17 Ιαν 2010

ΓΝΩΘΙ Σ'ΑΥΤΟΝ... NOSCE TE IPSUM... KNOW THYSELF... CONOCETE A TI MISMO...