15 Νοε 2010

ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΥ


Κάθε Τετάρτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ


Συστηματική και σε βάθος ανάλυση όλων
των Πλατωνικών Έργων.

Μετά την ολοκλήρωση τών εκτενών
«Νόμων / Περί Νομοθεσίας»,
που αποτελείται από 12 Βιβλία,
και την ολοκλήρωση τής Επινομίδος,
που αποτελείται από 1 Βιβλίο,
ξεκινά η διδασκαλία 
τού Πλατωνικού έργου:
  
"Πολιτικός / Περί τής Βασιλείας."

Έναρξη την Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου 2010.


Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η έκδοση τού Παπύρου.