3 Νοε 2010

Δ΄ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ * ΟΙ 12 ΜΥΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ -3


21 Νοεμβρίου 2010,

ημέρα Κυριακή

και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.

3.-Η Κερυνίτις  Έλαφος