4 Νοε 2008

Β΄ ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3


Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2008

Ώρες: 12 - 5 μμ


ΑΡΤΕΜΙΣ 21/11 – 20/12

*Νόμος Ενεργείας*Θέμα: «Η επαρωγός των ωδίνων, φίλη και σώτειρα των υποψηφίων Μυστών. Η Κορική Σειρά»


Εξήγησις Ορφέως Ύμνων: Εκάτης, Προθυραίας, Σελήνης, Τύχης, Λητούς


Δηλώσεις συμμετοχής τουλάχιστον
4 ημέρες πριν από το Σεμινάριο.

Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
Δηλώστε έγκαιρα την συμμετοχή σας.