24 Αυγ 2009

ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΓΑΙAΣ * ORPHIC HYMN TO GAEA (EARTH)Γαῖα θεά, μῆτερ μακάρων, θνητῶν τ ἀνθρώπων,
πάντροφε, πανδώτειρα, τελεσφόρε, παντολέτειρα,
αὐξιθαλής, φερέκαρπε, καλαῖς ὥραισι βρύουσα,
ἕδρανον ἀθανάτου κόσμου, πολυποίκιλε κούρη,
5 ἣ λοχίαις ὠδῖσι κύεις καρπὸν πολυειδῆ·
ἀϊδίη, πολύσεπτε, βαθύστερν, ὀλβιόμοιρε,
ἡδυπνόοις χαίρουσα χλόαις, πολυάνθεμε δαῖμον·
ὀμβροχαρής, περὶ ἣν κόσμος πολυδαίδαλος ἄστρων
εἱλεῖται φύσει ἀενάῳ καὶ ῥεύμασι δεινοῖς.
10 Ἀλλά, μάκαιρα θεά, καρποὺς αὔξοις πολυγηθεῖς,
εὐμενὲς ἦτορ ἔχουσα, σὺν εὐόλβοισιν ἐν ὥραις.-

[ΟΡΦΕΩΣ ΥΜΝΟΙ, ΑΡ. 26 - "88 ΙΕΡΟΙ ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ", ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ, ΑΘΗΝΑ 2004 ]

Μουσική: Γιάννης Μαρκόπουλος (Από την «Λειτουργία του Ορφέα»)
Ερμηνεία: Χορωδία

Music: Yannis Markopoulos (From the "Liturgy of Orpheus")
Performance: Chorus

ORPHIC HYMN TO GAEA (THE EARTH)

O Goddess, Earth, of Gods and men the source,
Endu'd with fertile, all destroying force;
All-parent, bounding, whose prolific pow'rs,
Produce a store of beauteous fruits and flow'rs,
All-various maid, th' eternal world's strong base 5
Immortal, blessed, crown'd with ev'ry grace;
From whose wide womb, as from an endless root,
Fruits, many-form'd, mature and grateful shoot.
Deep bosom'd, blessed, pleas'd with grassy plains,
Sweet to the smell, and with prolific rains. 10
All flow'ry dæmon, centre of the world,
Around thy orb, the beauteous stars are hurl'd
With rapid whirl, eternal and divine,
Whose frames with matchless skill and wisdom shine.
Come, blessed Goddess, listen to my pray'r, 15
And make increase of fruits thy constant care;
With fertile Seasons in thy train, draw near,
And with propitious mind thy suppliant hear.

Translated by Thomas Taylor

Βιντεο-δημιουργία: ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ
Video-creation: HELIODROMION