25 Φεβ 2009

ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΤΗΘΥΟΣ * ORPHIC HYMN TO TETHYS (THE SEA)ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΤΗΘΥΟΣ


Ὠκεανοῦ καλέω νύμφην, γλαυκώπιδα Τηθύν,
κυανόπεπλον ἄνασσαν, εὔτροχα κυμαίνουσαν,
αὔραις ἡδυπνόοισι πατασσομένην περὶ γαῖαν.
Θραύουσ αἰγιαλοῖσι πέτρῃσί τε κύματα μακρά,
5 εὐδινοῖς ἁπαλοῖσι γαληνιόωσα δρόμοισιν,
ναυσὶν ἀγαλλομένη, θηροτρόφος, ὑγροκέλευθε·
μήτηρ μὲν Κύπριδος, μήτηρ νεφέων ἐρεβεννῶν
καὶ πάσης πηγῆς νυμφέων νασμοῖσι βρυούσης·
κλῦθί μου, ὦ πολύσεμνε, καὶ εὐμενέουσ ἐπαρήγοις,
10 εὐθυδρόμοις οὖρον ναυσὶν πέμπουσα, μάκαιρα. -

[ΟΡΦΕΩΣ ΥΜΝΟΙ, ΑΡ. 22 - "88 ΙΕΡΟΙ ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ", ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ, ΑΘΗΝΑ 2004 ]

HYMN TO TETHYS (THE SEA)

Tethys I call, with eyes cærulean bright,
Hid in a veil obscure from human sight;
Great Ocean's empress, wand'ring thro' the deep,
And pleas'd with gentle gales, the earth to sweep;
Whose blessed waves in swift succession go,
5 And lash the rocky shore with endless flow:
Delighting in the Sea serene to play,
In ships exulting and the wat'ry way.
Mother of Venus, and of clouds obscure,
Great nurse of beasts, and source of fountains pure.
10 O venerable Goddess, hear my pray'r,
And make benevolent my life thy care;
Send, blessed queen, to ships a prosp'rous breeze,
And waft them safely o'er the stormy seas.

Translated by Thomas Taylor

Μουσική: Γιάννης Μαρκόπουλος (Από την «Λειτουργία του Ορφέα»)
Υμνωδία: Βασιλική Λαβίνα

Music: Yannis Markopoulos (From the "Liturgy of Orpheus")
Performance: Vassiliki Lavina