25 Φεβ 2009

ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΤΗΘΥΟΣ * ORPHIC HYMN TO TETHYS (THE SEA)ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΤΗΘΥΟΣ


Ὠκεανοῦ καλέω νύμφην, γλαυκώπιδα Τηθύν,
κυανόπεπλον ἄνασσαν, εὔτροχα κυμαίνουσαν,
αὔραις ἡδυπνόοισι πατασσομένην περὶ γαῖαν.
Θραύουσ αἰγιαλοῖσι πέτρῃσί τε κύματα μακρά,
5 εὐδινοῖς ἁπαλοῖσι γαληνιόωσα δρόμοισιν,
ναυσὶν ἀγαλλομένη, θηροτρόφος, ὑγροκέλευθε·
μήτηρ μὲν Κύπριδος, μήτηρ νεφέων ἐρεβεννῶν
καὶ πάσης πηγῆς νυμφέων νασμοῖσι βρυούσης·
κλῦθί μου, ὦ πολύσεμνε, καὶ εὐμενέουσ ἐπαρήγοις,
10 εὐθυδρόμοις οὖρον ναυσὶν πέμπουσα, μάκαιρα. -

[ΟΡΦΕΩΣ ΥΜΝΟΙ, ΑΡ. 22 - "88 ΙΕΡΟΙ ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ", ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ, ΑΘΗΝΑ 2004 ]

HYMN TO TETHYS (THE SEA)

Tethys I call, with eyes cærulean bright,
Hid in a veil obscure from human sight;
Great Ocean's empress, wand'ring thro' the deep,
And pleas'd with gentle gales, the earth to sweep;
Whose blessed waves in swift succession go,
5 And lash the rocky shore with endless flow:
Delighting in the Sea serene to play,
In ships exulting and the wat'ry way.
Mother of Venus, and of clouds obscure,
Great nurse of beasts, and source of fountains pure.
10 O venerable Goddess, hear my pray'r,
And make benevolent my life thy care;
Send, blessed queen, to ships a prosp'rous breeze,
And waft them safely o'er the stormy seas.

Translated by Thomas Taylor

Μουσική: Γιάννης Μαρκόπουλος (Από την «Λειτουργία του Ορφέα»)
Υμνωδία: Βασιλική Λαβίνα

Music: Yannis Markopoulos (From the "Liturgy of Orpheus")
Performance: Vassiliki Lavina

23 Φεβ 2009

ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ * POSEIDON THE MASTER OF WATERΠΟΣΕΙΔΩΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ


POSEIDON THE MASTER OF WATER AND THE EVOLUTION OF SPECIES

Music: Medwyn Goodall (from the album "Neptune, God of the Oceans")

5 Φεβ 2009

Β΄ ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 6

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2009

Ώρες: 12 - 5 μμ


ΠΟΣΕΙΔΩΝ 21/2 – 20/3


* Νόμος Εξελίξεως *
Θέμα:


«Ο Κύριος τών Υδάτων και τής Δυνάμεως»Εξήγησις Ορφέως Ύμνων:


Ωκεανού, Τηθύος, Νηρέως, Νηρηίδων, Λευκοθέας, Παλαίμονος
Δηλώσεις συμμετοχής τουλάχιστον
4 ημέρες πριν από το Σεμινάριο.


Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
Δηλώστε έγκαιρα την συμμετοχή σας.

3 Φεβ 2009

ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ"

Πού θα βρείτε τα βιβλία

των Εκδόσεών μας;

Ζητήστε τα

* Στην έδρα τής Εταιρείας:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 183
,
ΑΘΗΝΑ - Τ.Κ. 112 51


* Στο ΤΗΛ.- ΦΑΞ
: 210-8848066,


* Στην HΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (E-MAIL):
heliodromion@ath.forthnet.gr

Και στα κεντρικά Βιβλιοπωλεία των Αθηνών:


* Πολιτεία, Ιπποκράτους 3

* Εύανδρος, Ακαδημίας 86

* Παρ' ημίν, Χαρ. Τρικούπη 11α


ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
Περί Ευθυμίας

ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ

ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ
Περί Αγαλμάτων

ΠΡΟΚΛΟΣ

ΠΡΟΚΛΟΣ
Περί της Ιερατικής Τέχνης των Ελλήνων

ΟΡΦΕΥΣ

ΟΡΦΕΥΣ
88 Ιεροί Ύμνοι της Ελληνικής Θρησκείας

ΑΜΜΩΝΙΟΣ

ΑΜΜΩΝΙΟΣ
Λεξικόν Ομοίων και Διαφόρων Λέξεων

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ
Λεξικόν κατά στοιχείον Ιλιάδος και Οδυσσείας

ΙΑΛΥΣΣΟΣ

ΙΑΛΥΣΣΟΣ
Τυπικόν Γενεθλίων κατά τα πάτρια των Ελλήνων

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΘΥΡΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΘΥΡΗΣ
Αστραπόσιγμα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΘΥΡΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΘΥΡΗΣ
Οι Μυστικές Φωνές της Γαίας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΘΥΡΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΘΥΡΗΣ
Οι Όροι του Σπευσίππου - Λεξικόν Εννοιών
της Πλατωνικής Φιλοσοφίας

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ
Εθνικά - Μέγα Γεωγραφικόν Λεξικόν

ΤΡΙΦΙΟΔΩΡΟΣ

ΤΡΙΦΙΟΔΩΡΟΣ
Ιλίου Άλωσις

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΛΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΛΑΣ
Χρονογραφία

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ
Σκέπτομαι, άρα υπάρχω.
Είμαι, όμως, οι σκέψεις μου;

ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Καλλιρρόη Σιγανού - Παρρέν

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ
90 Μύθοι του Αισώπου

ΛΟΝΚΟ ΚΙΛΑΠΑΝ

ΛΟΝΚΟ ΚΙΛΑΠΑΝ
Η Ελληνική Καταγωγή των Αραουκανών
της Χιλής

ΤΖΕΝΗ ΧΩΛΛ

ΤΖΕΝΗ ΧΩΛΛ
Ζώντας στην Αρχαία Ελλάδα

2 Φεβ 2009

ΑΕΡΗΔΕΣ - Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΩΝ * THE WIND TOWER OF ATHENSΑκολουθώντας την Οδό Αιόλου...
αν καθ' οδόν δεν ανοίξει "ο ασκός του", θα βρεις τον Πύργο τών Ανέμων στην Αρχαία Αγορά τών Αθηνών...
Following the Aeolus Street...
if "Aeolus' bag" doesn't open on the way, you' ll find the Tower of the Winds in Ancient Agora of Athens...

Οι 8 Άνεμοι παρουσιάζονται στο βίντεο κατ' αντιθετική σειρά των σημείων τού Ορίζοντα, ως εξής: Β - Ν - Α - Δ - ΒΑ - ΝΔ - ΒΔ - ΝΑ.
The 8 Winds are presented in the video as follows: N - S - E - W - NE - SW - NW - SE.

1 Φεβ 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – ΜΑΡΤΙΟΥ 2009


Κάθε Τρίτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.


ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ & ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ


Συστηματική μελέτη της Ιστορίας επί τη βάσει των κειμένων και ιστορικών τεκμηρίων: Αρριανού «Αλεξάνδρου Ανάβασις», Βιβλία Ζ΄. Ο βίος και τα έργα του Αλεξάνδρου από την αρχή της βασιλείας του (336 π.χ.) μέχρι και τον θάνατό του στην Βαβυλώνα –σημερινό Ιράκ (323 π.χ.)

Συνεχίζεται από Σεπτέμβριο 2008.

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η επίτομη έκδοση του Παπύρου.

Εισηγητής Κύκλου: Ιαλυσσός.
Κάθε Τετάρτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.


ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ


Συστηματική και σε βάθος ανάλυση όλων των Πλατωνικών Έργων:

Πλάτωνος «Νόμοι / Περί Νομοθεσίας, Πολιτικός», Βιβλία ΙΒ΄. Το λεγόμενο «κύκνειο άσμα» του θείου Πλάτωνος. Συνεχίζεται από Σεπτέμβριο 2008.

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η δίτομη έκδοση της Νομικής Βιβλιοθήκης.

Εισηγητής Κύκλου: Ιαλυσσός.
Κάθε Πέμπτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.


ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ


Σημαντικά και εν πολλοίς άγνωστα κείμενα της αρχαίας και νεώτερης Ελληνικής Γραμματείας: Πλουτάρχου, Δελφική τριλογία:

α.- "Περί του μη χράν έμμετρα νυν την Πυθίαν" (Γιατί η Πυθία δεν χρησιμοποιεί πλέον έμμετρους χρησμούς)

β.- "Περί των εκλελοιπότων χρηστηρίων" (Για τα Μαντεία που σίγησαν).

γ.- "Περί του Ε του εν Δελφοίς" (Επτά ερμηνείες για το Δελφικό Έψιλον).

Έναρξη Κύκλου την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2009.

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η έκδοση του Κάκτου.

Εισηγητής Κύκλου: Ιαλυσσός.
Πληροφορίες και Εγγραφές στην έδρα της Σχολής.

Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή στις αρχές κάθε Νέου Κύκλου.


ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ * Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ