8 Μαΐ 2008

ΠΛΑΤΩΝΟΣ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" -ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι' (ΔΕΚΑΤΟ) -Η ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΗΡΟΣ, ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΜΕΝΙΟΥ: ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΟΙΡΕΣ