23 Ιαν 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - ΚΥΚΛΟΣ ΠΕΜΠΤΗΣ

Κάθε Πέμπτη (Διός Ημέρα: Διώνη), 
ώρες 7 - 10 μ.μ.


ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ


Σημαντικά και εν πολλοίς άγνωστα κείμενα της αρχαίας και νεώτερης Ελληνικής Γραμματείας:  
Πλουτάρχου, "Περί των υπό του θείου βραδέως τιμωρουμένων".  
Γι' αυτά που το θείον αργεί να τιμωρήσει... Διότι: "Οψέ Θεών αλέουσι μύλοι, αλέουσι δε λεπτά!" (Αλέθουν αργά οι μύλοι των Θεών, αλέθουν όμως τέλεια!).Συνεχίζεται από Ιανουάριο 2010 
Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η έκδοση του Κάκτου.