9 Νοε 2007

ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ

Κάθε Πέμπτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.


Φιλοστράτου:
"Τα ες τον Τυανέα Απολλώνιον".

Ο Βίος και τα Έργα του Απολλωνίου Τυανέως.


Εισηγητής Κύκλου: Ιαλυσσός.


Σημ. Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η τρίτομη έκδοση του Κάκτου.


Πληροφορίες και Εγγραφές στην Γραμματεία. Δηλώστε και τώρα συμμετοχή.


Τα μαθήματα ξεκίνησαν την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2007 με την ανάλυση των περίπου 100 Επιστολών του Απολλωνίου που διεσώθησαν.