16 Ιαν 2013

ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΛΑΤΩΝΟΣ "ΦΙΛΗΒΟΣ"


Μετά την ολοκλήρωση του "Τιμαίου", 
ο Κύκλος Ελληνικής Φιλοσοφίας θα συνεχιστεί 
με το έργο "Φίληβος / Περί Ηδονής". 

Έναρξη διδασκαλίας τού νέου Πλατωνικού Έργου στις 6-3-2013, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 7 μ.μ.

Ως διδακτικό βιβλίο θα χρησιμοποιηθεί η έκδοση του Παπύρου.
Δηλώσεις συμμετοχής - Εγγραφές στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου.