7 Απρ 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

Κάθε Τρίτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.


ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ & ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ


Συστηματική μελέτη της Ιστορίας επί τη βάσει των κειμένων και ιστορικών τεκμηρίων: Πλουτάρχου,

1.-«Βίος Αλεξάνδρου», από τους «Παράλληλους Βίους».

2.-«Περί της Αλεξάνδρου Τύχης ή Αρετής» Λόγος Α΄.

3.-«Περί της Αλεξάνδρου Τύχης ή Αρετής» Λόγος Β΄.

Έναρξη την Τρίτη 31 Μαρτίου 2009.

Ως διδακτικό βιβλίο τού έργου «Βίος Αλεξάνδρου» χρησιμοποιείται η έκδοση του Παπύρου και ως διδακτικό βιβλίο τού «Περί της Αλεξάνδρου Τύχης ή Αρετής» Λόγος Α΄ και Β΄ χρησιμοποιείται η έκδοση του Κάκτου.Κάθε Τετάρτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.


ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ


Συστηματική και σε βάθος ανάλυση όλων των Πλατωνικών Έργων: Πλάτωνος «Νόμοι / Περί Νομοθεσίας, Πολιτικός», Βιβλία ΙΒ΄.

Συνεχίζεται από Σεπτέμβριο 2008.

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η δίτομη έκδοση της Νομικής Βιβλιοθήκης.Κάθε Πέμπτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.


ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ

Σημαντικά και εν πολλοίς άγνωστα κείμενα της αρχαίας και νεώτερης Ελληνικής Γραμματείας:

Πλουτάρχου, Δελφική τριλογία:

α.- "Περί του μη χράν έμμετρα νυν την Πυθίαν" (Γιατί η Πυθία δεν χρησιμοποιεί πλέον έμμετρους χρησμούς)

β.- "Περί των εκλελοιπότων χρηστηρίων" (Για τα Μαντεία που σίγησαν).

γ.- "Περί του Ε του εν Δελφοίς" (Επτά ερμηνείες για το Δελφικό Έψιλον).

Συνεχίζεται από Ιανουάριο 2009.

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η έκδοση του Κάκτου.


Εισηγητής Κύκλων: Ιαλυσσός.


Πληροφορίες και Εγγραφές στην έδρα της Σχολής.

Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή στις αρχές κάθε Νέου Κύκλου.


ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ * Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ