14 Απρ 2011

Δ΄ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ * ΟΙ 12 ΜΥΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ -8

17 Απριλίου 2011,

ημέρα Κυριακή

και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.

8.-Ο Ταύρος τής Κρήτης