22 Δεκ 2010

ΩΣΠΕΡ ΕΝ ΜΑΧΗΙ…

Ὃς ἂν μὴ ἔχῃ διορίσασθαι τῷ λόγῳ ἀπὸ τῶν ἄλλων πάντων ἀφελὼν τὴν τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέαν, καὶ ὥσπερ ἐν μάχῃ διὰ πάντων ἐλέγχων διεξιών, μὴ κατὰ δόξαν ἀλλὰ κατ’ οὐσίαν προθυμούμενος ἐλέγχειν, ἐν πᾶσι τούτοις ἀπτῶτι τῷ λόγῳ διαπορεύηται, οὔτε αὐτὸ τὸ ἀγαθὸν φήσεις εἰδέναι τὸν οὕτως ἔχοντα οὔτε ἄλλο ἀγαθὸν οὐδέν, ἀλλ’ εἴ πῃ εἰδώλου τινὸς ἐφάπτεται, δόξῃ, οὐκ ἐπιστήμῃ ἐφάπτεσθαι, καὶ τὸν νῦν βίον ὀνειροπολοῦντα καὶ ὑπνώττοντα, πρὶν ἐνθάδ’ ἐξεγρέσθαι, εἰς ῞Αιδου πρότερον ἀφικόμενον τελέως ἐπικαταδαρθεῖν.


Όποιος δεν μπορεί με τον λόγο να προσδιορίσει την ιδέα του αγαθού, διαχωρίζοντάς την από όλα τα άλλα, και σαν τον πολεμιστή εν ώρα μάχης, διεξερχόμενος όλους τους ελέγχους, και προθυμοποιούμενος να ελέγχει όχι κατά γνώμην αλλά κατ’ ουσίαν, να πορεύεται δια μέσου όλων αυτών με τον λόγο του αδιάπτωτο, ούτε αυτό το αγαθό θα πείς ότι ξέρει, αυτός που συμπεριφέρεται έτσι, ούτε κανένα άλλο αγαθό, αλλά κι αν έρχεται κάπως σε επαφή με κάποιο είδωλο, θα πεις ότι αυτό το κάνει με την γνώμη κι όχι με την βαθιά γνώση, και περνώντας τον τωρινό του βίο μέσα στην ονειροπόληση και τον ύπνο, πριν προφθάσει να ξυπνήσει εδώ σ’ αυτόν τον κόσμο, έχει φθάσει ήδη στον Άδη για να κοιμάται εκεί ακόμα πιο βαθιά.

ΠΛΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Ζ΄, ΚΕΦ. 14 - ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: ΙΑΛΥΣΣΟΣ