28 Φεβ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2008


Κάθε Τετάρτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Συστηματική και σε βάθος ανάλυση όλων των Πλατωνικών Έργων.

Πλάτωνος «Πολιτεία / Περί Δικαίου, Πολιτικός».

Συνέχιση και ολοκλήρωση διδασκαλίας της Πολιτείας του Πλάτωνος

Δέκατο ( Ι΄ ) και τελευταίο Βιβλίο.

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η έκδοση του Παπύρου.

Εισηγητής Κύκλου: Ιαλυσσός.

Πληροφορίες και Εγγραφές στην Γραμματεία. Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή.

Κάθε Πέμπτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ

Φιλοστράτου, "Τα ες τον Τυανέα Απολλώνιον". Ο Βίος και τα Έργα τού Απολλωνίου Τυανέως, αυτής της μεγίστης -όσο και άγνωστης στους σημερινούς Έλληνες- Πνευματικής Μορφής της Ελληνικής Παραδόσεως.

Ως διδακτικό βιβλίο θα χρησιμοποιηθεί η τρίτομη έκδοση του Κάκτου.

Εισηγητής Κύκλου: Ιαλυσσός.

Πληροφορίες και Εγγραφές στην Γραμματεία. Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή.


ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ -Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ