3 Ιαν 2011

Η ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 * ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ 2787 α.Ο. (από Ολυμπιάδος)


Ε Ι Θ Ε

Ο ΕΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΣΤΑΤΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ

ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΝΑ ΦΕΡΕΙ

ΤΟ ΑΝΕΣΠΕΡΟΝ ΦΩΣ!

ΚΑΙ ΕΙΘΕ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ

ΠΑΝΟΠΛΗ, ΦΡΟΥΡΗΤΙΚΗ!

ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ ΛΥΤΕΙΡΑ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΗΓΗΤΕΙΡΑ!

Η ΠΑΛΛΑΣ ΑΘΗΝΗ

Σ’ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΝΑ ΔΙΝΕΙ:

ΖΩΤΙΚΟΝ ΕΥΠΡΟΣΗΓΟΡΟΝ!

ΘΥΜΙΚΟΝ ΑΡΡΑΓΕΣ!

ΝΟΗΤΙΚΟΝ ΩΣΠΕΡ ΕΝ ΜΑΧΗΙ!

ΓΕΝΟΙΤΟ!!!

 
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΘΗΝΩΝ: ΝΑΟΣ ΑΠΤΕΡΟΥ ΝΙΚΗΣ

(Φωτο. Ιαλυσσός)