοδος ελεύθερη.

8 Μαΐ 2008

ΠΛΑΤΩΝΟΣ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" -ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι' (ΔΕΚΑΤΟ) -Η ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΗΡΟΣ, ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΜΕΝΙΟΥ: ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΟΙΡΕΣ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" -ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι' (ΔΕΚΑΤΟ) -Η ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΗΡΟΣ, ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΜΕΝΙΟΥ: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΛΑΧΕΣΕΩΣ ΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΪΟΥ 2008

Κάθε Τετάρτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Συστηματική και σε βάθος ανάλυση όλων των Πλατωνικών Έργων: Πλάτωνος «Πολιτεία / Περί Δικαίου, Πολιτικός».

Ολοκλήρωση διδασκαλίας όλης της Πολιτείας του Πλάτωνος που κράτησε δύο χρόνια. Δέκατο ( Ι΄ ) και τελευταίο Βιβλίο.

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η έκδοση του Παπύρου.

Η φετεινή διδασκαλία θα συνεχισθεί με τα έργα Μίνως / Περί Νόμου και Κλειτοφών / Προτρεπτικός. (Έκδοση Κάκτου)

Εισηγητής Κύκλου: Ιαλυσσός.

Πληροφορίες και Εγγραφές στην Γραμματεία. Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή στις αρχές κάθε Νέου Κύκλου.

Κάθε Πέμπτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ

Φιλοστράτου, "Τα ες τον Τυανέα Απολλώνιον". Ο Βίος και τα Έργα τού Απολλωνίου Τυανέως. (Βιβλία Α΄ έως Θ΄ και σωζόμενες Επιστολές).

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η τρίτομη έκδοση του Κάκτου

Εισηγητής Κύκλου: Ιαλυσσός.

Πληροφορίες και Εγγραφές στην Γραμματεία. Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή στις αρχές κάθε Νέου Κύκλου.