2 Φεβ 2009

ΑΕΡΗΔΕΣ - Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΩΝ * THE WIND TOWER OF ATHENSΑκολουθώντας την Οδό Αιόλου...
αν καθ' οδόν δεν ανοίξει "ο ασκός του", θα βρεις τον Πύργο τών Ανέμων στην Αρχαία Αγορά τών Αθηνών...
Following the Aeolus Street...
if "Aeolus' bag" doesn't open on the way, you' ll find the Tower of the Winds in Ancient Agora of Athens...

Οι 8 Άνεμοι παρουσιάζονται στο βίντεο κατ' αντιθετική σειρά των σημείων τού Ορίζοντα, ως εξής: Β - Ν - Α - Δ - ΒΑ - ΝΔ - ΒΔ - ΝΑ.
The 8 Winds are presented in the video as follows: N - S - E - W - NE - SW - NW - SE.